Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

29 treffers met Tora

 Sjema Jisraeel  1800-1900
Het gebed "Sjema Jisraeel" op stukje perkament (2 ex.), 19e eeuw.
Collectie > Documenten > 00005171

 Betalingsbewijs  1857
Kwitantie van een bijdrage aan Simchat Tora van JD Henriques de Castro, 1857.
Collectie > Documenten > 00002068

 Circulaire  1916-06
Begeleidend schrijven bij het Gedenkschrift ter gelegenheid van het
driehonderdjarig bestaan van de scholen Talmud Tora en Ets Haim, 1916.
Collectie > Documenten > 00008679

 Plakboek  1934-05-27
Plakboek met knipsels, brieven en foto's mbt Meier
Linnewiel alias Prof. Kokadorus, 1934.
Collectie > Documenten > 00004413

 Orde van dienst  1935 (ca.)
Orde van dienst voor Simchat Tora, circa 1935.
Collectie > Documenten > 00010240

 Uitnodiging  
Blanco uitnodiging voor het ronddragen vd torarollen
bij Vreugde der Wet te Leeuwarden, 19xx.
Collectie > Documenten > 00006551

 Loeach  1951
Loeach voor het jaar 5711 uitgegeven ter gelegenheid van het eerste
lustrum van Tikwatenoe en Bne Akiva in Nederland, 1951.
Collectie > Documenten > 00013411

 Tephila Wetachanoechim. Gebeden voor het geheele jaar  1932-10-29
Gebedenboek ten geschenke gegeven aan Mozes Stouwer ter gelegenheid
van zijn bar mitswa door de school Talmud Tora, 1932.
Collectie > Documenten > 00009360

 Escamoth Reglamentos, e Ordenancas  1750
Reglement Port. Isr. Gemeente Talmud Tora, 1750.
Collectie > Documenten > 00002177

 Brief  1914-08-25
Brief van de regenten en regentessen van het Ned. Isr. Gesticht Talmud Tora aan
B. van der Velde met felicitatie voor zijn 40-jarig jubileum, 1915.
Collectie > Documenten > 00009634

 Brief  1932 (ca.)
Briefje met bar mitswe parsje van H. de Jongh, circa 1932.
Collectie > Documenten > 00003972

 Circulaire  1919 (ca.)
Circulaire van de parnasijns van de Ned. Isr. Gemeente in Leeuwarden over de
hakafot-ceremonie op het feest van Vreugde der Wet, circa 1919.
Collectie > Documenten > 00009861

 Chameesja Chomeesji Tora  1899 (ca.)
Tora gedrukt in Rödelheim in 1899 met handgeschreven Hebreeuwse opdracht
aan Mesullam de Kadt bij zijn bar mitswa, in 1907.
Collectie > Documenten > 00007908

 Wetsrol  1935 (ca.)
Wetsrolletje in fluwelen omslag met in het Hebreeuws
de woorden "Gelukkig Nieuwjaar", circa 1935.
Collectie > Documenten > 00005361

 Mikraot Gedollot Chameesja Chomeesji Tora  1912
Tora gedrukt in Wilna met stempel van de handtekening van S. Leuvenberg, 1912.
Collectie > Documenten > 00007910

 Zegel  1935 (ca.)
Zegels (2) van de "Vacantieschool Talmud Tora", circa 1935.
Collectie > Documenten > 00005272

 Nieuwjaarswens  1989
Nieuwjaarswens in de vorm van gedichten over de Plantage van Saul van Messel, 1989.
Collectie > Documenten > 00006545

 Uitnodiging  1989-04-09
Uitnodiging voor lunch tgv 350-jarig bestaan Gem. Talmud Thora, 1989.
Collectie > Documenten > 00006534

 Prospectus  1895-1902 ca.
Prospectus over een uitgave van de Pentateuch met Nederlandse
vertaling door AS Onderwijzer, circa 1895-1902.
Collectie > Documenten > 00007216

 Programma  1925
Programma van feestavond tgv het 20-jarig bestaan
van de vereniging "Thouroh Our", 1925.
Collectie > Documenten > 00007899

 Drukwerk  1935 (ca.)
Drukwerk van de pieuse vereniging "Tiphereth Israel" uit Hilversum met oproep voor
vergadering en uitnodiging voor de bijwoning der Hakafoth, circa 1935.
Collectie > Documenten > 00009883

 Eenbladsdruk  1970
Twee eenbladsdrukken met afbeelding van een man die een torarol
omhoog houdt en dansende kinderen, ca. 1970.
Collectie > Documenten > 00013430

 Sjema Jisraeel  1800-1900
Het gebed "Sjema Jisraeel" op stukje perkament, 19e eeuw.
Collectie > Documenten > 00008028

 Regeling  1960 (ca.)
Regeling van de beurtzang op Simchat Tora, circa 1960.
Collectie > Documenten > 00009345

 Boek  1855 en 1936
Uitgave van de tora in boekvorm (onvolledig, 4 delen) met voorin een opdracht
in het hebreeuws aan Salomon ben Baruch van Gelder in 1936.
Collectie > Documenten > 00013511

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl