Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

3030 treffers met Rotterdam

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  1902
Verslag van de halfjaarlijkse vergadering van vrouwenvereniging "Bigde Kodesj"./
Verslag van de prijsuitreiking voor de beste leerling van de Isr. kosteloze school ...
Collectie > Joodse pers > 20051003

 Plaatselijk werk [van de Joodse Vrouwenraad]  1938
titel, Plaatselijk werk [van de Joodse Vrouwenraad]. bron, Ha-ischa, vol.
10(1938), nr. 3, p. 62-64. materiaal, bericht. trefwoorden, Joodse ...
Collectie > Joodse pers > 20010566

 [Binnenlandse berichten (3)] : Rotterdam  1866
D. Goudswaard is benoemd tot erelid van "Harpe Davids". / De koning heeft AR Hofsteede
bedankt voor het door hem uitgegeven werkje ter gelegenheid van de aanstelling ...
Collectie > Joodse pers > 20014512

 [Binnenland] : Gorinchem  1906
Verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20059596

 Levensherinneringen [en] bij den 80sten verjaardag van Dr. B.L. Ritter  1935
titel, Levensherinneringen [en] bij den 80sten verjaardag van Dr. BL Ritter. auteur,
Monosohn, EF. maker, Monosohn, EF. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 70(1935) ...
Collectie > Joodse pers > 20011228

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Vermelding van toegelaten godsdienstonderwijzers van de laagste en middelste rang.
Collectie > Joodse pers > 20043635

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van de vergadering in Amersfoort van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20043739

 [Binnenlandse berichten (2)]: Rotterdam  1902
Verslag van de feestelijkheden naar aanleiding van het feit dat de heer Ph. Neter
vijfentwintig jaar geleden in dienst was getreden bij sigarenfabrikanten Gebr. ...
Collectie > Joodse pers > 20051137

 Het 19e Kerkeraadslid te Rotterdam.  1907
Redactioneel commentaar naar aanleiding van het aftreden van zes leden van de
Rotterdamse kerkenraad. Iemand schrijft in het "Weekblad voor Isr. Huisgezinnen" ...
Collectie > Joodse pers > 20061608

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Circulaire van de "Ver. van Isr. Godsdienst-onderwijzers in Nederland"
waarin godsdienstleraren worden opgeroepen lid te worden.
Collectie > Joodse pers > 20013350

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1905
De heer D. Schielaar is benoemd tot leraar bij de Ned. Isr. Gemeente in Woerden./
De heer Jacob Blankenstein uit Ouwerkerk heeft na twee jaar studie zijn toelating ...
Collectie > Joodse pers > 20057720

 [Binnenland] : Rotterdam  1884
De "Vereniging tot Beoefening van Joodse Wetenschappen" hield een avond
waarbij dhr. Hildesheim sprak over Bijbelse poëzie.
Collectie > Joodse pers > 20034069

 Kunstnieuws. : [Het gouden feest der Liedertafel "Oefening baart Kunst"]  
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan
van zangvereniging "Oefening baart Kunst".
Collectie > Joodse pers > 20056254

 [Ontslagname van dr. Ritter, opperrabbijn van het synagogaal ressort Rotterdam]  1928
titel, [Ontslagname van dr. Ritter, opperrabbijn van het synagogaal ressort Rotterdam].
bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 44(1928), nr. 8, p. 9-10. ...
Collectie > Joodse pers > 20011146

 [Ingezonden Stukken.] : "Er is niets nieuws onder de zon".  1907
De briefschrijver geeft zijn mening over de kwestie Hammelburg in Rotterdam en geeft
een soortgelijk voorbeeld van een gemengd huwelijk dat in zijn Isr. gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20061438

 [Binnenland] : Rotterdam  1876
De Port. Isr. begraafplaats te Crooswijk werd ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20026769

 Na de verkiezing.  1907
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de verkiezing van een eerste voorzanger
voor de Grote Synagoge. De schrijver legt uit dat enkele artikelen niet in het ...
Collectie > Joodse pers > 20061216

 [Binnenland] : Rotterdam  1905
Bericht over de benoeming van chatan tora en chatan
beresjiet in het Oude Lieden Gesticht.
Collectie > Joodse pers > 20058030

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1870
JJH Antheunis heeft een groot bedrag nagelaten aan het Isr.
gesticht voor oude lieden en zieken te Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20019024

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
De heer M. Goldsmit is benoemd tot plaatsvervangend hoofd
van de Ned. Isr. Godsdienstschool in Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20044281

 Algemeene Vergadering der Nederlandsche Afdeeling van het Algemeen Israel. Verbond,...  1881
Verslag van de jaarvergadering van het "Algemeen Isr. Verbond'.
Collectie > Joodse pers > 20027325

 [Ingezonden Stukken.] : De Autonomie.  1902
De briefschrijver gaat nader in op het commentaar van de schrijver van de Haagse
correspondentie in het Centraal Blad van vorige week inzake de autonomie van de ...
Collectie > Joodse pers > 20051026

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1906
Vermelding van de vragen die in de "Joodse Literaire Club" zullen worden behandeld./
Aankondiging van de jaarvergadering van de vereniging "Kerkelijk Belang".
Collectie > Joodse pers > 20058931

 Een rumoerige Vergadering der Zionisten.  1907
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een vergadering
van de Nederlandse Zionistenbond. In dit deel bespreekt de schrijver de toestand ...
Collectie > Joodse pers > 20060655

 [Binnenland] : "Verdediging is geen aanval".  1902
Aankondiging van de verschijning van een boek met als titel : "Briefwisseling tusschen
een hervormden predikant en een Joodschen rabbijn over den stichter van den ...
Collectie > Joodse pers > 20051113

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl