Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

1590 treffers met Tora

 [Binnenland] : Deventer  1875
Dr. Fraenkel uit Zwolle hield een rede op een bijeenkomst van "Torah Wederech Erets".
Collectie > Joodse pers > 20024777

 [Binnenland] : Enschede  1903
Verslag van het bezoek van de nieuw benoemde opperrabbijn van Overijssel, de heer
SJS Hirsch. De opperrabbijn arriveerde vrijdag en vertrok woensdagmorgen.
Collectie > Joodse pers > 20052429

 [Binnenland] : Eindhoven  1906
Aankondiging van een lezing die de heer S. Heertjes zal
houden voor de vereniging "Talmud Tora".
Collectie > Joodse pers > 20059196

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Vermelding van geschenken die de Ned. Isr. Hoofdsynagoge heeft ontvangen.
Collectie > Joodse pers > 20065278

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
De Port. Isr. Zangvereniging "Santo Servicio" zal op de komende feestdagen haar
medewerking verlenen aan de diensten in de Portugese Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20064089

 [Kennisgeving van de directie van de Talmoed Tora school]  1893
De termijn voor sollicitaties naar de functie van leraar
aan de Talmoed tora school wordt verlengd.
Collectie > Joodse pers > 20037541

 [Binnenland] : Assen  1903
Vrouwenvereniging "Legowoud Oeletifereth"schonk een kachel voor de nieuwe synagoge.
Tevens organiseerde zij een feestavond ter gelegenheid van Chanoeka. De vereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20052491

 Uit Neerlands Residentiestad.  1903
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" behandelt in dit
deel de kritiek die hij kreeg op zjin laatste artikelen waarin hij pleitte voor ...
Collectie > Joodse pers > 20052951

 [Binnenland] : Zevenaar  1902
Verslag van het bal dat jeugdvereniging "Simchas Chinoeg" had
georganiseerd ter gelegenheid van Simchat Tora.
Collectie > Joodse pers > 20052092

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
Beknopt verslag van de jaarvergadering van "Ahabat Tora".
Collectie > Joodse pers > 20032000

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1903
Verslag van een bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van opperrabbijn T.
Lewenstein van de Ned. Isr. Gemeente. De kerkenraad had ook het armbestuur en de ...
Collectie > Joodse pers > 20052992

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
Baron W. von Rothschild heeft een bedrag aan vereniging "Talmoed Tora" geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20040955

 [Binnenlandse berichten (2)] : Koevorden  1895
AH Frank is gekozen tot bestuurslid van de vereniging "Talmoed Tora". / D. Krammer
zal op het aanstaande feest van 15-16 Sjewat een gelegenheidsrede houden.
Collectie > Joodse pers > 20041491

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van de schoolreisjes die leerlingen van de Talmud Tora school hebben gemaakt.
Collectie > Joodse pers > 20055666

 Ode aan onze [Tora hakodesja]  1905
Gedicht naar aanleiding van de wetgeving op de Sinai.
Collectie > Joodse pers > 20057391

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Verslag van een feest van het kinderkoor van de godsdienstige
zangvereniging "Avodat ha-Kodesj" ter gelegenheid van Poeriem.
Collectie > Joodse pers > 20052856

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van een vergadering van vrouwenvereniging "Ateret Nasjiem", een afdeling
van het godsdienstige genootschap "Ner Mitswa We Tora Or".
Collectie > Joodse pers > 20056338

 [Binnenland] : Joachimsthal's Scheurkalender.  1905
De heer I. Vleeschdrager heeft een prijs gewonnen.
Collectie > Joodse pers > 20057405

 [Binnenland] : Amersfoort  1909
Kort verslag van de viering van een sijoem van het boek
Genesis door de vereniging "Talmoed Tora".
Collectie > Joodse pers > 20064881

 [Binnenland] : Hardenberg  1904
Verslag van het bezoek van opperrabbijn SJS Hirsch.
Collectie > Joodse pers > 20055319

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
Vereniging "Keriath Sepher Tora" vierde het
vijfentwintigjarig jubileum van haar bode, IL Quiros.
Collectie > Joodse pers > 20032953

 [Binnenland] : Leeuwarden  1880
Na eerder uitstel vond de jaarlijkse algemene vergadering
van vereniging "Ohabe Thora" plaats.
Collectie > Joodse pers > 20031922

 [Binnenland] : Borculo  1903
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Abraham Elzas.
Collectie > Joodse pers > 20000445

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1869
Op 20 Feb. werd religieus genootschap "Tora Oemoesar" ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20012387

 Een Reclame.  1909
Derde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel in het
"Centraal Blad voor Israelieten" waarin reclame werd gemaakt voor de Nederlandse ...
Collectie > Joodse pers > 20065460

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl