Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

185 treffers met Tiel|Ophemert

 [Binnenland] : Tiel  1908
De voorbereidingen voor de viering van het zeventigjarig
bestaan van de synagoge in Tiel zijn begonnen.
Collectie > Joodse pers > 20063534

 [Binnenland] : Tiel  1907
De heer I. Cohen heeft bedankt voor zijn benoeming als kerkenraadslid.
Collectie > Joodse pers > 20062422

 [Binnenland] : Tiel  1909
Bericht van het overlijden van mevrouw R. Hirsch-Zadoks op drieendertigjarige leeftijd.
Korte tijd later overleed mevrouw E. Emanuel-Leman op zesenzestigjarige ...
Collectie > Joodse pers > 20065497

 [Binnenland] : Tiel  1908
Kort bericht over het schoolfeest dat ter gelegenheid van Chanoeka was georganiseerd.
Collectie > Joodse pers > 20064592

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De azijn uit de fabriek van de heren Vermet & Fuchs wordt ook bij het Amsterdamse
rabbinaat als kosjer product dat voor Pesach gebruikt kan worden, erkend.
Collectie > Joodse pers > 20054846

 [Binnenlandse berichten (2)] : Arnhem  1906
Verslag van toneeluitvoeringen in het Centraalgebouw door de twee verenigingen
"Gezelligheid" en "Ons Genoegen"./ De heer MJ Wolff is gepromoveerd tot doctor in ...
Collectie > Joodse pers > 20059009

 [Binnenlandse berichten (2)] : Tiel  1870
Een collecte voor Isr. armen leverde meer dan honderd gulden op. / De
armenbedeling verstrekt tweemaal per week brood, erwten en vlees.
Collectie > Joodse pers > 20018140

 [geen titel]  1895
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 11(1895), nr. 24,
p. 1. materiaal, bericht. trefwoorden, Ophemert godsdienstoefening ...
Collectie > Joodse pers > 20003306

 [Binnenland] : Tiel  1907
De heer Jac. Manassen is gekozen tot lid van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20062521

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Mejuffrouw E. Kleerekoper uit Tiel heeft met goed gevolg kandidaatsexamen
in de pharmacie afgelegd aan de universiteit van Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20042638

 [geen titel]  1918
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 54(1918), nr. 28, p. 3.
materiaal, bericht. trefwoorden, Leiden Centr. Isr. Wees- en ...
Collectie > Joodse pers > 20002866

 [geen titel]  1916
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 51(1916), nr. 44, p. 10.
materiaal, bericht. trefwoorden, Tiel jubileum vereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20003849

 [In memoriam L.M. Hes]  1905
titel, [In memoriam LM Hes]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 21(1905),
nr. 28, p. 6. materiaal, bericht. trefwoorden, Hes, LM in memoriam Tiel. ...
Collectie > Joodse pers > 20011279

 [Binnenlandse berichten (3)] : Tiel  1906
De heer EA Emanuel heeft zijn taak als beheerder van de financiën neergelegd in
verband met hoge leeftijd./ Uitslag van de verkiezing van de penningmeester en een ...
Collectie > Joodse pers > 20058653

 [Binnenland] : Tiel  1906
Mejuffrouw N. Samson uit Eibergen is met lof geslaagd voor het eindexamen aan de
HBS in Gelderland. Zij bezocht nooit op sjabbat of feestdag de school.
Collectie > Joodse pers > 20059714

 Tiels joodse bevolking : een stukje historie  1933
titel, Tiels joodse bevolking : een stukje historie. bron, Weekblad voor Israel.
Huisgezinnen, vol. 64(1933), nr. 3, p. 2. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20003859

 [Binnenlandse berichten (2)] : Tiel  1907
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging Bikoer Choliem oe-Bigde Kodesj"./
Kort bericht over de jaarvergadering van vereniging "Aan de Weldadigheid ...
Collectie > Joodse pers > 20060767

 [Binnenland] : Tiel  1908
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Bikoer Choliem oe-Bigde Jesja".
Collectie > Joodse pers > 20062632

 [Binnenland] : Ophemert  1908
In de synagoge hangt een nieuw voorhangsel voor de heilige
ark, vervaardigd door de firma van Oven.
Collectie > Joodse pers > 20063270

 Kennisgeving [van de penningmeester der N.I.H.S.]  1872
Vermelding van de opbrengst van een collecte ten bate
van de joden in Veenhuizen en Willemsoord.
Collectie > Joodse pers > 20020885

 [geen titel]  1914
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 30(1914), nr. 1,
p. 6. materiaal, bericht. trefwoorden, Tiel jubileum synagoge ...
Collectie > Joodse pers > 20003848

 100-jarig bestaan der synagoge  1939
titel, 100-jarig bestaan der synagoge. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol.
55(1939), nr. 1, p. 9. annotatie, uit : Tielse Courant. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20003862

 [geen titel]  1896
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 31(1896), nr. 32, p.
3. materiaal, bericht. trefwoorden, Tiel jubileum vereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20003869

 [Binnenland] : Tiel  1901
Aankondiging van het jubileum van de heer EA Emanuel die zich vijfitg jaar geleden
heeft gevestigd in het perceel Vleeschstraat en de oprichter werd van een manufacturen ...
Collectie > Joodse pers > 20048829

 Feestelijke herdenking van het 60-jarig bestaan der synagoge in Tiel  1919
titel, Feestelijke herdenking van het 60-jarig bestaan der synagoge in Tiel.
bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 35(1919), nr. 4, p. 6. ...
Collectie > Joodse pers > 20003853

1 2 3 4 5 6 7 8
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl