Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

3750 treffers met Rotterdam

 [Binnenland] : Zitting van den Grooten Kerkeraad der Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam op...  1908
Verslag van een vergadering van de grote kerkenraad
van de Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20063449

 [Binnenland] : Rotterdam  1903
Rabbjin S.Ph. de Vries uit Haarlem zal voor de "Joodse Literaire Club" een
lezing houden met als onderwerp : "Napoleon en de Joden".
Collectie > Joodse pers > 20053040

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1870
Het Ned. Isr. armbestuur heeft een algemene vergadering met de collectanten belegd. /
Zangvereniging "Harpe Davids" heeft een uitnodiging voor een Rotterdams zangconcour ...
Collectie > Joodse pers > 20018174

 [Binnenlandse berichten (2)]: Rotterdam  1902
Aankondiging van een preek van de opperrabbijn./ De bejaarden van het
Isr. Oudelieden gesticht zijn naar de dierentuin geweest.
Collectie > Joodse pers > 20051716

 [Binnenlandse berichten (3)] : Rotterdam  1903
Verslag van de uitvoering van de vereniging "Genoegen door Vriendschap"./ Aankondiging
van een een lezing bij vereniging "Chizoek Emoena" in Feijenoord./ De heer ...
Collectie > Joodse pers > 20052882

 Algemeene Vergadering van "Achawah", Bond van Isr. Godsd. Onderwijzers in Nederl....  
Verslag van de tweede dag van de jaarvergadering van "Achawah". Dit verslag werd
de redactie toegestuurd door het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20051660

 [Binnenland] : Rotterdam  1903
Verslag van de jaarvergadering van het "Alg. Isr. Verbond" afdeling Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20053014

 [Binnenland] : Verslag van de lotgevallen en werkzaamheden der "Maatschappij tot Nut...  1908
Tweede deel van een samenvatting van het jaarverslag van de
"Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland".
Collectie > Joodse pers > 20064084

 [Ingezonden Stukken.] : Onderwijzers-vacature te Stadskanaal.  1902
De heer Wolf uit Rotterdam is het niet eens met de schrijver van het ingezonden
stuk in het vorige nummer inzake de advertentie die sollicitanten oproept voor de ...
Collectie > Joodse pers > 20050477

 [Binnenland] : Dordrecht  1885
De Dordsche Courant schrijft vol lof over het optreden van Estella Bolle en J.
Mossel, die deel uitmaken van de "Nederlansche Toonkunstenaars".
Collectie > Joodse pers > 20033454

 [Binnenlandse berichten (2)]: Dordrecht  1900
Verslag van het schoolfeest ter gelegenheid van Chanoeka./
De jaarlijkse schoolinspectie heeft plaatsgehad.
Collectie > Joodse pers > 20048383

 [Binnenlandse berichten (2)]: Rotterdam  1902
Aankondiging van een preek door de opperrabbijn./ Verslag van een voorstelling door
toneelvereniging "Genoegen door Vriendschap" ten bate van een weduwe met tien ...
Collectie > Joodse pers > 20052296

 [Binnenland] : Rotterdam  1903
Verslag van de lezing die de heer JM Hillesum heeft gehouden voor de "Joodse
Literaire Club" met als onderwerp : "Tsewie Hirsch Aschkenazie".
Collectie > Joodse pers > 20052596

 [Binnenland] : "Mikweh Israel" [Vertrouwen Israel].  1909
Verslag van een feestelijke bijeenkomst van de vereniging "Mikwe Jisrael" te Den
Haag./ De heer K. de Wind zal in Hotel de Jong een voordracht houden over een door ...
Collectie > Joodse pers > 20064616

 [Binnenland] : 5de Opgave van ingekomen giften voor de Israël. Borst- en Longlijdenden.  1901
Opsomming van giften die zijn binnengekomen bij de opperrabbijnen
in de diverse plaatsen voor het sanatorium.
Collectie > Joodse pers > 20049634

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Bericht over binnengekomen giften in de maanden oktober en november
bij het Centraal Isr. Weeshuis in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20048368

 Kunstnieuws. : [Het gouden feest der Liedertafel "Oefening baart Kunst"]  
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan
van zangvereniging "Oefening baart Kunst".
Collectie > Joodse pers > 20056254

 [Binnenland] : Rotterdam  1902
Vermelding van predikbeurten van de opperrabbijn tijdens Rosj Hasjana en Jom Kipoer.
Collectie > Joodse pers > 20051879

 [Binnenland] : [Rotterdam]  1908
Aankondiging van een preek die de opperrabbijn zal houden
op Sjabbat Sjoewa in de synagoge Botersloot.
Collectie > Joodse pers > 20064059

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Er zijn plannen een gebouw in Rotterdam in gebruik te
nemen als permanente tentoonstellingsruimte.
Collectie > Joodse pers > 20025270

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1869
M. Polano uit Rotterdam is benoemd tot hoogleraar te Leiden.
Collectie > Joodse pers > 20012459

 [Binnenland] : Rotterdam  1905
Aankondiging van een lezing die opperrabbijn SJS Hirsch voor de "Joodse Literaire
Club" zal houden met als onderwerp : "Bachja ibn Pekuda".
Collectie > Joodse pers > 20056619

 [Binnenland] : Rotterdam  1908
Verslag van een vergadering van de feestcommissie van de vereniging "Davar Tov"
die de viering van het tachtigjarig bestaan van de vereniging gaat voorbereiden.
Collectie > Joodse pers > 20063782

 Zitting van den grooten Kerkeraad der Ned. Israel. gemeente te Rotterdam, gehouden op...  1904
Verslag van een vergadering van de grote kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente in
Rotterdam./ Aankondiging van de viering van het tweejarig bestaan van de vereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20056483

 [Binnenland] : Rotterdam  1900
Er is een comité opgericht op geld in te zamelen voor
de werkloze Amsterdamse diamantbewerkers.
Collectie > Joodse pers > 20044645

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl