Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

52 treffers met Schiedam

 [Binnenlandse berichten (3)] : Rotterdam  1901
De presidente van vrouwenvereniging "Davar Tov" kreeg een voorzittershamer uit handen
van de heer H. van Leeuwen./ Zangvereniging "Wilhelmina" zal deelnemen aan ...
Collectie > Joodse pers > 20049113

 [geen titel]  1915
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 51(1915), nr. 30, p.
5=6. materiaal, bericht. trefwoorden, Schiedam synagoge. bekijk ...
Collectie > Joodse pers > 20003673

 [Ingezonden stukken] : Centraal Israëlietisch Weeshuis.  1869
Pleidooi gericht aan de kerkbesturen van die gemeenten waar nog niets voor het centraal
Isr. weeshuis is gedaan om verenigingen op te richten en naar de algemene ...
Collectie > Joodse pers > 20017413

 De heer S. Hijman te Schiedam overleden  1942
titel, De heer S. Hijman te Schiedam overleden. bron, Het Joodsche Weekblad,
vol. 2(1942), nr. 7, p. 4. materiaal, bericht. trefwoorden, ...
Collectie > Joodse pers > 20025853

 Centraal weeshuis. : vergadering van belangstellenden.  1869
Verslag van de vergadering van belangstellenden over
het op te richten centraal Isr. weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20017493

 [Binnenlandse berichten] : Schiedam  1869
De godsdienstleraar L. Hirschel was sandek bij zijn jongste
broer en ook bij het kind van die broer.
Collectie > Joodse pers > 20015449

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
De serie V, nummer twee van het tijdschrift "Pro en Contra" heeft als onderwerp :
Anarchisme. Als voorstander schrijft de heer F. Domela Nieuwenhuis, de heer J. ...
Collectie > Joodse pers > 20064995

 [geen titel]  1889
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 4(1889), nr. 48, p.
2. materiaal, bericht. trefwoorden, Schiedam jubileum synagoge Poons, S. ...
Collectie > Joodse pers > 20003672

 [Binnenlandse berichten] : Schiedam  1870
SG Frankfort is herkozen als lid van het kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20019110

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  1902
Mededeling van de kerkvoogden dat er door de bezoekers van de synagoge niet moet
worden meegezongen met de voorzanger./ Drie jongens van het doofstommeninstituut ...
Collectie > Joodse pers > 20051513

 [Binnenlandse berichten] : Schiedam  1868
In Schiedam heeft men een vereniging "Megadlé Jethomim" opgericht, tot
ondersteuning van het oprichten van een centraal Isr. weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20016995

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Gravenhage  1906
Verslag van een feestelijke bijeenkomst van de vereniging "Mekor Chajiem"./ Verslag
van een vergadering van de ressortale kerkenraad tot vaststelling van de jaarrekening ...
Collectie > Joodse pers > 20060581

 [Binnenland] : Schiedam  1896
De joodse gemeente Schiedam behoeft financiële ondersteuning; een speciaal gevormde
commissie roept op om mee te doen aan de weldadigheidsloterij om zo verbetering ...
Collectie > Joodse pers > 20040315

 Necrologie. : [Benjamin Jacob Levi].  1874
Necrologie van BJ Levie.
Collectie > Joodse pers > 20022290

 [Binnenlandse berichten (3)] : 's-Gravenhage  1901
Verslag van de ontvangst van de nieuwe opperrabbijn van de Portugese zustergemeente
door het kerkbestuur van de Ned. Isr. Gemeente./ Verslag van een ressortale ...
Collectie > Joodse pers > 20048418

 [Binnenland] : Schiedam  1895
Verslag van het eerste bezoek van opperrabbijn T.
Tal aan de joodse gemeente in Schiedam.
Collectie > Joodse pers > 20039321

 [Binnenland] : Schiedam  1884
Aan M. Hijman is ter gelegenheid van zijn vijfentwinitigjarig
jubileum de 'chaweer'-titel verleend.
Collectie > Joodse pers > 20034519

 [Binnenlandse berichten (3)] : Schiedam  1868
BI Levi is herkozen als lid van het kerkbestuur. / Men betreurt het aftreden van
SG Frankfort uit het Isr. schoolbestuur. / Sinds vijf maanden bestaat er een ...
Collectie > Joodse pers > 20016020

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Bericht van het verschijnen van het eerste nummer van het weekblad "Onze Tijd".
Collectie > Joodse pers > 20042850

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
De Rotterdamse mannenzangvereniging "Kunstmin" heeft de derde prijs gewonnen tijdens
de nationale zangwedstrijd voor mannnenkoren, georganiseerd door mannenkoor ...
Collectie > Joodse pers > 20049263

 [Binnenland] : Sittard  1902
Voormalig plaatsgenoot, de heer M. Horn, leraar in de Duitse taal en letterkunde
aan de Hogere Burger School in Schiedam, is benoemd tot directeur van deze school ...
Collectie > Joodse pers > 20051550

 [Binnenlandse berichten] : Utrecht  1871
Vermelding van diverse schenkingen aan het Centr. Isr. Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20019915

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Verslag van een vergadering van de commissie van toezicht, bestuurders en verschillende
plaatselijke commissies van het Centr. Isr. Weeshuis. En verslag van de ...
Collectie > Joodse pers > 20021534

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
Beknopt verslag van een vergadering van de commissie
van toezicht van het Centr. Isr. Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20013112

 Centraal Israëlietisch Weeshuis. : (ingezonden.)  1866
Bijdrage aan de discussie over de oprichting van een Centraal Israelietisch Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20014695

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl