Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

36 treffers met Oosterhout|Geffen

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenlandse berichten] : Oosterhout  1873
Ph. Kooperberg heeft een voordracht gehouden.
Collectie > Joodse pers > 20021005

 [Binnenland] : Oosterhout  1892
AJ Kooperberg werd onlangs zeventig jaar.
Collectie > Joodse pers > 20036905

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
Ph. L. Kooperberg heeft als eerste jood het diploma als kandidaat
arts volgens de wet van juni 1865 behaald.
Collectie > Joodse pers > 20019174

 Centraal Isr. Weeshuis.  1882
Vermelding van giften aan het centraal Isr. weeshuis in Mei 1882.
Collectie > Joodse pers > 20030707

 Vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap die plaatshad in de vergaderzaal aan ...
Collectie > Joodse pers > 20065733

 [Binnenlandse berichten] : Oosterhout  1873
Ph. Kooperberg is benoemd tot arts.
Collectie > Joodse pers > 20021518

 [Binnenlandse berichten] : Oosterhout  1870
De meisjes die hebben meegeholpen aan de ontvangst van de koning
te Oosterhout hebben als dank een ring ontvangen.
Collectie > Joodse pers > 20018963

 Zitting der Centrale Commissie op Zondag 27 Juni. V.  1909
Vijfde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding
van de jaarvergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065927

 [Binnenlandse berichten] : Oosterhout  1872
Marcus Koperberg heeft de toelatingsexamens voor de HBS met goed gevolg afgelegd.
Collectie > Joodse pers > 20020696

 [Binnenlandse berichten] : Oosterhout  1872
Vereniging "Door Godsdienstzin Vermaak" organiseerde een geslaagd
feest ter gelegenheid van Simchat Tora.
Collectie > Joodse pers > 20020839

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Vermelding van schenkingen aan het Centr. Isr. weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20021434

 [Vermelding van giften, ingekomen voor het Centraal Isr. Weeshuis.]  1899
Vermelding van giften, ingekomen voor het Centraal Isr. Weeshuis in April 1899.
Collectie > Joodse pers > 20024064

 [Binnenland] : [Amsterdam]  1899
Door tussenkomst van PS Koperberg heeft de gemeente te Nieuw-Amsterdam synagogale
objecten van de ontbonden gemeente te Oosterhout ontvangen.
Collectie > Joodse pers > 20023682

 [Binnenland] : Breda  1895
Oproep om financiële steun van gemeenten voor de verbetering van
het hekwerk rond de joodse begraafplaats van Breda.
Collectie > Joodse pers > 20039551

 Centrale Commissie. [Vervolg van het Derde Blad.]  
Tweede deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065735

 [Binnenlandse berichten] : Oosterhout  1870
S. de Jong-de Vries heeft de gemeente een toramantel geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20018795

 [Binnenlandse berichten] : Oosterhout  1870
Koning Willem III werd in Ooserhout ontvangen en sprak
oa met het dochtertje van LS Kooperberg.
Collectie > Joodse pers > 20018916

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1866
Verontwaardigde reactie op een eerder bericht. Hulpvoorzanger S. de Winter uit Lith
kan niet in Geffen beroepen zijn aangezien daar geen joodse gemeente is maar ...
Collectie > Joodse pers > 20014352

 [Binnenlandse berichten] : Oosterhout  1866
Op 10 Augustus is de synagoge in Oosterhout ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20003302

 Hongersnood in het Heilige Land.  1870
Vermelding van de giften, binnengekomen bij Pekidiem en Amarkeliem, voor Palestina.
Collectie > Joodse pers > 20018580

 [Binnenland] : Utrecht  1880
Overzicht van giften aan het "Centr. Isr. Weeshuis" te Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20032554

 [Binnenland] : Amsterdam  1879
Bericht over de promotie van Dr. Kooperberg waarover eerder geschreven
werd dat die op Grote Verzoendag plaastvond.
Collectie > Joodse pers > 20031664

 [Binnenlandse berichten] : Oosterhout  1868
Enige dames zetten het werk van de onlangs opgeheven vrouwenvereniging voort
en schenken de gemeente binnenkort synagogale kleden.
Collectie > Joodse pers > 20016403

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
PL Kooperberg is gepromoveerd tot arts.
Collectie > Joodse pers > 20021384

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl