Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

21 treffers met Sterke, L. de

 [Binnenland] : Zitting van den Grooten Kerkeraad der Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam op...  1908
Verslag van een vergadering van de grote kerkenraad
van de Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20063449

 [Binnenland] : Zitting van den Grooten Kerkeraad der Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam op...  1907
Verslag van een vergadering van de grote kerkenraad
van de Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20062544

 [Binnenland] : Gouda  1895
Verslag van de vergadering van de vereniging "Centraal
Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis in Gouda.
Collectie > Joodse pers > 20039484

 [Binnenlandse berichten (3)] : Zitting van den Grooten Kerkeraad der Ned. Israel....  1907
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente in Rotterdam. De
brief van opperrabbijn BL Ritter waarin hij protesteert tegen de inschrijving ...
Collectie > Joodse pers > 20061373

 [Inkomsten van Centraal Israel. Weeshuis in de maand oktober 1876]  1877
Overzicht van de giften voor het Centr. Isr. Weeshuis in de maand oktober 1876.
Collectie > Joodse pers > 20026902

 [Binnenland] : Zitting van den Grooten Kerkeraad der Nederl. Israel.Gemeente te...  1908
Verslag van een vergadering van de grote kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente in
Rotterdam./ De bewoners van het "Isr. Gesticht voor Oudelieden en Zieken" hebben ...
Collectie > Joodse pers > 20063858

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  1907
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente./ De heer S. Slagter
heeft voor de "Joodse Literaire Club" de vraag behandeld waarom het Jodendom ...
Collectie > Joodse pers > 20060620

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  
Verslag van de inwijding van de synagoge van de nieuwe inrichting voor bejaarden
en zieken./ Vrouwenvereniging "Bigde Kodesj" hield haar jaarvergadering en herdacht ...
Collectie > Joodse pers > 20048060

 [Binnenland] : Rotterdam  1909
Verslag van een vergadering van het Isr. Mannen-
Begraafgenootschap ter bespreking van de misstanden.
Collectie > Joodse pers > 20065423

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1894
Nadere inlichtingen over de kerkenraadsverkiezingen in Rotterdam. / Het overleg
tussen kerkenraad en de instellingen voor armenzorg over een reglement is voortgezet ...
Collectie > Joodse pers > 20040734

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  
Verslag van de lezing die de heer Wetzlar [in het Duits] heeft gehouden voor de
"Joodse Literaire Club" over poëzie in het Joodse leven./ Verslag van de ...
Collectie > Joodse pers > 20050858

 [Binnenland] : Zitting van den Grooten Kerkeraad der Ned. Israel. Gemeente te Rotterdam...  1908
Verslag van vergadering van de grote kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente in Rotterdam./
Vermelding van het tijdstip waarop de diensten in de synagoge tijdens Pesach ...
Collectie > Joodse pers > 20063169

 [Ingezonden Stukken] : Het Nieuwe Reglement van het Israëlietisch Mannen...  1909
De heer Spier levert kritisch commentaar op het nieuwe reglement van het
mannen-begraafgenootschap in Rotterdam. Hij behandelt enkele van de honderdelf ...
Collectie > Joodse pers > 20065675

 [Binnenland] : Zitting van den Grooten Kerkeraad der Ned. Israel. Gemeente te Rotterdam...  1907
Verslag van een vergadering van de grote kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente te
Rotterdam. De heer G. Polak-Daniels blijft bij zijn besluit de benoeming niet te ...
Collectie > Joodse pers > 20062131

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1906
Uitslag van de verkiezing voor leden van de grote kerkenraad./ De bijeenkomsten
van de jongerenvereniging "Tiferet Neoeriem" starten weer onder leiding van de heer ...
Collectie > Joodse pers > 20060333

 [Binnenland] : [Rotterdam]  1909
Verslag van een zitting van de grote kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam,
die op woensdag veertien juli heeft plaatsgehad./ De aangekondigde ressortale ...
Collectie > Joodse pers > 20065833

 [Binnenland] : Rotterdam  1899
Verslag van een kerkenraadsvergadering in Rotterdam. Over de subsidie voor
synagogaal koor "Toudo Wezimroo" is nog geen beslissing genomen.
Collectie > Joodse pers > 20043083

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1894
L. de Sterke is gekozen tot lid van de Rotterdamse kerkenraad. / AS Frank uit Keulen
zal voor de Rotterdamse afdeling van de "Alliance Isr. Universelle" spreken ...
Collectie > Joodse pers > 20040907

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1894
EL Jacobson Lz. heeft na bijna vijftig jaar afscheid genomen als lid van
het armbestuur. / Uitslag van de kerkenraadsverkiezingen.
Collectie > Joodse pers > 20040709

 [Binnenlandse berichten (2)]: Rotterdam  1900
Bericht over kerkenraadsverkiezingen./ Aankondiging van een groot kinderfeest in
de maand februari ten bate van het Centr. Isr. Doorgangsweeshuis in Leiden. Er ...
Collectie > Joodse pers > 20048099

 Zitting van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Gemeente te Rotterdam op Woensdag 10 Juli.  1907
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente in Rotterdam waarbij
het vooral ging om de kwestie van de inschrijving van het huwelijk en het ...
Collectie > Joodse pers > 20061628

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl