Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

49 treffers met Perlstein, Ph. van

 [Binnenland] : Doetinchem  1878
Verslag van de inwijding van de nieuwe synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20000788

 [Binnenlandse berichten (2)] : Arnhem  1886
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van vereniging "Brit Abraham".
Eerdaags wordt een nieuw lid voor de Centrale Commissie gekozen.
Collectie > Joodse pers > 20033817

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge [op donderdag 17 Oktober...  1895
Verslag van de vergadering van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Er
ontstaat een debat over de kwestie Dr. Lewenstein. Aan het eind komt de bezoldiging ...
Collectie > Joodse pers > 20039275

 Vergadering der Centrale Commissie [...] gehouden op Donderdag 24 Juni [1886].  1886
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20034416

 [Binnenland] : Arnhem  1886
Ph. van Perlstein is herkozen als lid van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20033835

 Zitting der Centrale Commissie op Woensdag 18 Juni 1879.  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20029840

 Centrale commissie tot de Algmeene Zaken van het Nederlandsch Israel. Kerkgenootschap  1893
Verslag van de vergadering van de Centrale Commissie van 25 Juni 1893.
Collectie > Joodse pers > 20037685

 Zitting der Centrale Commsie, op dinsdag 22 Juni 1880. (Slot).  1880
Tweede en laatste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
De vernieuwde verordening voor schoolsubsidies staat centraal.
Collectie > Joodse pers > 20032562

 [Binnenland] : Doetinchem  1900
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Ph. van Perlstein.
Collectie > Joodse pers > 20000798

 [Binnenland] : Doetinchem  1884
Bericht vanuit Doetinchem, waar twee gemeenten bestaan. De nieuwe staat er beter
voor dan de oude maar is niet officieel erkend. Leden van beiden gemeentes gaan ...
Collectie > Joodse pers > 20000790

 [Binnenland] : Doetinchem  1899
Uitslag van de verkiezingen voor leden van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20023819

 Vergadering der Centrale Commissie [..] Nederl.-Israel. Kerkgenootschap  1887
titel, Vergadering der Centrale Commissie [..] Nederl.-Israel. Kerkgenootschap.
bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 22(1887), nr. 50, p. [2-3]. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20036550

 [Binnenland] : Doetinchem  1900
De heer NN van Perlstein is gekozen als lid van de kerkenraad. Hij volgt
daarmee zijn vader, Ph. van Perlstein, op, die is overleden.
Collectie > Joodse pers > 20048092

 Zitting der Centrale Commissie op Woensdag, 29 Juni 1881.  1881
Verslag van de vergadering van de Centrale Commissie op 29 Juni 1881. Onder meer
beraadslagingen over wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de afvaardiging naar ...
Collectie > Joodse pers > 20026703

 [Zitting der Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van het Ned. Israel....  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20045575

 Buitengewone Vergadering der Centrale Commissie op Zondag 25 November 1877. (Slot).  1877
Inzake het leerplan van Dünner, wordt de Permanente Commissie gemachtigd de besturen
van de godsdienstscholen aan te bevelen om de leervakken zoals die door de ...
Collectie > Joodse pers > 20027822

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
Uitgebreid verslag van de installatie tot opperrabbijn van het ressort
Gelderland van T.Tal, inclusief diens eerste redevoering.
Collectie > Joodse pers > 20026673

 [Binnenlandse berichten (3)] : Arnhem  1898
Ter gelegenheid van hun vijfentwintigjarige huwelijksjubileum schonk het echtpaar
EG Cohen de gemeente twee zilveren kandelaren./ Bericht over de behandeling in ...
Collectie > Joodse pers > 20045192

 [Binnenlandse berichten (4)] : Arnhem  1875
Er is een circulaire verzonden met de oproep de toelage van rabbijn Lehmans te verhogen.
/ Kosjer vlees wordt voortaan verkocht met bezegelde kaartjes eraan, in ...
Collectie > Joodse pers > 20023179

 [Binnenland] : T. Tal.  1898
Verslag van de bijeenkomst in de hoofdsynagoge in Arnhem ter gelegenheid van de
treurrede die zou worden uitgesproken ter nagedachtenis aan opperrabbijn T. Tal.
Collectie > Joodse pers > 20046451

 Zitting der Centrale Commsie, op dinsdag 22 Juni 1880.  1880
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20032559

 [Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap. Zitting...  
Verslag van de zitting van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20043453

 Zitting der Centr. Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederlandsch Israel....  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot
de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049414

 [Binnenland] : Doetinchem  1899
Op sjabbat bereshit was A. de Wolff voor de laatste keer voo-rzanger te Doetichem.
Collectie > Joodse pers > 20023950

 Zitting der Centrale Commissie tot de algemeene zaken van het Nederl. Israel....  1895
De zitting behandelt voornamelijk de kwestie Dr. T. Lewenstein, waar het erom gaat
of hij de functie van opperrabbijn van Friesland zou mogen bekleden.
Collectie > Joodse pers > 20038635

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl