Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

11 treffers met Simons, M. (Lz.)

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van de vergadering in Amersfoort van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20043739

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Het jaarverslag van het Israelietisch Ziekenhuis in 's-Gravenhage staat stil bij
het overlijden van haar voor- en ondervoorzitter en geeft een terugblik op de viering ...
Collectie > Joodse pers > 20046825

 [Binnenlandse berichten (3)] : 's-Gravenhage  
Enkele punten die zijn besproken in de laatste kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Gemeente./ Verslag van twee vergaderingen, namelijk van de Haagse afdelingen ...
Collectie > Joodse pers > 20049441

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's Gravenhage  1899
Verslag van een vergadering van de kerkenraad. / Bericht over
het overlijden en de begrafenis van JE Davidson.
Collectie > Joodse pers > 20024021

 [Binnenland] : 's Hage  1893
Verslag van de jaarvergadering van de Haagse afdeling van de
"Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland".
Collectie > Joodse pers > 20037837

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1902
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente. Tot half tien
was het een besloten zitting. De drie personen die in de vorige vergadering waren ...
Collectie > Joodse pers > 20051823

 [Binnenlandse berichten (2)]: 's Gravenhage  1902
Verslag van drie vergaderingen : de heer JH Kann werd herkozen tot lid van de Centrale
Commissie./ Vergadering van het synagogaal ressort 's Gravenhage./ Laatste ...
Collectie > Joodse pers > 20050938

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1900
Verslag van de jaarvergadering van de "Maatschappij
tot Nut der Israelieten in Nederland".
Collectie > Joodse pers > 20047599

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1883
Vervolg van het jaarverslag van het Isr. ziekenhuis in Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20033090

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1902
Verslag van de ledenvergadering van de Haagse afdeling van het "Alg. Isr. Verbond".
Collectie > Joodse pers > 20051199

 [Binnenland] : Maatschappij tot Nut der Israelieten.  1906
Verslag van de zesenvijftigste jaarvergadering van de
"Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland".
Collectie > Joodse pers > 20059977

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl