Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

55 treffers met Portugese Synagoge

 Toegangsbewijs  1958-09-26
Toegangsbewijs tot de Port. Isr. Synagoge tgv het bezoek van HM
de Koningin en ZKH de Prins der Nederlanden, 1958.
Collectie > Documenten > 00010187

 Uitnodiging  1958-07-16
Uitnodiging, programma en twee toegangsbewijzen voor de bijzondere dienst in de
Portugese Synagoge in Amsterdam tgv het bezoek van de predsident van Israel, 1958
Collectie > Documenten > 00009917

 Programmaboekje  1995-05-07
Programmaboekje tgv 50 jaar bevrijding in de Portugese
Synagoge in Amsterdam, 7 mei 1995.
Collectie > Documenten > 00006984

 Plechtigheid geviert in de synagoge der Portugeesche Jooden, in 's Haage, op Woensdag...  1793
Orde van dienst van een plechtigheid in de Portugese Synagoge in Den Haag ter
gelegenheid van de verdrijving van de vijand uit de Republiek, 1793.
Collectie > Documenten > 00009796

 Programma  1993-06-03
Programma vd plechtige bijeenkomst tgv voltooiing restau-
ratie Port. Synagoge te Amsterdam, 1993.
Collectie > Documenten > 00006116

 Toegangsbewijs  1925-07-31
Toegangsbewijzen (4) voor de bijeenkomsten in de Portugese Synagoge tgv.
het 250-jarig bestaan van deze synagoge, Amsterdam 1925.
Collectie > Documenten > 00013664

 Eenbladsdruk  2002
Eenbladsdruk met Hebreeuwse en Engelse tekst ter herinnering aan de inwijding van
de Grote (Portugese) Synagoge in Amsterdam gedrukt tgv een congres in Amsterdam ...
Collectie > Documenten > 00009657

 Tijdschriftartikel  1925
Tijdschriftartikel uit "De Prins" met artikel over de Portugese Synagoge en als
illustratie reproductie van het schilderij van Sal Meijer voorstellende de Portugese ...
Collectie > Documenten > 00010206

 Uitnodiging  1875
Uitnodiging aan de heer bestuurder van het gebroederschap Somerim Laboquer om de
viering van het 200-jarig bestaan der Portugese Synagoge bij te wonen, 1875.
Collectie > Documenten > 00010888

 Rondschrijven  1990-09
Rondschrijven met verzoek fin. bijdrage voor restauratie Port. Synagoge, 1990.
Collectie > Documenten > 00006497

 Feestrede ter gelegenheid van de herdenking van het 200-jarig bestaan der synagoge van...  1875-08-12
Feestrede uitgesproken door JL de Leao Laguna bij de viering van het
tweehonderdjarig bestaan van de Portugese Synagoge in Amsterdam, 1875.
Collectie > Documenten > 00009833

 Beschrijving  1744
Beschrijving van de Hoogduitse en Portugese synagoge in Amsterdam
afkomstig uit boek over Amsterdam, 1744.
Collectie > Documenten > 00008533

 Gedicht  1826-08-09
Gedicht tgv het eeuwfeest van de PIHS te 's-Gravenhage, 1826.
Collectie > Documenten > 00004930

 Uitnodiging  1975
Uitnodiging voor bijeenkomst tgv 300-jarig bestaan Port. Synagoge, 1975.
Collectie > Documenten > 00002287

 Tijdschema  1915
Tijdverdeling voor de aanvang en het einde der gebeden op Jom
Kippoer in de Portugese Synagoge, anno 5676 (1915).
Collectie > Documenten > 00005217

 Bewijs  1890 (ca.)
Bewijs van een zitplaats in de Portugese synagoge te Amsterdam,
tnv mejuffrouw M. da Silva Rosa, circa 1890.
Collectie > Documenten > 00008564

 Bewijs  1890 (ca.)
Zitplaatsbewijs voor de hoge feestdagen in de Portugese synagoge
tnv Mevr. L. Vet-Mesquita, circa 1890.
Collectie > Documenten > 00008676

 Drukwerk  1996
Drukwerk van de Stichting Vrienden van de Portugees-
Israelietische Synagoge mbt adoptie dakpan, 1996.
Collectie > Documenten > 00007190

 Kaart  1975
Kaartjes (5) nav het 700-jarig bestaan van Amsterdam met
afbeelding van de Portugese Synagoge, 1975.
Collectie > Documenten > 00009095

 Postzegel  1975
Postzegels (4) tgv 300 jaar Portugese Synagoge, 1975.
Collectie > Documenten > 00003057

 Tijdsbepaling  1897-09
Tijdschema voor begin en einde van de gebeden op Jom Kippoer
in de Portugese synagoge te Amsterdam, 1897.
Collectie > Documenten > 00008675

 Orde van dienst  1958-09-26
Orde voor de plechtige bijeenkomst in de Portugese Synagoge in Amsterdam
tgv het bezoek van koningin Juliana en prins Bernard, 1958.
Collectie > Documenten > 00009918

 Tijdsbepaling  1934
Tijdsbepaling voor de aanvang en het einde der gebeden op
Jom Kippoer in de Portugese Synagoge, 1934.
Collectie > Documenten > 00007904

 Brief  1941-10-09
Brief van Herman David Santcroos aan Rebecca Gittman-Santcroos,
Karl Gittman en Stella Gittman in Marokko, 1941.
Collectie > Documenten > 00008409

 Toegangsbewijs  1876
Toegangsbewijs van de Port. Isr. Synagoge met opschrift "Muider- straat. Ao. 5636.
Collectie > Documenten > 00005183

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl