Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

269 treffers met Portugese Synagoge

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Aankondiging van een preek door de heer AR Pereira [Sz.] in de Port. Isr. Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20051663

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Vermelding van de preken van aanstaande zaterdag.
Collectie > Joodse pers > 20013396

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
De Port. Isr. Zangvereniging "Santo Servicio" zal op de komende feestdagen haar
medewerking verlenen aan de diensten in de Portugese Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20064089

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Tijdens de godsdienstige bijeenkomst die zal worden gehouden ter gelegenheid van
de verjaardag van de koningin, zal het koor "Santo Servicio" het Halleel op een ...
Collectie > Joodse pers > 20066067

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Aankondiging van een preek op Sjabbat Hagadol door opperrabbijn
I. van J. Palache in de Portugese Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20048927

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Aankondiging van een preek die rabbijn PR Garcia zal houden in de Portugese Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20059641

 [Binnenland] : Amsterdam  1884
De keizerin van Oostenrijk heeft met haar dochter en gevolg een verrassingsbezoek
gebracht aan een diamantslijperij en aan de Portugese synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20034347

 225-Jarig bestaan der synagoge en installatie van den weleerw. heer I. van J. Palache...  1900
titel, 225-Jarig bestaan der synagoge en installatie van den weleerw. heer
I. van J. Palache als opperrabbijn der Ned. Port. Isr. ...
Collectie > Joodse pers > 20011050

 Verslag van het verhandelde in de Zitting van den Kerkeraad der Port. Israel. Gemeente...  1904
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20055259

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel....  1900
Verslag van een vergadering van de kerkenraad van de Port. Isr. gemeente. Aan de
orde kwamen onder andere de klachten van voorzanger Vega over zijn woning en de ...
Collectie > Joodse pers > 20044840

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Aankondiging van een preek die de heer Ph.R. Garcia zal houden in de Portugese Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20061847

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel....  1909
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Dit is de voortzetting van de op zeventien februari verdaagde vergadering.
Collectie > Joodse pers > 20065142

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1875
Oproep aan leden van de Port. Isr. gemeente om bij te dragen voor een
aandenken ter gelegenheid van het jubileum van de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20022979

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
De heer Pais [alias ome Koo] viert het feit dat hij reeds dertig
jaar het kinderkoor van de Portugese Synagoge leidt.
Collectie > Joodse pers > 20048320

 [Binnenland] :Tijdsbepaling voor den aanvang en het einde der Gebeden op [Jom Kipoer]...  1898
Vermelding van begin- en eindtijden van de verschillende
gebeden in de Ned. Isr. en Port. Isr. gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20046169

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Aankondiging van een preek door de heer AR Pereira [Sz.] in de Portugese Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20053604

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1874
De commissie tot het aanbieden van een geschenk ter ere van het tweehonderdjarig
bestaan van de Portugese synagoge is voor het eerst bijeen gekomen.
Collectie > Joodse pers > 20022155

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
Voor het eerst wordt een voorhang aangeschaft door middel van bijdragen
van particulieren aan de Portugese synagoge geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20028220

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
Aankondiging van een droosje.
Collectie > Joodse pers > 20028265

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch Israel....  1907
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20061250

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Vermelding van predikbeurten tijdens het Wekenfeest.
Collectie > Joodse pers > 20063391

 [Binnenland] : "Visitaria dos Talmidim".  1901
Verslag van het kinderfeest waarbij door "Visitaria dos Talmidim" kleding
werd uitgedeeld aan honderdnegenentachtig leerlingen.
Collectie > Joodse pers > 20050346

 Feestviering : ter gelegenheid van het 200-jarig Bestaan der Portug. Israëlitische...  1875
Kennisgeving betreffende toegangsbewijzen tot de synagoge
rond de viering van het 200 jarig bestaan.
Collectie > Joodse pers > 20024299

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Aankondiging van een preek die opperrabbijn I. van J.
Palache zal houden in de Portugese Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20055518

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Aankondiging van een preek die opperrabbijn I. van J.
Palache zal houden in de Portugese Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20057882

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl