Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

64 treffers met Ouderkerk aan de Amstel

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1867
Opmerkingen over een uit het NIW overgenomen artikel
dat zonder bronvermelding is verschenen.
Collectie > Joodse pers > 20015607

 [Binnenlandse berichten (3)] : 's Gravenhage  1871
Aan W. Jacobson is ontslag uit het Ned. Isr. armbestuur verleend. / Overlijdensbericht
van Abraham Cohen de Lara. / Overlijdensbericht van Jacques Léon.
Collectie > Joodse pers > 20019178

 De Ned. Port. isr. begraafplaats te Ouderkerk a/d. Amstel. : (vervolg.)  1867
Verslag van de onderzoekingen op het oudste gedeelte van de joodse begraafplaats
te Ouderkerk aan de Amstel. Het grafschrift van Saul Levi Morteira.
Collectie > Joodse pers > 20015323

 De Nederl. Portug. Israël. begraafplaats te Ouderkerk a/d. Amstel. : (vervolg.)  1872
Verslag van het onderzoek naar het oudste gedeelte van de begraafplaats te Ouderkerk
aan de Amstel. Grafschrift en biografie van Joseph Pardo en Joseph Pardo Jr ...
Collectie > Joodse pers > 20020149

 De Ned. Port. isr. begraafplaats te Ouderkerk a/d. Amstel.  1867
Verslag van de onderzoekingen op het oudste gedeelte van de joodse begraafplaats
te Ouderkerk aan de Amstel. De grafschriften van Menasseh ben Israel en Abraham ...
Collectie > Joodse pers > 20015309

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1866
De begrafenis van Samuel Sarphati heeft plaatsgevonden.
Collectie > Joodse pers > 20011719

 Zwerftochten door Klein-Jeruzalem : de portugeesche begraafplaats te Ouderkerk  1936
titel, Zwerftochten door Klein-Jeruzalem : de portugeesche begraafplaats te Ouderkerk.
auteurs, Gompers, J. Cohen, Fre. makers, Gompers, J. Cohen, Fre. ...
Collectie > Joodse pers > 20003350

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Beschrijving van een tentoonstelling, bestaande uit etsen, gravures, oorkonden,
platen en dergelijke, die de heer A.Th. Hartkamp heeft verzameld rond het thema ...
Collectie > Joodse pers > 20064346

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Port. Isr. gemeente...  1898
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20046344

 De Ned. Portug. Israel. begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel. : (vervolg)  1868
Verslag van de onderzoekingen op het oudste gedeelte van de joodse begraafplaats
te Ouderkerk aan de Amstel. Het grafschrift van Mozes Jehudah Bebri.
Collectie > Joodse pers > 20016652

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1901
Verslag van de lezing die de heer M. Wolff heeft gehouden voor de "Vereniging voor
Joodse Letterkunde en Geschiedenis" over het onderwerp : "Iets uit de geschiedenis ...
Collectie > Joodse pers > 20048903

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Port. Israel....  1874
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20022447

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port. Israel....  1906
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20058936

 [Rectificatie vanwege drukfouten.]  1867
Grafschrift van SL Morteira.
Collectie > Joodse pers > 20015350

 [Binnenland] : Amsterdam  1882
De bewoners van het Ned. Isr. oude mannen- en vrouwenhuis maakten een uitstapje
naar Ouderkerk, ter gelegenheid van het zilveren huwelijksjubileum van een van de ...
Collectie > Joodse pers > 20030633

 De Nederl. Portug. Israël. begraafplaats te Ouderkerk a/d. Amstel. : (vervolg.)  1873
Verslag van het onderzoek naar het oudste gedeelte van de begraafplaats te Ouderkerk
aan de Amstel. Grafschrift van Jacob (Israel) Belmonte, Mozes Belmonte, David ...
Collectie > Joodse pers > 20021009

 De Ned. Portug. Israel. begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel. : (vervolg)  1868
Verslag van de onderzoekingen op het oudste gedeelte van de joodse begraafplaats
te Ouderkerk aan de Amstel. Het grafschrift van Dr. Isaac Orobio de Castro.
Collectie > Joodse pers > 20016236

 De israelietische begraafplaats te Ouderkerk en de Pruisen in 1787.  1867
Reactie op een bericht in het "Weekblad voor Israelieten" over een
schending van de graven in Ouderkerk aan de Amstel.
Collectie > Joodse pers > 20015552

 De Ned. Portug. Israel. begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel. : (vervolg)  1868
Verslag van de onderzoekingen op het oudste gedeelte van de joodse begraafplaats
te Ouderkerk aan de Amstel. Het grafschrift van Dr. Jacob Morenu.
Collectie > Joodse pers > 20016253

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1868
Over de tekst op het graf van Wessely.
Collectie > Joodse pers > 20016214

 Mr. B.P. Gomperts  1950
titel, Mr. BP Gomperts. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 81(1950), nr. 7,
p. 3. annotatie, In memoriam van de advocaat BP Gomperts die ...
Collectie > Joodse pers > 20010834

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
De heer IM Vieijra mocht talrijke gelukwensen en geschenken ontvangen ter gelegenheid
van zijn zilveren jubileum als bewaarder van de Port. Isr. Begraafplaats.
Collectie > Joodse pers > 20059987

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1865
Reacties en aanvullingen van dhr. DH de Castro naar aanleiding
van het schrijven van dhr. Wagenaar.
Collectie > Joodse pers > 20013683

 De Nederl. Portug. Israël. begraafplaats te Ouderkerk a/d. Amstel. : (vervolg.)  1872
Verslag van het onderzoek naar het oudste gedeelte van de begraafplaats te Ouderkerk
aan de Amstel. Grafschrift van Joseph Morenu Bueno, Jospeh Bueno en Ephraim ...
Collectie > Joodse pers > 20020192

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Bericht van overlijden, op drieenzeventigjarige leeftijd,
van de heer DH de Castro [Mz.].
Collectie > Joodse pers > 20046272

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl