Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

1220 treffers met Tora

 [Binnenland] : Amsterdam  1893
Vermelding van een schenking ten gunste van de Talmoed Tora School.
Collectie > Joodse pers > 20038233

 [Binnenland] : Halboschas Aroemim Lejalde Chebrath Talmud Tora.  1906
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Halbosjat
Aroemiem Lejalde Chevrat Talmud Tora".
Collectie > Joodse pers > 20060486

 [Binnenland] : [Chevra Kadisja Machzieke Tora]  1900
Verslag van de jaarvergadering van religieuze vereniging "Machzieke Tora".
Collectie > Joodse pers > 20043881

 De heer A.J. Asscher overleden : oud-kerkvoogd ter Rapenburgerstraat-synagoge, oud...  1941
titel, De heer AJ Asscher overleden : oud-kerkvoogd ter Rapenburgerstraat-synagoge,
oud-voorzitter van Talmoed Thora. bron, Het Joodsche Weekblad, vol. ...
Collectie > Joodse pers > 20010206

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1893
Waarom moet er een loterij georganiseerd worden onder de oud-leerlingen van de Talmoed
Tora School? Men zou ook een vrijwillige bijdrage kunnen geven.
Collectie > Joodse pers > 20038259

 [Binnenlandse berichten (3)] : : Leeuwarden  1877
De begroting voor 1877 is vastgesteld. / Het godsdienstonderwijs kan zich in een
ruime belangstelling van verenigingen verheugen. / Door "Gemiloet Chasadiem" werd ...
Collectie > Joodse pers > 20026818

 Centraal Israel. Weeshuis.  1881
Vermelding van giften, ingekomen voor het Centraal Isr. Weeshuis, in December 1880.
Collectie > Joodse pers > 20026570

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Bericht van het overlijden van de heer BE van Embden, tot voor
kort bestuurslid van het Weldadigheidsfonds.
Collectie > Joodse pers > 20054319

 Boekaankondiging. : [Lekoetiem]  1907
De heer Salomon Bamberger heeft, naar aanleiding van de honderdste geboortedag van
zijn vader, de grote wetgeleerde rabbi Seligmann Bär Bamberger, een boek uitgegeven ...
Collectie > Joodse pers > 20062229

 [Binnenland] : Weesp  1903
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Simchat Tora".
Collectie > Joodse pers > 20053948

 [Binnenland] : Utrecht  1894
Bij vereniging "Mischné Thora" werd een sijoem gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20038442

 De godsdienstcodex "mischne thora" van Maimonides (1135=1204) (5)  1926
titel, De godsdienstcodex "mischne thora" van Maimonides (1135=1204) (5). auteur,
Hirsch, Benzion J. maker, Hirsch, Benzion J. bron, De Vrijdagavond, vol. ...
Collectie > Joodse pers > 20005793

 [Binnenland] : Borculo  1904
Verslag van de viering van het negenendertigjarige
bestaan van de vereniging "Talmoed Tora".
Collectie > Joodse pers > 20054581

 [Binnenland] : Godsd. Zangvereeniging [Avodat ha-Kodesj]  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de godsdienstige zangvereniging
"Avodat ha-Kodesj" waarbij tevens het tienjarig bestaan werd gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20061148

 [Binnenland] : Borculo  1903
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Abraham Elzas.
Collectie > Joodse pers > 20000445

 Verslag van de "Vereeniging voor Joodsche Letterkunde en Geschiedenis" te 's-Hage, over...  1897
Jaarverslag van de "Vereniging voor Joodse Letterkunde en Geschiedenis".
Collectie > Joodse pers > 20044335

 [Binnenlandse berichten (3)] : Haarlem  1904
De schoolkinderen voerden voor de tweede keer de operette "Assepoester"op./ Bericht
over de oprichting van een vereniging onder de naam "Sjevet Achiem"./ Aankondiging ...
Collectie > Joodse pers > 20054624

 [Binnenland] : Een afscheid en installatie  1900
Zeer uitgebreid verslag van het afscheid van SA Rudelsheim als leraar van de Talmoed
Tora School en van de intrede als zodanig van SJS Hirsch, met een schets van ...
Collectie > Joodse pers > 20046186

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1870
MJ Polak is benoemd tot het bestuur van godsdienstige vereniging "Talmoed Tora".
Collectie > Joodse pers > 20012681

 De Joodsche Gemeent te 's-Gravenhage  1934
titel, De Joodsche Gemeent te 's-Gravenhage. bron, Centr. Blad voor Israelieten,
vol. 50(1934), nr. 26, p. 5. materiaal, bericht. trefwoorden, Den Haag Avoda Tora ...
Collectie > Joodse pers > 20001622

 [Binnenlandse berichten] : Coevorden  1871
"Chevra Talmoed Tora" hield haar jaarlijkse bijeenkomst.
Collectie > Joodse pers > 20019292

 [Simchat Tora]  1907
Religieuze bezinning naar aanleiding van Simchat Tora.
Collectie > Joodse pers > 20062007

 [geen titel]  1889
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 5(1889), nr.
41, p. 2. materiaal, bericht. trefwoorden, Borculo jubileum ...
Collectie > Joodse pers > 20000442

 [Binnenland] : Groningen  1905
Verslag van het jaarfeest van rederijkerskamer "Onderlinge Vriendschap". Het plan
was om het feest samen met de vereniging "Nut en Genoegen" te vieren, maar deze ...
Collectie > Joodse pers > 20058097

 [Hebreeuws] : De leer, welke Mozes ons geboden heeft, is het erfgoed der Jacobsgemeente  1893
Beschouwing naar aanleiding van simchat tora.
Collectie > Joodse pers > 20038013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl