Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

13 treffers met Rhijn, B. van

 [Binnenland] : Pensioenfonds.  1901
Verslag van een vergadering van het Pensioenfonds.
Collectie > Joodse pers > 20049647

 [Binnenland] : Verslag van de handelingen der Perm. Commissie, van Juni 1883 tot Juni...  1884
Jaarverslag van de Permanente Commissie over 1883-1884.
Collectie > Joodse pers > 20034546

 [Binnenland] : Hilversum.  1901
Verslag van een bijeenkomst van de vereniging "Tot Bevordering der Belangen van
het Jodendom" die de heer Hamburg als spreker had uitgenodigd. Hij besprak het lied ...
Collectie > Joodse pers > 20048673

 [Binnenland] : Achawah.  
Verslag van de zevende algemene vergadering van "Achawah" die op dinsdag en woensdag
in Zwolle in de vergaderzaal van de Ned. Isr. Gemeente plaatshad.
Collectie > Joodse pers > 20047703

 [Binnenland] : Hilversum  1897
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging "Halbosath Aroemiem".
Collectie > Joodse pers > 20042673

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1909
De briefschrijver wil onder het profetisch woord : "Bemint de waarheid en den vrede"
enige helderheid geven over de toestanden in de Joodse gemeente te Hilversum ...
Collectie > Joodse pers > 20064750

 [Binnenland] : Chanoekah-feestjes.  1907
Samenvattend verslag van de Chanoekafeesten die in verschillende plaatsen zijn gehouden.
De redactie legt uit dat zij niet alle binnengekomen verslagen in hun geheel ...
Collectie > Joodse pers > 20062487

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
De examens voor godsdienstonderwijzers zijn afgenomen. Het niveau was zeer laag.
Collectie > Joodse pers > 20032274

 [Binnenland.] : Hilversum  1895
Enkele jonge vrouwen hebben de vereniging "Halbosath Aroemim"opgericht die ervoor
wil zorgen dat arme kinderen in goede kleren naar school kunnen gaan.
Collectie > Joodse pers > 20038823

 [Binnenland] : Hilversum  1905
De vereniging "Sjemirat Sjabbat" die een kwijnend bestaan leidde, is heropgericht.
Collectie > Joodse pers > 20057745

 [Binnenland] : Hilversum  1903
Verslag van de installatie van de heer Hen als eerste voorzanger en leraar.
Collectie > Joodse pers > 20002442

 [Binnenland] : Hilversum  1896
Verslag van de jaarlijkse feestavond voor de leerlingen van de Isr. godsdienstschool,
georganiseerd door de vereniging "Halbosath Aroemim" in Hilversum.
Collectie > Joodse pers > 20042085

 25-jarig ambtsjubileum van den Eerw, Hr. B. van Rhijn, israel. leraar te Hilversum  1911
titel, 25-jarig ambtsjubileum van den Eerw, Hr. B. van Rhijn, israel. leraar te
Hilversum. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 47(1911), nr. 14, p. 6. ...
Collectie > Joodse pers > 20002446

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl