Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

79 treffers met Tilburg

 [Binnenland] : Veghel  1875
Er zijn nog eens veertien nieuwe leden toegetreden tot de afdeling van de "Alliance".
Collectie > Joodse pers > 20024747

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenland] : Tilburg  1909
De heer M. Heymans is als waarnemend griffier bij het kantongerecht beëdigd.
Collectie > Joodse pers > 20065198

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Bericht over binnengekomen giften in de maanden oktober en november
bij het Centraal Isr. Weeshuis in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20048368

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
Een liberaal lid van de Joodse gemeente in Tilburg gaat nader in op hetgeen "Jehoedie"
en "Jehoedie II" hebben geschreven over de problemen in de Joodse gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20061540

 [Ingezonden Stukken.] : "Er is niets nieuws onder de zon".  1907
De briefschrijver geeft zijn mening over de kwestie Hammelburg in Rotterdam en geeft
een soortgelijk voorbeeld van een gemengd huwelijk dat in zijn Isr. gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20061438

 [Binnenland] : Eindhoven  1906
Verslag van een vergadering van afgevaardigden van de ressorten Noord-Brabant en
Limburg waarbij werd besloten tot de combinatie van beide ressorten over te gaan ...
Collectie > Joodse pers > 20060301

 Bond Tischbie.  
Verslag van de jaarvergadering van de bond "Tisjbie", die werd gehouden in Casino
Papenhulst te 's-Hertogenbosch. De toespraak van de heer L. Hertzberger zal later ...
Collectie > Joodse pers > 20066008

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Tekst van een oproep om mee te doen aan een algemene liefdadigheidsloterij ten bate
van de krijgsgevangen boeren, hun echtgenotes en kinderen en verdere slachtoffers ...
Collectie > Joodse pers > 20049836

 [Binnenlandse berichten] : Maastricht  1868
Dhr. Hijmans is tot voorzanger te Maastricht benoemd.
Collectie > Joodse pers > 20016189

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Het voorhangsel dat de familie Deen aan de Isr. gemeente in Tilburg heeft gegeven,
is gemaakt door de hofborduurwerkers Gebr. van Oven.
Collectie > Joodse pers > 20059436

 Vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap die plaatshad in de vergaderzaal aan ...
Collectie > Joodse pers > 20065733

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
De heer de Wolff wil met deze brief de gehele waarheid aan het licht brengen wat
betreft de problemen in de Isr. gemeente in Tilburg. Hij doet dit middels de krant ...
Collectie > Joodse pers > 20061650

 [geen titel]  1928
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 63(1928), nr. 43, p. 14=15.
materiaal, bericht. trefwoorden, Tilburg in memoriam Rhijn, Victor van leraar. ...
Collectie > Joodse pers > 20003884

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Enkele gegevens uit het jaarverslag van de "Vereniging voor Isr. Ziekenverpleging".
Collectie > Joodse pers > 20053093

 Van den Joodsche Raad : Baarn- Soestdijk  1942
titel, Van den Joodsche Raad : Baarn- Soestdijk. bron, Het Joodsche Weekblad,
vol. 1(1942), nr. 44, p. 4. materiaal, bericht. trefwoorden, ...
Collectie > Joodse pers > 20010237

 Het 50-jarig bestaan der synagoge te Tilburg feestelijk herdacht  1924
titel, Het 50-jarig bestaan der synagoge te Tilburg feestelijk herdacht. auteur,
Rhijn, T. van. maker, Rhijn, T. van. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. ...
Collectie > Joodse pers > 20003882

 [geen titel]  1924
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 60(1924), nr. 17, p. 5=6.
annotatie, Zie ook : NIW 19 september 1924, p. 11. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20003881

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
Iemand uit Tilburg gaat nader in op hetgeen een andere "Jehoedie" uit die plaats
heeft geschreven met betrekking tot de wantoestanden die er, volgens beiden, heersen ...
Collectie > Joodse pers > 20061495

 [Binnenland] : Oisterwijk  1908
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van mevrouw J. van Oss-van der Heijden.
Collectie > Joodse pers > 20063231

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
De heer Elzas uit Tilburg deelt mee dat hij niet de schrijver is van de ingezonden
stukken die zijn ondertekend met "Jehoedie" en "Jehoedie II".
Collectie > Joodse pers > 20061538

 Benoemingen. [van leden van de schoolcommissies.]  
Vermelding van degenen die zijn benoemd tot van lid van een schoolcommissie.
Collectie > Joodse pers > 20023100

 [Binnenland] : Amsterdam  1884
SA Kolthoff is benoemd tot onderwijzer en voorzanger te Tilburg.
Collectie > Joodse pers > 20034982

 Van onzen Eindhovenschen Correspondent.  
Verslag van een bijeenkomst met als doel de verkiezing van een opperrabbijn voor
het gecombineerde ressort Noord-Brabant-Limburg. Er waren drieendertig afgevaardigden ...
Collectie > Joodse pers > 20061610

 [Binnenlandse berichten] : Tilburg  1867
Een vrouwenvereniging heeft gezorgd voor nieuwe kerkkleden
voor de joodse gemeente te Tilburg.
Collectie > Joodse pers > 20015712

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl