Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

248 treffers met Rosj Hasjana

 Kennisgeving. [van de bestuurders der Port. Isr. Gemeente te Amsterdam]  1901
De bestuurders van de Port. Isr. Gemeente delen mee dat toegangskaarten voor de
vrouwengalerij voor het Nieuwjaarsfeest en op de Grote Verzoendag bij het bureau ...
Collectie > Joodse pers > 20049782

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Vermelding van predikbeurten tijdens Rosj Hasjana.
Collectie > Joodse pers > 20057937

 De Akéda.  1908
De heer Zadoks geeft een beschouwing over de akeda, de
binding van Izaäk door zijn vader Abraham.
Collectie > Joodse pers > 20064293

 [Kennisgeving.] : [van het kerkbestuur van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge]  1908
Het kerkbestuur doet mededelingen over de huur van zitplaatsen
in een der synagogen voor aanstaande Rosj Hasjana.
Collectie > Joodse pers > 20063846

 [Le-sjana tova tiketivoe.]  1865
Nieuwjaarsgedachte.
Collectie > Joodse pers > 20013589

 [Binnenland] : Hilversum  1902
De vereniging "Bigde Kodesj" heeft ervoor gezorgd
dat het parochet geheel werd vernieuwd.
Collectie > Joodse pers > 20051909

 [Binnenland] : Smilde  1904
Verslag van de afscheidsbijeenkomst van de heer J. Cohen als voorzanger.
Collectie > Joodse pers > 20055769

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Ter gelegenheid van zijn veertigste verjaardag bood de heer M. Leidensdorff de
Gebroederschap "Tifeereth Israël" een Christoffel verzilverde kan en bekken met ...
Collectie > Joodse pers > 20041532

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
Iemand uit Woerden schrijft over een voorval betreffende een leraar die tien dagen
vakantie had aangevraagd. Die kreeg hij wel, maar onder bepaalde voorwaarden. ...
Collectie > Joodse pers > 20049755

 [Binnenland] : Oss  1907
De vrouwenvereniging heeft de Isr. gemeente een parochet overhandigd.
Collectie > Joodse pers > 20061948

 [Binnenland] : Rotterdam  1902
Vermelding van predikbeurten van de opperrabbijn tijdens Rosj Hasjana en Jom Kipoer.
Collectie > Joodse pers > 20051879

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel....  1909
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Dit is de voortzetting van de op zeventien februari verdaagde vergadering.
Collectie > Joodse pers > 20065142

 [Kennisgeving.] : [van de parnassim van de Port. Isr. Gemeente]  1908
Mededeling van de bestuurders van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam betreffende
de toegangskaarten voor het bezoeken van de vrouwengalerij op het Nieuwsjaarsfeest ...
Collectie > Joodse pers > 20063961

 Boekaankondiging. : Zur Jahreswende.  1906
Bespreking van het boek "Zur Jahreswende. Festpredigten, gehalten am Roschhaschana
und Jom Kippur 5666" van Max. Beermann. De recensent bekritiseert de correctie ...
Collectie > Joodse pers > 20058662

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Bericht van predikbeurten op de twee dagen van Rosj Hasjana.
Collectie > Joodse pers > 20043778

 [P. Nitsawiem-Wajellech]  1909
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte.
Collectie > Joodse pers > 20066090

 Doelbewust : een rousj-hasjono boodschap  1928
titel, Doelbewust : een rousj-hasjono boodschap. auteur, Maarsen, I. maker, Maarsen,
I. bron, De Vrijdagavond, vol. 5(1928), nr. 24, p. dl.1, 369=370. ...
Collectie > Joodse pers > 20006787

 Godsdienstige beschouwingen voor het nieuwjaarsfeest 5630, door Dr. Frank, Rabbijn te...  1869
Beschouwing over het aanstaande nieuwjaarsfeest.
Collectie > Joodse pers > 20017637

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
De briefschrijver vindt dat er van dwang geen sprake mag zijn in de zaak betreffende
voorzangers die in de Nieuwe en Grote Synagoge optreden.
Collectie > Joodse pers > 20052238

 De vier Nieuwjaarsdagen  1931
titel, De vier Nieuwjaarsdagen. auteur, Sohlberg, IL. maker, Sohlberg, IL. bron,
De Vrijdagavond, vol. 8(1931), nr. 43, p. dl.2, 267. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20008412

 [Binnenland] : Zutphen  1909
Het geld dat in de synagoge aan de vereniging "Sa'adat Anijiem" wordt gegeven,
zal worden gebruikt voor een extra vleesuitdeling aan de armen.
Collectie > Joodse pers > 20066136

 [Nieuwjaarswens]  1904
De redactie van het Nieuw Isr. Weekblad wenst haar lezers,
medewerkers en correspondenten een goed nieuwjaar.
Collectie > Joodse pers > 20055772

 [Gedicht]  1908
Gedicht in het Hebreeuws en in het Nederlands naar aanleiding van het nieuwe jaar.
Collectie > Joodse pers > 20063997

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Aankondiging van verschillende preken rondom Nieuwjaar.
Collectie > Joodse pers > 20024855

 [Binnenland] : Utrecht  1909
Uit het fonds dat werd opgericht door wijlen de heer AD Hamburger zijn enkele kleedjes,
passend bij het parochet dat twee jaar geleden werd aangekocht, aangeschaft ...
Collectie > Joodse pers > 20066200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl