Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

228 treffers met Rotterdam

 Overlijdensbericht  1905-01-23
Overlijdensbericht van mevrouw JE Jacobson-Dunlop, 1905.
Collectie > Documenten > 00008756

 Dossier  1850-1970
Dossier met brieven, genealogische aantekeningen en ander materiaal met
betrekking tot de families Simons en De Jongh, 1850-.
Collectie > Documenten > aanwd542

 Eenbladsdruk  1913
Eenbladsdruk met foto van de zendeling J. Zalmann, 1913.
Collectie > Documenten > 00007864

 Brief  1946-11-04
Brief van MA Manuskowski mbt een op te richten jesjiwa in Rotterdam, 1946.
Collectie > Documenten > 00008122

 Afscheidsbrief  1942 (ca.)
Afscheidsbrief van Francina (Sina) van Gosselaar aan
mevrouw Martina Kamer-Pelkman, circa 1942.
Collectie > Documenten > 00010280

 Pamflet  1940-05-23
Pamflet van de gemeente Rotterdam met oproep zich
te laten inenten tegen typhus, mei 1940.
Collectie > Documenten > 00001352

 Brief  1923-05-27
Brief van Maurits van Dam en andere familieleden aan Rika van Dam-Pronkhorst, 1923.
Collectie > Documenten > 00013119

 Uitnodiging  1959-09-20
Uitnodiging voor de installatie van de heer L. Vorst als opperrabbijn
van het synagogaal ressort Rotterdam, 1959.
Collectie > Documenten > 00009921

 Brief  1940
Briefpapier van Vulpen Import Mij. v/h Gebr. Polak, Rotterdam, 1940.
Collectie > Documenten > 00008937

 Mededeling  1941 (ca.)
Bericht van de Gemeentelijke Woningstichting aan het voormalig Museum Boymans
over het aanvragen van een verhuisvergunning, circa 1941.
Collectie > Documenten > 00011302

 Bewijs  1894-04-01
Bewijs v. tevredenheid v. goed gedrag tnv Abraham
de Vries van de Godsd. Isr. School, 1894.
Collectie > Documenten > 00006519

 Brief  1929-10-04
Brief van Simon van Dam met nieuwjaarsgroet in het Hebreeuws aan zijn
ouders Maurits van Dam en Rika van Dam-Pronkhorst, 1929.
Collectie > Documenten > 00013121

 Bestellijst  1937-11-24
Bestellijst van de Gebr. Blazer's Dier- en Vogelhandel in Rotterdam
voor de heer Van Eck, ss Alpherat, 1937.
Collectie > Documenten > 00010755

 Brief  1942
Brief van Nathan Marcus, geschreven vanuit een tijdelijke verzamelplaats in Rotterdam,
waarin hij onder andere vertelt over zijn verhoor door de SS op de Heemraadssingel ...
Collectie > Documenten > 00011868

 Enveloppe  1935 (ca.)
Enveloppe van Gebr. Blazer's Dier- en Vogelhandel in Rotterdam, circa 1935.
Collectie > Documenten > 00010754

 Verklaring  1945 (ca.)
Handgeschreven opzet voor een verklaring van Jozef Rakower betreffende zijn onderduik
en de hulp die hij daarbij heeft gekregen van Mej. Ger M., ca. 1945.
Collectie > Documenten > 00012257

 Overlijdensbericht  1940-04-09
Overlijdensbericht op naam van Abraham Pronkhorst en aankondiging van zijn begrafenis
verstuurd door het Israëlietisch Begraafgenootschap te Rotterdam, 1940.
Collectie > Documenten > 00013123

 Ontslagbewijs  1924-03-27
Bewijs van ontslag uit militaire dienst wegens buiten diensttijd ontstane
lichaamsgebreken, ten name van Jacob Levy, 1914.
Collectie > Documenten > 00002154

 Souvenir 1845 12 augustus 1895  1895-08-12
Oorkonde aangeboden door het personeel van AJ Polak & Zonen,
tgv de 50e geboortedag van Ph. J. Polak, 1895.
Collectie > Documenten > 00004412

 Uittreksel  1926-11-22
Uittreksel uit de Gifteboeken van de schepenen van
Rotterdam mbt Gil Lopez Pinto (1647), 1926.
Collectie > Documenten > 00004895

 Brief  1939-03-28
Brief met instructies aan mevr. DEM Mees-Havelaar en mevr. Van Vierssen-Trip,
begeleidsters van een kindertransport, over een transport met kinderen van Keulen ...
Collectie > Documenten > 00004001

 Schrift  1938 (ca.)
Schrift met (blanco) ledenlijst van de vereniging Horde
Brandaris in Rotterdam-zuid, circa 1938.
Collectie > Documenten > 00008729

 Briefkaart  1940-05-12
Briefkaart van M. de Leeuw uit Rotterdam aan Ans Hakkert in Scheveningen, 1940.
Collectie > Documenten > 00011128

 Brief  1944-02-01
Brief van Verwalter Omnia Treuhandgesellschaft aan dhr. HJ Meyer, waarin wordt
medegedeeld dat zijn firma geliquideerd, en dat hij, zolang hij zich niet heeft ...
Collectie > Documenten > 00000220

 Menukaart  1924
Menukaart van het huwelijksdiner van Sal Cohen en Nelly
Leuvenberg met foto van het bruidspaar, 1924.
Collectie > Documenten > 00008773

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl