Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

3250 treffers met Rotterdam

 [Binnenlandse berichten (3)] : Rotterdam  1901
De presidente van vrouwenvereniging "Davar Tov" kreeg een voorzittershamer uit handen
van de heer H. van Leeuwen./ Zangvereniging "Wilhelmina" zal deelnemen aan ...
Collectie > Joodse pers > 20049113

 [Binnenland] : Rotterdam  1898
De redactie neemt een deel over van het verslag uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van de openbare vergadering van de grote kerkenraad, met name waar het gaat ...
Collectie > Joodse pers > 20046701

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1874
S. Brandes en M. Kijzer zijn toegelaten als
godsdienstonderwijzers van de tweede rang.
Collectie > Joodse pers > 20022592

 [Binnenland] : 's-Hertogenbosch  1896
Verslag van de jaarvergadering van het "Algemeen
Isr. Verbond" afdeling 's-Hertogenbosch.
Collectie > Joodse pers > 20040737

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
Maurice van Son uit Rotterdam is bevorderd tot tandarts.
Collectie > Joodse pers > 20029156

 Wij krijgen hulp.  1905
Eerste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een communiqué van
orthodoxe rabbijnen uit Duitsland die schrijven, dat de principes van de Mizrachie ...
Collectie > Joodse pers > 20057388

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Samenvatting van artikelen in de Duits-Joodse pers
over de joodse gemeenten in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20041138

 [Buitenland] : Rumenië  1901
Bericht uit Roemenië. Vervolg van het artikel uit het maandblad "Tielskneren".
Collectie > Joodse pers > 20048843

 [Binnenland] : Amsterdam  1893
Excerpt uit het jaarverlag van het doveninstituut te Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20037174

 Is het seminarium een kweekplaats voor voorzangers?  1875
Sommigen menen dat het seminarium ook zou moeten opleiden tot
voorzanger; de redactie is het daarmee niet eens.
Collectie > Joodse pers > 20023318

 [Binnenland] : Amsterdam  1875
Bericht van het overlijden van oppervoorzanger L. Schnitzler.
Collectie > Joodse pers > 20023307

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1899
Verslag van de jaarvergadering van "Mekor Chajiem". /
Bericht over damenvereniging "Bigde Kodesj".
Collectie > Joodse pers > 20024060

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
Het Rotterdamse "Beth Tephila" doet middels een circulaire een oproep tot financiele
steun, nu de oprichter, PM de Labella, plotseling is overleden.
Collectie > Joodse pers > 20029036

 Kunstnieuws. : [Het gouden feest der Liedertafel "Oefening baart Kunst"]  
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan
van zangvereniging "Oefening baart Kunst".
Collectie > Joodse pers > 20056254

 [Een misdaad in een zoogenaamd Joodsch orgaan.]  1896
Bespreking van een artikel uit "The Jewish Observer" waarin Hirsch Wijschenk kritiek
levert op het ritueel slachten in Nederland, met uitzondering van Rotterdam ...
Collectie > Joodse pers > 20040857

 Brievenbus.  1901
Twee reacties van de redactie naar aanleiding van
ingezonden brieven en artikelen van lezers.
Collectie > Joodse pers > 20048792

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1866
Opperrabbijn Isaacsohn heeft gesproken bij de gelegenheid
van een diner ten huize van de burgemeester.
Collectie > Joodse pers > 20014684

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1878
Briefschrijver wijst erop dat Hebreeuws ook tot het curriculum
van het doofstommeninstituut te Rotterdam behoort.
Collectie > Joodse pers > 20028677

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1867
Muziekvereniging "Crescendo" zal een concert geven ten
bate van het kinderziekenhuis te Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20014951

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1905
Zangvereniging "Koningin Wilhelmina" heeft de vierde prijs gewonnen bij de
internationale zangwedstrijd in Breda./ Kort bericht over het uitstapje van de ...
Collectie > Joodse pers > 20057606

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1867
Het concert van zangvereniging "Harpe Davids" op 5 Maart was een groot succes.
Collectie > Joodse pers > 20015107

 [Buitenland] : Duitschland  1909
Diverse berichten uit Duitsland, waaronder gedeelten uit een artikel uit het IG
met als titel "Zur Kantorenfrage". De redacteur van het Nieuw Isr. Weekblad levert ...
Collectie > Joodse pers > 20064826

 [Binnenland] : Rotterdam  1886
Verslag van een optreden door vereniging "Olympia".
Collectie > Joodse pers > 20035933

 [Binnenlandse berichten (2)]: Rotterdam  1901
Bericht over het vertrek van de eerste groep kinderen van de Isr. Gezondheidskolonie
naar Wijk aan Zee. Ook patientjes van de Amsterdamse kolonie zullen daar worden ...
Collectie > Joodse pers > 20049355

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1883
AD Lutomirski heeft vroeger beweerd dat het niets uitmaakt waar men begraven wordt,
terwijl hij nu ijvert voor het begraven van een kind van een bekeerlinge op ...
Collectie > Joodse pers > 20031831

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl