Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

195 treffers met Sneek|Workum

 [Binnenland] : Sneek  1905
Ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum als koster,
werd de heer Jacob Velleman in het zonnetje gezet.
Collectie > Joodse pers > 20057179

 [Ingezonden Stukken.] : Aan het kerkbestuur der Israel. gemeente te Blokzijl.  1904
De heer Culp uit Sneek reageert op hetgeen het kerkbestuur en de heren
Brest over de begraafplaats in Blokzijl hebben geschreven.
Collectie > Joodse pers > 20055926

 [geen titel]  1918
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 34(1918), nr. 32,
p. 2=3. materiaal, bericht. trefwoorden, Sneek zondagssluiting. signatuur, micro ...
Collectie > Joodse pers > 20003739

 [Binnenlandse berichten (2)] : Harlingen  1905
Verslag van het bezoek van opperrabbijn SA Rudelsheim. In een preek ging hij in
op de treurige toestand in Rusland. De vereniging "Tiferet Kehilatenoe" hield haar ...
Collectie > Joodse pers > 20058310

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1899
Ten onrechte wordt "Gemielath Chazodim" door SJ Cohen
voorgesteld als een afgescheiden gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20023590

 [geen titel]  1914
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 49(1914), nr. 33, p. 10. materiaal,
bericht. trefwoorden, Sneek ambtsjubileum Kuyt, Meyer A. kerkbestuur. ...
Collectie > Joodse pers > 20003738

 [Binnenland] : Sneek  1892
Verslag van de preek van opperrabbijn L. Wagenaar bij een bezoek aan Sneek.
Collectie > Joodse pers > 20036816

 [geen titel]  1923
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 39(1923), nr. 19,
p. 9. materiaal, bericht. trefwoorden, Sneek begrafenis Kuyt, Meyer A. kerkenraad ...
Collectie > Joodse pers > 20003746

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Het is opperrabbijn SA Rudelsheim gelukt de vrede in de gemeente in Sneek
te herstellen na een conflict dat negen jaar heeft geduurd.
Collectie > Joodse pers > 20051328

 Ambtsjubileum van den heer C. Heymans te Sneek : een welverdiende huldiging  1939
titel, Ambtsjubileum van den heer C. Heymans te Sneek : een welverdiende huldiging.
bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 54(1939), nr. 52, p. 6=7. ...
Collectie > Joodse pers > 20003761

 [geen titel]  1926
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 42(1926), nr. 3, p.
11=12. materiaal, bericht. trefwoorden, Sneek jubileum synagoge. ...
Collectie > Joodse pers > 20003749

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Bericht over de Permanente Commissie die zich bereid heeft verklaard op te treden
inzake de verdeeldheid binnen de joodse gemeente in Sneek.
Collectie > Joodse pers > 20044220

 Bond Tischbie.  
Verslag van de jaarvergadering van de bond "Tisjbie", die werd gehouden in Casino
Papenhulst te 's-Hertogenbosch. De toespraak van de heer L. Hertzberger zal later ...
Collectie > Joodse pers > 20066008

 Kennisgeving. [van de Permanente Commissie.]  1883
Kennisgeving betreffende de toelating van Eduard Blok en George Boutelje als besnijders.
Collectie > Joodse pers > 20031374

 [Binnenland] : Sneek  1898
Bericht over de veroordeling van de heer E. Sanders door het kantongerecht.
Collectie > Joodse pers > 20044825

 [geen titel]  1920
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 56(1920), nr. 31, p. 11.
materiaal, bericht. trefwoorden, Sneek demografie kerkbestuur ...
Collectie > Joodse pers > 20003741

 [Binnenland] : Den Haag  1908
De heer JF Sanders heeft met goed gevolg zijn tandheelkundig
theoretisch examen in Leiden afgelegd.
Collectie > Joodse pers > 20063014

 [geen titel]  1920
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 36(1920), nr.
42, p. 10. materiaal, bericht. trefwoorden, Sneek demografie ...
Collectie > Joodse pers > 20003740

 [Binnenland] : Waalwijk  1902
Verslag van de feestelijkheden rond de inwijding van de geheel vernieuwde
synagoge, die vorig jaar door brand was beschadigd.
Collectie > Joodse pers > 20004159

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Aankondiging van een algemene vergadering van de afdeling Leeuwarden van het "Alg.
Isr. Verbond" in Hotel Klein waarbij de heer L. Hertzberger uit Sneek zal spreken ...
Collectie > Joodse pers > 20064893

 Hongersnood in het Heilige Land.  1870
Vermelding van de bij de Pekidiem en Amarkeliem binnengekomen giften.
Collectie > Joodse pers > 20018621

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Opperrabbijn SA Rudelsheim heeft twee nieuwe afdelingen van het Alg. Isr.
Verbond opgericht, te weten in Leeuwarden en in Sneek.
Collectie > Joodse pers > 20057026

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De briefschrijver uit Bolsward gaat nader in op het bericht over het huwelijksgeschenk
voor opperrabbijn Rudelsheim in het vorige nummer. Daarin werd gezegd dat ...
Collectie > Joodse pers > 20048798

 Vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap die plaatshad in de vergaderzaal aan ...
Collectie > Joodse pers > 20065733

 [Binnenland] : Leeuwarden  1907
Verslag van een bijeenkomst van de Ned. Zionistenbond. Er was in de pers wat verwarring
over of er niet-Joden welkom waren bij deze bijeenkomst. Rabbijn S.Ph. de ...
Collectie > Joodse pers > 20062419

1 2 3 4 5 6 7 8
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl