Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

135 treffers met Tora

 De vijf boeken van Mozes benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden, de Piutim en de...  1871 (5631)
De vijf boeken van Mozes benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden, de
Piutim en de Vijf Rollen, in het Nederduitsch vertaald.
Collectie > Literatuur > 12008456

 [Gedank oen chochme]  1955
[Gedank oen chochme].
Collectie > Literatuur > 12016654

 God zoekt de mens : een filosofie van het jodendom  1986 (cop.)
God zoekt de mens : een filosofie van het jodendom.
Collectie > Literatuur > 11502110

 Twee ethische tractaten : de regels van het gedrag en de regels van boete en berouw  1992
Twee ethische tractaten : de regels van het gedrag en de regels van boete en berouw.
Collectie > Literatuur > 11509442

 [Sefer wajikra]  [1869]
[Sefer wajikra].
Collectie > Literatuur > 12007748

 Wat na de Tora kwam : rabbijnse literatuur van tora tot haskala  2000
Wat na de Tora kwam : rabbijnse literatuur van tora tot haskala.
Collectie > Literatuur > 12008298

 Sjawoe'ot : het samengaan van schriftelijke (Tora) en mondelinge (Misjna) leer  1990
Sjawoe'ot : het samengaan van schriftelijke (Tora) en mondelinge (Misjna) leer.
Collectie > Literatuur > 12002192

 Chewro-voordrachten gehouden in de chewras Misjne Tora te Utrecht in den winter van...  1930
Chewro-voordrachten gehouden in de chewras Misjne Tora
te Utrecht in den winter van 5689 (1928-'29).
Collectie > Literatuur > 11502557

 The oral torah : the sacred books of judaism ; an introduction  1986 (cop.)
The oral torah : the sacred books of judaism ; an introduction.
Collectie > Literatuur > 11501958

 Registers over alle afleveringen van Tenachon  1992
Registers over alle afleveringen van Tenachon.
Collectie > Literatuur > 12003166

 Het mensbeeld van de Tora : een bijdrage aan het normen- en waardendebat in onze...  2006
Het mensbeeld van de Tora : een bijdrage aan het normen-
en waardendebat in onze samenleving.
Collectie > Literatuur > 12012399

 Nederlandsche verklaring van den Pentateuch, benevens eene Nederlandsche vertaling van...  1977
Nederlandsche verklaring van den Pentateuch, benevens eene Nederlandsche
vertaling van Rashie's Pentateuch-commentaar.
Collectie > Literatuur > 11500108

 Moses and the Tablets of the law in the Kaufmann Mishneh Torah  1988
Moses and the Tablets of the law in the Kaufmann Mishneh Torah.
Collectie > Literatuur > 12003095

 Wereldgodsdiensten : Jodendom  1997 (cop.)
Wereldgodsdiensten : Jodendom.
Collectie > Literatuur > 12007763

 Early rabbinic judaism : historical studies in religion, literature and art  1975
Early rabbinic judaism : historical studies in religion, literature and art.
Collectie > Literatuur > 11500266

 Een toracommentaar voor onze tijd : deel II: Sjemot [Exodus] en Wajikra [Leviticus]  2003
Een toracommentaar voor onze tijd : deel II: Sjemot [Exodus] en Wajikra [Leviticus].
Collectie > Literatuur > 12009820

 De grafische vorm van de Hebreeuwse Bijbel  1959
De grafische vorm van de Hebreeuwse Bijbel.
Collectie > Literatuur > 12007933

 Twee Amsterdamse synagogen uit de zeventiende eeuw  1988
Twee Amsterdamse synagogen uit de zeventiende eeuw.
Collectie > Literatuur > 12003742

 Das Tier in der jüdischen Weisung  1959
Das Tier in der jüdischen Weisung.
Collectie > Literatuur > 12015435

 Reglement van het pieus-genootschap [Ohabe Thora] te Leeuwarden  1876
Reglement van het pieus-genootschap [Ohabe Thora] te Leeuwarden.
Collectie > Literatuur > 11505659

 Sjawoeot: z'man matan toratenoe  1999
Sjawoeot: z'man matan toratenoe.
Collectie > Literatuur > 12007322

 De Pentateuch en de vijf rollen opnieuw in het Nederlandsch vertaald en verklaard en de...  s.a.
De Pentateuch en de vijf rollen opnieuw in het Nederlandsch vertaald en verklaard
en de Haphtaroth en Shabbathgebeden met Nederlandsche Vertaling.
Collectie > Literatuur > 11508256

 Elementen van jodendom  1996 (cop.)
Elementen van jodendom.
Collectie > Literatuur > 12005365

 Sjemini Atzeret en Simchat Tora - feest van zelfstandigheid en eenheid  1993
Sjemini Atzeret en Simchat Tora - feest van zelfstandigheid en eenheid.
Collectie > Literatuur > 12003180

 [Sefer Torat Emet : de vijf boeken van de Tora, met de verklaring van Rasji, met de...  1826/27 (5587)
[Sefer Torat Emet : de vijf boeken van de Tora, met de verklaring van Rasji, met
de haftaroth, de gebeden en pijjoetiem voor alle sjabbatoth van het jaar].
Collectie > Literatuur > 12008001

1 2 3 4 5 6
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl