Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

220 treffers met Sjavoeot

 [Buitenland] : Duitschland  1907
Diverse berichten uit Duitsland.
Collectie > Joodse pers > 20061471

 [Binnenlandse berichten] : Middelharnis  1874
De godsdienstige verenigingen in Middelharnis hebben
geschenken aan de gemeente aangeboden.
Collectie > Joodse pers > 20022399

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Aankondiging van predikbeurten tijdens Sjavoeot.
Collectie > Joodse pers > 20053241

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Op de eerste dag van Sjavoeot gedenkt de heer I. Heymann dat hij zesenveertig
jaar geleden als oppervoorzanger werd geinstalleerd.
Collectie > Joodse pers > 20051248

 [Binnenland] : Harderwijk  1882
Aan de gemeente te Harderwijk werden ter gelegenheid van het
Wekenfeest een toraschild en biemakleed geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20030647

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel....  1909
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Dit is de voortzetting van de op zeventien februari verdaagde vergadering.
Collectie > Joodse pers > 20065142

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Op de eerste dag van Sjavoeot is het zevenenveertig jaar geleden dat de
heer I. Heymann als oppervoorzanger werd geinstalleerd.
Collectie > Joodse pers > 20053242

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
In de Lange Houtstraat-synagoge zal er op de eerste
dag van Sjavoeot vroegdienst zijn.
Collectie > Joodse pers > 20065504

 [Binnenland] : Delfzijl  1906
Verslag van het bezoek van opperrabbijn E. Hamburg [Mz.].
Collectie > Joodse pers > 20059445

 [Binnenland] : Weesp  1899
De heer IM Cohen schonk de gemeente een zilveren toraschild ter herinnering
aan zijn overleden echtgenote, mevrouw S. Cohen-de Leeuw.
Collectie > Joodse pers > 20047446

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Aankondiging van de rabbijnen die voorgaan in de
verschillende synagogen tijdens het Wekenfeest.
Collectie > Joodse pers > 20043347

 Zitting van den Kerkeraad. Snijloon.  1900
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de laatste kerkenraadsvergadering van
de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Het gaat vooral om punt vijf van de agenda: het voorstel ...
Collectie > Joodse pers > 20048073

 [Binnenland] : Amsterdam  1894
Aankondiging van een gebedsdienst tijdens Wekenfeest.
Collectie > Joodse pers > 20039417

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Vermelding van predikbeurten tijdens het Wekenfeest.
Collectie > Joodse pers > 20063391

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Aankondiging van preken tijdens het Wekenfeest.
Collectie > Joodse pers > 20032442

 [Binnenland] : 50-Jarig jubileum van den Eerw. Heer I. Heymann, als Oppervoorzanger der...  1906
Het Heymann-comité wil op negenentwintig mei een schitterend feest organiseren ter
gelegenheid van het vijftigjarig ambtsjubileum van de heer Isaäc Heymann als ...
Collectie > Joodse pers > 20059268

 [Binnenland] : Alfen a/d Rijn.  1899
Vereniging "Lekach Tov" schonk de gemeente tijdens Sjavoeot enkele kokoslopers.
Collectie > Joodse pers > 20047464

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
De firma EA Roos & Zonen draagt ook dit jaar zorg voor bloemen en planten om de
verschillende synagogen ter gelegenheid van Sjavoeot te versieren.
Collectie > Joodse pers > 20049215

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
De busjes van de vereniging "Gnozer Dalliem" in Groningen hebben achtenzestig gulden
opgeleverd en dit bedrag zal worden gebruikt om op Sjavoeot aan de armen vlees ...
Collectie > Joodse pers > 20063646

 [Binnenland] : Oud-Beierland  1899
Iemand die onbekend wenst te blijven, schonk de gemeente
een paar nieuwe zilveren siertorens.
Collectie > Joodse pers > 20047447

 [Binnenland] : 's Hage  1877
Vanaf het komende Wekenfeest is het de beide voorlezers toegestaan
toga en barret te dragen in de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20027182

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1909
De godsdienstige zangvereniging "Avodat Hakodesj" viert haar eenjarig bestaan. Sommige
mense verwachten dat het koor iedere week iets nieuws ten gehore zal brengen ...
Collectie > Joodse pers > 20065494

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
Aankondiging van de preken tijdens Wekenfeest.
Collectie > Joodse pers > 20026597

 Het 60-jarig bestaan der Synagoge te Gorinchem.  1902
Verslag van de feestelijkheden rond het zestigjarige
bestaan van de synagoge in Gorinchem.
Collectie > Joodse pers > 20001134

 De dag der wetgeving  1928
titel, De dag der wetgeving. auteur, Cohen, M. maker, Cohen, M. bron, De Vrijdagavond,
vol. 5(1928), nr. 8, p. dl.1, 114=115. materiaal, bericht. trefwoorden, Sjavoeot ...
Collectie > Joodse pers > 20006673

1 2 3 4 5 6 7 8 9
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl