Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

958 treffers met Sjabbat

 [Buitenland] : Rusland  1907
Bericht uit Rusland.
Collectie > Joodse pers > 20060934

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1907
Kort verslag van de officiële oprichting van de vereniging "Le-chavod oele-Tif'eret"./
Het koor zal op de aanstaande sjabbat voor het eerst optreden in de Grote ...
Collectie > Joodse pers > 20060999

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Tijdens de godsdienstige bijeenkomst die zal worden gehouden ter gelegenheid van
de verjaardag van de koningin, zal het koor "Santo Servicio" het Halleel op een ...
Collectie > Joodse pers > 20066067

 Vraag.  1867
Vraag naar de achtergrond van het bepalen van het tijdstip waarop de sjabbat aanvangt.
Collectie > Joodse pers > 20015201

 [Ingezonden stukken] : Brieven van een commis-voyageur. : IV. (vervolg en slot.)  1866
Verslag van de stand van zaken in de Isr. gemeenten 'van de Rijnkant'. Over
de bedeling, het eerbiedigen van de sjabbat en kosjer voedsel.
Collectie > Joodse pers > 20014098

 [Binnenland] : Nijmegen  1907
Verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20061933

 [Binnenland] : Koevorden  1896
Kort verslag van de feestelijke bijeenkomst van de
vereniging "Israel. Koevorden Vriendenclub".
Collectie > Joodse pers > 20041790

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1865
Ingezonden oproep om geen treife brood te kopen.
Collectie > Joodse pers > 20013531

 Amsterdamsche Negoeniem : lego daudie le-sjabbos gazzaun  1924
titel, Amsterdamsche Negoeniem : lego daudie le-sjabbos gazzaun. auteur, Lissauer,
JA. maker, Lissauer, JA. bron, De Vrijdagavond, vol. 1(1924), nr. 20, p. dl.1 ...
Collectie > Joodse pers > 20004858

 [Binnenland] : Godsd. Zangvereeniging [Avodat ha-Kodesj]  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de godsdienstige zangvereniging
"Avodat ha-Kodesj" waarbij tevens het tienjarig bestaan werd gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20061148

 [P. Para.] [Kie Tissa.]  1899
Religieuze bezinning naar aanleiding van Sjabbat Para, het weekgedeelte en de haftara.
Collectie > Joodse pers > 20047069

 [Sjabbat Hagadol.]  1902
Religieuze bezinning naar aanleiding van Sjabbat Hagadol.
Collectie > Joodse pers > 20051021

 [Binnenland] : Utrecht  1907
Verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20061743

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Mededeling dat tal van godsdienstige verenigingen uit Amsterdam brieven hebben gestuurd
naar het gemeentebestuur in verband met de kwestie rond het Ned. Isr. Armbestuur ...
Collectie > Joodse pers > 20051222

 De Groote Sabbath  1930
titel, De Groote Sabbath. auteur, Hirsch, Benzion J. maker, Hirsch, Benzion J. bron,
De Vrijdagavond, vol. 7(1930), nr. 2, p. dl.1, 20=22. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20007719

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1871
Antwoord op verschillende reacties op een eerdere brief over de tijd waarop
joodse kinderen op vrijdag de school mogen verlaten.
Collectie > Joodse pers > 20019993

 [Binnenland] : Veendam-Wildervank  1902
Ter gelegenheid van hun vijfentwintigjarige huwelijk schonken de heer B.Ph. Bendiks
en zijn echtgenote R. Bendiks-van Esso de gemeente een blauw zijden toramantel ...
Collectie > Joodse pers > 20051333

 Een vreemde "shabbos shekoliem"  1929
titel, Een vreemde "shabbos shekoliem". auteur, Sohlberg, JH. maker, Sohlberg, JH.
bron, De Vrijdagavond, vol. 6(1929), nr. 48, p. dl.2, 338=340. materiaal, bericht ...
Collectie > Joodse pers > 20007557

 [Binnenland] : Amsterdam : Ohabé Thora.  1898
Verslag van de jaarlijkse bijeenkomst van het genootschap "Ohave Tora".
Collectie > Joodse pers > 20046617

 [Buitenlandse berichten (3)] : Amerika  1865
In San Francisco zijn joodse handelaren overeengekomen niet op sjabbat te werken. /
Zelfs in katholiek Brazilië heeft men de hoge feestdagen gevierd. / Alle "Bene ...
Collectie > Joodse pers > 20013702

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van het jaarfeest van het koor van de Nieuwe Synagoge "Avodat
ha-Kodesj" ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan.
Collectie > Joodse pers > 20051320

 [Binnenlandse berichten] : Gouda  1867
De joodse gemeente te Gouda steunt het Utrechtse voorstel
betreffende de bepaling van marktdagen.
Collectie > Joodse pers > 20015983

 [Binnenland] : Bodegraven  1906
De heer M. de Beer is geslaagd voor het eindexamen van de HBS in Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20059798

 [Binnenland] : Zwartsluis  1897
Ter gelegenheid van hun vijfentwintigjarige huwelijk schonken de heer
en mevrouw M. Jakobs de gemeente een gebedenboek.
Collectie > Joodse pers > 20042971

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Rituele voorschriften betreffende Erew Pesach die op sjabbat invalt,
bekendgemaakt door het Bet Din van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20047156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 39
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl