Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

145 treffers met Oldenzaal

 [geen titel]  1928
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 44(1928), nr. 7, p.
6. materiaal, bericht. trefwoorden, Oldenzaal begraafplaats Keren ha-Koemo. ...
Collectie > Joodse pers > 20003286

 [Binnenland] : Oldenzaal  1881
Beknopt verslag van de jaarvergadering van vereniging "Nut en Beschaving".
Collectie > Joodse pers > 20029315

 [Binnenland] : Oldenzaal  1881
Uitslag van de kerkenraadsverkiezingen.
Collectie > Joodse pers > 20027962

 [Binnenland] : Oldenzaal  1907
Het echtpaar Jonas Kan heeft de Isr. gemeente kleden geschonken ter
gelegenheid van haar vijfentwintigjarig huwelijksfeest.
Collectie > Joodse pers > 20062396

 [Binnenland] : Oldenzaal  1900
Op 26 februari wordt een nieuwe torarol ingewijd.
S. Rudelsheim uit Amsterdam zal spreken.
Collectie > Joodse pers > 20044065

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Mededeling dat de twee laatste berichten uit Oldenzaal niet
van "onze gewone correspondent" afkomstig zijn.
Collectie > Joodse pers > 20047970

 [Binnenlandse berichten] : Oldenzaal  1875
IM Krukziener heeft ontslag aangevraagd.
Collectie > Joodse pers > 20023015

 Benoemingen [door de Permanente Commissie]  1878
Benoemingen in diverse schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20028400

 Algemeene Vergadering der Nederlandsche Afdeeling van het Algemeen Israel. Verbond,...  1881
Verslag van de jaarvergadering van het "Algemeen Isr. Verbond'.
Collectie > Joodse pers > 20027325

 [Binnenland] : Oldenzaal  1881
M. Cohen is gekozen tot lid van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20025957

 [Binnenland] : Oldenzaal  1893
Het echtpaar Cohen-Nathan heeft een gebedenboek aan de gemeente geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20037576

 [Binnenland] : Gouda  1893
Vermelding van schenkingen aan het "Centr. Isr. Mannen-
en Vrouwenhuis voor Ned. en de Koloniën".
Collectie > Joodse pers > 20037554

 25-Jarig bestaan der Synagoge te Oldenzaal op Zondag 30 Tisjrie 5666.  1905
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de synagoge in Oldenzaal.
Collectie > Joodse pers > 20003280

 [Binnenland] : Oldenzaal  1900
Tijdens de hoge feestdagen hebben de heren S. Frankfort als sjofarblazer, AJ Cohen
en Jonas Cohen als voorzangers voortreffelijk dienst gedaan.
Collectie > Joodse pers > 20047948

 [Binnenland] : Oldenzaal  1908
De heer H. Weijl is gekozen tot lid van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20063898

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Bij de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer werden de betreurenswaardige
gebeurtenissen die op 24 augustus in Oldenzaal hebben plaatsgevonden door afgevaardigde ...
Collectie > Joodse pers > 20044366

 [geen titel]  1929
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 64(1929), nr. 38, p. 14.
annotatie, Zie ook : NIW 15 maart 1929, p. 5. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20003813

 Benoemingen.  1875
Benoemingen met betrekking tot de Isr. schoolcommissies.
Collectie > Joodse pers > 20022968

 [Binnenland] : Oldenzaal  1886
De familie Muller schonk een torarol aan de gemeente ter
gelegenheid van de bar mitswa van haar oudste zoon.
Collectie > Joodse pers > 20035996

 [Binnenland] : Oldenzaal  1896
Verslag van de vergadering van de nieuw opgerichte vereniging "Ozer Daliem"
voor hulp aan minvermogende joden die in Oldenzaal wonen.
Collectie > Joodse pers > 20040052

 Benoemingen [van leden van de schoolcommissies.]  
Vermelding van degenen die zijn benoemd tot van lid van een schoolcommissie.
Collectie > Joodse pers > 20020970

 [Buitenland] : De Gruwelen in Rusland.  1905
De redacteur deelt mee dat de artikelen van de heer J. van den Berg uit Oud-Beijerland
en van de heer A. Salmon uit Oldenzaal, niet zijn geplaatst, omdat een oproep ...
Collectie > Joodse pers > 20058198

 [Binnenland] : Oldenzaal  1880
SA Cohen is gekozen tot lid van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20024841

 [Binnenland] : Oldenzaal  1901
De gemeente heeft het koninklijke echtpaar een gelukwens gezonden.
Collectie > Joodse pers > 20048711

 [Binnenland] : Oldenzaal  1907
Verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20061304

1 2 3 4 5 6
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl