Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

1280 treffers met Tora

 Sjemounoh Esrei.  1896
Artikel over het dagelijkse gebed "sjemone esre".
Collectie > Joodse pers > 20040615

 [Binnenland] : Amsterdam  1882
Verslag van de viering van Simchat Tora in het Ned. Isr. oude mannen- en vrouwenhuis.
Collectie > Joodse pers > 20031044

 [Binnenland] : Enschede  1903
Verslag van het bezoek van de nieuw benoemde opperrabbijn van Overijssel, de heer
SJS Hirsch. De opperrabbijn arriveerde vrijdag en vertrok woensdagmorgen.
Collectie > Joodse pers > 20052429

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Vermelding van geschenken die de Ned. Isr. Hoofdsynagoge heeft ontvangen.
Collectie > Joodse pers > 20065278

 [Kennisgeving van de directie van de Talmoed Tora school]  1893
De termijn voor sollicitaties naar de functie van leraar
aan de Talmoed tora school wordt verlengd.
Collectie > Joodse pers > 20037541

 [Binnenland] : Assen  1903
Vrouwenvereniging "Legowoud Oeletifereth"schonk een kachel voor de nieuwe synagoge.
Tevens organiseerde zij een feestavond ter gelegenheid van Chanoeka. De vereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20052491

 [Binnenland] : Zevenaar  1902
Verslag van het bal dat jeugdvereniging "Simchas Chinoeg" had
georganiseerd ter gelegenheid van Simchat Tora.
Collectie > Joodse pers > 20052092

 [Binnenlandse berichten (3)] : Rotterdam  1868
Dames C. en H. Judels hebben de religieuze vereniging een dekkleed geschonken. /
Vermelding van de bruidegoms der wet bij de diverse religieuze genootschappen. ...
Collectie > Joodse pers > 20016762

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
Beknopt verslag van de jaarvergadering van "Ahabat Tora".
Collectie > Joodse pers > 20032000

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
Baron W. von Rothschild heeft een bedrag aan vereniging "Talmoed Tora" geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20040955

 [Binnenlandse berichten (2)] : Koevorden  1895
AH Frank is gekozen tot bestuurslid van de vereniging "Talmoed Tora". / D. Krammer
zal op het aanstaande feest van 15-16 Sjewat een gelegenheidsrede houden.
Collectie > Joodse pers > 20041491

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van de schoolreisjes die leerlingen van de Talmud Tora school hebben gemaakt.
Collectie > Joodse pers > 20055666

 Ode aan onze [Tora hakodesja]  1905
Gedicht naar aanleiding van de wetgeving op de Sinai.
Collectie > Joodse pers > 20057391

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van een vergadering van vrouwenvereniging "Ateret Nasjiem", een afdeling
van het godsdienstige genootschap "Ner Mitswa We Tora Or".
Collectie > Joodse pers > 20056338

 [Binnenland] : Joachimsthal's Scheurkalender.  1905
De heer I. Vleeschdrager heeft een prijs gewonnen.
Collectie > Joodse pers > 20057405

 [Binnenland] : Amersfoort  1909
Kort verslag van de viering van een sijoem van het boek
Genesis door de vereniging "Talmoed Tora".
Collectie > Joodse pers > 20064881

 [Binnenland] : Hardenberg  1904
Verslag van het bezoek van opperrabbijn SJS Hirsch.
Collectie > Joodse pers > 20055319

 [Binnenland] : Leeuwarden  1880
Na eerder uitstel vond de jaarlijkse algemene vergadering
van vereniging "Ohabe Thora" plaats.
Collectie > Joodse pers > 20031922

 [Binnenland] : Borculo  1903
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Abraham Elzas.
Collectie > Joodse pers > 20000445

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1869
Op 20 Feb. werd religieus genootschap "Tora Oemoesar" ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20012387

 [Binnenland] : Amsterdam  1894
I.Ph. de Paauw is benoemd tot voorzanger bij de religieuze
vereniging "Ner Mitswa We Tora Or".
Collectie > Joodse pers > 20038718

 Een Reclame.  1909
Derde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel in het
"Centraal Blad voor Israelieten" waarin reclame werd gemaakt voor de Nederlandse ...
Collectie > Joodse pers > 20065460

 [Binnenlandse berichten] : Steenwijk  1895
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarige bestaan van de synagoge in Steenwijk.
Collectie > Joodse pers > 20038886

 [Binnenland] : "Vestiaria Dos Talmidim".  1903
Het bestuur van "Vestiaria dos Talmidim" organiseerde een feest ter gelegenheid
van Chanoeka voor de kinderen van de Port. Isr. Godsdienstschool. Daarbij kregen ...
Collectie > Joodse pers > 20052406

 [geen titel]  1889
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 5(1889), nr.
41, p. 2. materiaal, bericht. trefwoorden, Borculo jubileum ...
Collectie > Joodse pers > 20000442

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl