Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

267 treffers met Portugese joden|Sefardische joden

 Schuldbekentenis  1810-07-14
Schuldbekentenis van Abm. Suasso da Costa, 1810.
Collectie > Documenten > 00004771

 Testament  1755-04-16
Testament van Clara de Pinto (wed. van David de Joseph de Pinto) 1761.
Collectie > Documenten > 00004766

 Boedelrekening  1723-02-18
Boedelrekening der nalatenschap van Paulo Jacomo de Pinto, 1723.
Collectie > Documenten > 00004828

 Boedelscheiding  1807-12-23
Boedelscheiding van de nalatenschap van wijlen JB de Pinto, 1807.
Collectie > Documenten > 00004871

 Beschouwing  
Beschouwing over de uitdeling van de 10.000 Sperr aan personen met vier
Portugese grootouders en over de lijst Calmeyer, circa 1943.
Collectie > Documenten > 00006835

 Plechtigheid geviert in de synagoge der Portugeesche Jooden, in 's Haage, op Woensdag...  1793
Orde van dienst van een plechtigheid in de Portugese Synagoge in Den Haag ter
gelegenheid van de verdrijving van de vijand uit de Republiek, 1793.
Collectie > Documenten > 00009796

 Bewijs  1845-08-01
Bewijs van afschrijving van de rekening van Akiba Lehren in het Grootboek
der Nationale Schuld naar die van Sara Salvador, 1845.
Collectie > Documenten > 00008633

 Verslag  1944-1945
Handgeschreven verslag over de gebeurtenissen in de Portugese gemeente, na het vertrek
van I. Jacobson op 3 september 1944, tot mei 1945, waarschijnlijk door de ...
Collectie > Documenten > 00000633

 Testament  1824-07-20
Holografisch testament van Clara de Pinto, 1824.
Collectie > Documenten > 00008617

 Maandelykse Nederlandsche Mercurius  1789 ; 1799
Drie losse nummers van het tijdschrift "Maandelykse Nederlandsche Mercurius" met
berichten over Portugese joden in Essequibo en Demerary (1789, p. 75-76), vestiging ...
Collectie > Documenten > 00008515

 Ontvangstbewijs  1806-05-21
Ontvangstbewijs van de betaling van de 'extraordinaris verpondige'
ten name van Jacob Benjamin de Pinto, 1806.
Collectie > Documenten > 00008606

 Brief  1811-09-14
Brief aan de heer De Castro over in te vullen tabel, 1811.
Collectie > Documenten > 00004841

 Notariële akte  1818-05-29
Notariële akte mbt de nalatenschap van Aron de Pinto, 1818.
Collectie > Documenten > 00004833

 Circulaire  1943
Circulaire van A. de Froe met betrekking op zijn enquete ten behoeve van zijn onderzoek
naar de psychologie van de Portugese joden in Nederland, 1943.
Collectie > Documenten > 00011077

 Notariële akte  1720
Notariële akte mbt de 'Baronie et Seigneurie de Gras
Avernas' van Antonie Lopes Suasso, 1720.
Collectie > Documenten > 00004827

 Resultaatberekeningen op korten termijn als middel tot controle van het beheer  1942
Economieboek van JE Spinosa Cattela, 1942.
Collectie > Documenten > 00004070

 Ter Bruilofte van de Wel Edele Heer Benjamin Lopes Suasso, En Jongkvrouwe Rachel de...  1799-07-10
Gedicht gemaakt door J. de Pinto Jr. ter gelegenheid van het huwelijk
tussen Benjamin Lopes Suasso en Rachel de Pinto, 1799.
Collectie > Documenten > 00008518

 Verklaring  1804-05-03
Verklaring met betrekking tot het middel op het trouwen ten
name van Moses de Pinto en Sara Salvador, 1804.
Collectie > Documenten > 00008603

 Afschrift  1926 (ca.)
Afschrift van een testament in de portugese taal tnv J. de Pinto (1690), 1926.
Collectie > Documenten > 00004901

 Uittreksel  1849-11-23
Uittreksel uit het huwelijksregister tnv Mozes Salvador en Sara Lopes Suasso, 1849.
Collectie > Documenten > 00008608

 Afschrift  1926-11-16
Afschrift uit de Legger van huwelijksafkondigingen tnv Joseph
de Pinto en Sara de Pinto (1729), 1926.
Collectie > Documenten > 00004903

 Almanak  1942-12-30
Israëlitische Almanak voor Suriname voor het jaar 5705 (1944-1945), uitgegeven door
het Armbestuur van de Portugese Gemeente in Suriname, dd 1944.
Collectie > Documenten > 00009891

 Testament  1849-12-10
Testament van Moses de Pinto Jr., 1849.
Collectie > Documenten > 00004774

 Lijst  1850 (ca.)
Lijst van stukken mbt een perceel te Den Haag, wijk K, 312- 318, circa
1850 mbt de nalatenschap van Rachel Fernandes Nunez.
Collectie > Documenten > 00004874

 Orde van dienst  1943-05-30
Orde van dienst voor de begrafenisdienst tev Don
Alberto J. Cotton, Buenos Aires, 1943.
Collectie > Documenten > 00005219

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl