Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

15 treffers met Roos, Ph. (Dz.)

 [Binnenland] : Coevorden  1903
Het echtpaar Jozua Cohen schonk een zilveren besamiembus aan de gemeente
ter gelegenheid van hun vijftigjarige huwelijk.
Collectie > Joodse pers > 20053351

 [Binnenland] : Coevorden  1903
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Tiferet Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20054454

 [Binnenlandse berichten (3)] : Koevorden  1897
Benoeming in het kerkbestuur./ Aankondiging van de viering van het zestigjarige
bestaan van de vereniging "Talmud Tora"./ Herverkiezing van bestuurslid voor "Talmud ...
Collectie > Joodse pers > 20042379

 [Binnenlandse berichten (2)] : Coevorden  1905
Enkele mededelingen uit een kerkenraadsvergadering./ De heren Ph. Roos [Dz.] en
D. Krammer waren voor de opening van het algemeen ziekenhuis uitgenodigd en hebben ...
Collectie > Joodse pers > 20056626

 [Binnenland] : Coevorden  1904
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Tiferet Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20056346

 [Binnenlandse berichten (2)]: Koevorden  1902
De heren Ph. Roos [Dz.] en L. Meiboom zijn herbenoemd als leden van de
kerkenraad. Tevens werd de heer Roos als wethouder herkozen.
Collectie > Joodse pers > 20051758

 [Binnenlandse berichten (2)] : Coevorden  1904
Verslag van het schoolfeest ter gelegenheid van Chanoeka./ Verslag
van het afscheidsbezoek van opperrabbijn A. van Loen.
Collectie > Joodse pers > 20054476

 [Binnenland] : Coevorden  1909
De heer Ph. Roos [Dz.] is herkozen als wethouder.
Collectie > Joodse pers > 20066234

 Feestviering ter gelegenheid van het 25-Jarig bestaan der Synagoge te Koevorden.  1904
Verslag van de feestelijkheden ter gelegenheid van het
vijfentwintigjarig bestaan van de synagoge in Coevorden.
Collectie > Joodse pers > 20000571

 [Binnenlandse berichten (2)]: Koevorden  1899
De heer LB van Coevorden is gekozen als lid van de kerkenraad en de heer LM Meijboom
als vice-president./ Herdacht werd de heer M. Danneboom, in leven vice-president ...
Collectie > Joodse pers > 20047555

 [Binnenland] : Coevorden  1902
Bericht over herbenoemingen in het kerkbestuur en in het bestuur van Talmud Tora.
Collectie > Joodse pers > 20052289

 [Binnenland] : Koevorden  1897
Verslag van de inwijding van een nieuwe wetsrol en van de
overhandiging van diverse geschenken voor de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20043797

 [Binnenlandse berichten (3)] : Koevorden  1898
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Tiferet Nasjiem"./ Herbenoeming
van de heer LB van Coevorden als voorzitter van "Talmud Tora"./ Herbenoeming ...
Collectie > Joodse pers > 20046635

 [Binnenland] : Koevorden  1897
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging "Tiferet Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20044377

 [Binnenland] : Coevorden  1903
De heer Ph. Roos [Dz.] is herkozen als wethouder.
Collectie > Joodse pers > 20053526

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl