Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

76 treffers met Schoonhoven

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Er is een boekje in omloop dat joden tot het christendom probeert te laten overgaan.
Collectie > Joodse pers > 20021013

 [Binnenland] : Schoonhoven  1879
De heer Beem ontving bij de viering van zijn vijfentwintigjarige ambtsjubileum als
leraar en voorzanger de eretitel chaweer, uit handen van opperrabbijn BS Berenstein ...
Collectie > Joodse pers > 20029540

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
Iemand uit Schoonhoven beklaagt zich over het feit dat er het hele jaar door geen
diensten in de synagoge plaatshebben, behalve met Jom Kipoer. Tot zijn grote ...
Collectie > Joodse pers > 20057019

 [Binnenland] : Amsterdam  
Excerpt uit het jaarverslag van het "Centr. Isr. weeshuis". Onder
meer vermelding van de ambachten die de wezen leren.
Collectie > Joodse pers > 20030365

 [Binnenland] : Schoonhoven  1879
EE Denekamp werd herkozen als lid van de gemeenteraad.
Collectie > Joodse pers > 20029921

 [Binnenland] : Amsterdam  1882
Er is een zeer goedkope uitgave van de grondwet uitgekomen.
Collectie > Joodse pers > 20031032

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1868
Er zijn reeds enige giften gedaan om een man die zijn kapitaal verloor te helpen.
Collectie > Joodse pers > 20016982

 [Binnenland] : Schoonhoven  1878
Arend Denekamp is bij herstemming gekozen tot lid van de Kamer van Koophandel.
Collectie > Joodse pers > 20029250

 [Binnenlandse berichten] : Schoonhoven  1868
De verbouwing van de synagoge te Schoonhoven is aanbesteed aan JH Littel.
Collectie > Joodse pers > 20003674

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1876
Briefschrijvers zijn het oneens met de inhoud van het bericht over
de verkiezing van een kerkbestuurder te Schoonhoven.
Collectie > Joodse pers > 20026178

 [Binnenlandse berichten] : Schoonhoven  1869
EE Denekamp is benoemd tot voorzitter van het burgerlijk armbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20017869

 [Binnenland] : Apeldoorn  1894
N. Koppens is benoemd tot leraar, voorzanger en slachter te Apeldoorn.
Collectie > Joodse pers > 20038409

 [Binnenland] : Schoonhoven  1878
E. Schenk is gekozen als lid van het kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20028327

 Kunstnieuws. : ["Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland".]  1899
Verslag van de uitvoering van de koninklijke vereniging "Het Nederlandsch Toneel"
ten bate van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland". Opgevoerd ...
Collectie > Joodse pers > 20047286

 [Binnenlandse berichten (2)] : Utrecht  1871
De Utrechtse afdeling van de "Mij. tot Nut der Isr." heeft haar financien
gecontroleerd. / Nieuws over het Centraal Isr. Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20019477

 [Binnenland] : Schoonhoven  1893
Arend Berklij heeft uiteindelijk zijn benoeming tot kerkenraadslid geaccepteerd.
Collectie > Joodse pers > 20037165

 [Binnenland] : Schoonhoven  1879
Eerdaags zal de heer Beem vijfentwintig jaar als leraar en voorzanger werkzaam zijn.
Collectie > Joodse pers > 20029508

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
Nuancering van het bericht over de ongeregeldheden tijdens de
verkiezing van een kerkbestuurder te Schoonhoven.
Collectie > Joodse pers > 20026134

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1870
Verslag van de vergadering ter verkiezing van leden van de Centrale Commissie uit
het kiesdistrict Zuid-Holland en van de gewone ressortale vergadering.
Collectie > Joodse pers > 20018639

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
Benoemingen door de Permanente Commissie in de schoollbesturen van diverse gemeenten.
Collectie > Joodse pers > 20024975

 [Binnenland] : Amsterdam  1875
Bericht over een ongeluk nabij Schoonhoven, waarbij Aron Berkleij te hulp schoot.
Collectie > Joodse pers > 20024756

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1870
A. Denekamp is benoemd tot lid van het comité van het Rode Kruis te Schoonhoven.
Collectie > Joodse pers > 20012783

 [Binnenland] : Schoonhoven  1880
Dr. Hertz van Gelder is gekozen tot lid van het kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20024541

 [Binnenland] : Schoonhoven  1878
EE Denekamp is benoemd tot wethouder.
Collectie > Joodse pers > 20028944

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Te Delfzijl en Schoonhoven zijn nieuwe schoolbestuurders benoemd.
Collectie > Joodse pers > 20024578

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl