Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

3030 treffers met Rotterdam

 [Binnenland] : Rotterdam  1898
De redactie neemt een deel over van het verslag uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van de openbare vergadering van de grote kerkenraad, met name waar het gaat ...
Collectie > Joodse pers > 20046701

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1869
A. van Raalte is gekozen tot directeur van de mannenbegrafenisvereniging.
Collectie > Joodse pers > 20017234

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1874
S. Brandes en M. Kijzer zijn toegelaten als
godsdienstonderwijzers van de tweede rang.
Collectie > Joodse pers > 20022592

 [Binnenland] : 's-Hertogenbosch  1896
Verslag van de jaarvergadering van het "Algemeen
Isr. Verbond" afdeling 's-Hertogenbosch.
Collectie > Joodse pers > 20040737

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
Maurice van Son uit Rotterdam is bevorderd tot tandarts.
Collectie > Joodse pers > 20029156

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Samenvatting van artikelen in de Duits-Joodse pers
over de joodse gemeenten in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20041138

 [Binnenlandse berichten (3)] : Rotterdam  1868
Dames C. en H. Judels hebben de religieuze vereniging een dekkleed geschonken. /
Vermelding van de bruidegoms der wet bij de diverse religieuze genootschappen. ...
Collectie > Joodse pers > 20016762

 [Binnenland] : Amsterdam  1893
Excerpt uit het jaarverlag van het doveninstituut te Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20037174

 Is het seminarium een kweekplaats voor voorzangers?  1875
Sommigen menen dat het seminarium ook zou moeten opleiden tot
voorzanger; de redactie is het daarmee niet eens.
Collectie > Joodse pers > 20023318

 [Binnenland] : Amsterdam  1875
Bericht van het overlijden van oppervoorzanger L. Schnitzler.
Collectie > Joodse pers > 20023307

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Aanvulling bij een bericht over een Rotterdamse toneelvereniging.
Collectie > Joodse pers > 20016017

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1871
Vermelding van de bruidegoms der wet bij gebroederschap "Bet Tefila".
Collectie > Joodse pers > 20019775

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  1868
De nieuwe kerkeraadsleden zijn geinstalleerd. / Verslag van een vergadering van
de R'damse afdeling van het Alg. Isr. Verbond. / De nieuwe begraafplaats is bijna ...
Collectie > Joodse pers > 20016850

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1872
Bericht over gebroederschap "Beth Tephila".
Collectie > Joodse pers > 20020312

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1899
Verslag van de jaarvergadering van "Mekor Chajiem". /
Bericht over damenvereniging "Bigde Kodesj".
Collectie > Joodse pers > 20024060

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
Het Rotterdamse "Beth Tephila" doet middels een circulaire een oproep tot financiele
steun, nu de oprichter, PM de Labella, plotseling is overleden.
Collectie > Joodse pers > 20029036

 Kunstnieuws. : [Het gouden feest der Liedertafel "Oefening baart Kunst"]  
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan
van zangvereniging "Oefening baart Kunst".
Collectie > Joodse pers > 20056254

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1868
Op 27 Feb. zal Jacques de Boer een benefietvoorstelling geven.
Collectie > Joodse pers > 20016152

 [Een misdaad in een zoogenaamd Joodsch orgaan.]  1896
Bespreking van een artikel uit "The Jewish Observer" waarin Hirsch Wijschenk kritiek
levert op het ritueel slachten in Nederland, met uitzondering van Rotterdam ...
Collectie > Joodse pers > 20040857

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1869
Opmerkingen over het gebrek aan openheid over de gang
van zaken in de Rotterdamse gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20017263

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1866
Opperrabbijn Isaacsohn heeft gesproken bij de gelegenheid
van een diner ten huize van de burgemeester.
Collectie > Joodse pers > 20014684

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
EE van Raalte is benoemd tot plaatsvervangend rechter te Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20020763

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1878
Briefschrijver wijst erop dat Hebreeuws ook tot het curriculum
van het doofstommeninstituut te Rotterdam behoort.
Collectie > Joodse pers > 20028677

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1867
Muziekvereniging "Crescendo" zal een concert geven ten
bate van het kinderziekenhuis te Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20014951

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1871
A. Mendes Chumaceiro heeft een voordracht gehouden bij genootschap "Bet Tefila".
Collectie > Joodse pers > 20019734

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl