Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

370 treffers met Nijmegen

 [Binnenland] : Nijmegen  1894
Vreslag van een voorstelling van vereniging "Nut en Genoegen".
Collectie > Joodse pers > 20039070

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Enkele gegevens uit het verslag van een vergadering van de gemeenteraad van Nijmegen.
Een agendapunt was : Buiten gebruikstelling begraafplaats. Tijdens deze vergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20054295

 [Binnenlandse berichten] : Nijmegen  1870
Vrijmetselaarsloge "St. Lodewijk", het protestantse en het katholieke weeshuis
hebben giften geschonken voor het Centraal Isr. Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20018336

 [Tisjbie]  1908
Verslag van een bijeenkomst, georganiseerd door het hoofdbestuur van de bond "Tisjbie",
met als doel de oprichting van een afdeling in Amsterdam. Volgens artikel ...
Collectie > Joodse pers > 20063998

 [Binnenland] : Nijmegen  1907
Verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20061933

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Bericht van het overlijden van de heer Martin G. Cohen,
lid van de firma Gebroeders Cohen.
Collectie > Joodse pers > 20058741

 [geen titel]  1912
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 47(1912), nr. 41, p. 13.
materiaal, bericht. trefwoorden, Nijmegen installatie Modijefski ...
Collectie > Joodse pers > 20003215

 [Binnenlandse berichten] : Nijmegen  1867
De joodse gemeente te Nijmegen heeft van verschillende
kanten geschenken mogen ontvangen.
Collectie > Joodse pers > 20015795

 [geen titel]  1919
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 54(1919), nr. 33, p. 6. materiaal,
bericht. trefwoorden, Nijmegen vereniging toneelvereniging Noviamogrum. ...
Collectie > Joodse pers > 20003226

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Circulaire van de "Ver. van Isr. Godsdienst-onderwijzers in Nederland"
waarin godsdienstleraren worden opgeroepen lid te worden.
Collectie > Joodse pers > 20013350

 [Binnenland] : Alliance Israélite Universelle  1900
Verslag van de jaarvergadering van de Nederlandse afdeling van de "Alliance Isr.
Universelle" in Nijmegen. Willem van Leer hield een lezing over de geschiedenis ...
Collectie > Joodse pers > 20046810

 Verslag van de handelingen der Permanente commissie, van Juni 1880 tot Juni 1881. :...  1881
Jaarverslag van de permanente commissie. Onder meer: brief aan de kerkenraad van
Nijmegen, brief uit Steenwijk en verlag van het fonds voor de Isr. bevolking te ...
Collectie > Joodse pers > 20027329

 [Binnenlandse berichten] : Nijmegen  1868
De paardenmarkt te Nijmegen was bijzonder stil aangezien het Pesach was.
Collectie > Joodse pers > 20016310

 [Binnenland] : Arnhem  1903
De heer L. Bromet, lid van toneelvereniging "Gezelligheid", heeft drie medailles
gewonnen op de nationale voordrachtenwedstrijd in Nijmegen.
Collectie > Joodse pers > 20054082

 [Binnenlandse berichten] : Nijmegen  1870
Het ontvangkantoor van directe belastingen en accijnsen in Wissekerke
is opgegaan in dat te Colijnsplaat, ol.v. SW Praag.
Collectie > Joodse pers > 20018900

 De jodenpolitiek van eenige Nederlandsche steden in de 18e eeuw  1930
titel, De jodenpolitiek van eenige Nederlandsche steden in de 18e eeuw. auteur,
Silva Rosa, JS da. maker, Silva Rosa, JS da. bron, De Vrijdagavond, vol. 7(1930) ...
Collectie > Joodse pers > 20007647

 [Binnenland] : Nijmegen  1907
Verslag van de bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid
van de echtparen A. Blok en S. Blok.
Collectie > Joodse pers > 20003212

 [Binnenland] : Nijmegen  1902
Iets over de feestviering van de "Kon. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren" waarbij
afscheid werd genomen van de voorzitter, de heer AM Cohen.
Collectie > Joodse pers > 20051105

 [Binnenland] : Nijmegen  1885
In Nijmegen werd het vijfentwintigjarig jubileum van IL Hertz als koster gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20035497

 [geen titel]  1925
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 60(1925), nr. 34, p. 3. materiaal,
bericht. trefwoorden, Nijmegen ambtsjubileum penningmeester Polak, Philip ...
Collectie > Joodse pers > 20003237

 [Binnenland] : Nijmegen  1905
Een lid van de vereniging "Awoudes Hakoudesch" doet verslag van een
uitvoering van deze vereniging die hij heeft bijgewoond.
Collectie > Joodse pers > 20057044

 [Binnenland] : Nijmegen  1881
Officieel bezwaar, door een deurwaarder aangezegd, tegen het bijeenroepen van een
ressortale vergadering in Arnhem. Arnhem heeft geen goedgekeurd reglement, daarom ...
Collectie > Joodse pers > 20026645

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1899 tot Juni 1900. [Slot...  1900
Tweede en laatste deel van het jaarverslag van
de Permanente Commissie over 1899-1900.
Collectie > Joodse pers > 20047889

 [Binnenland] : Nijmegen  1909
Aankondiging van de eerste feestelijke bijeenkomst
van toneelvereniging "Het Goede Doel".
Collectie > Joodse pers > 20065099

 De Nieuwe Israel. Begrafenisvereeniging.  1898
Verslag van de zevende algemene vergadering van de "Nieuwe Isr. Begrafenisvereniging".
Collectie > Joodse pers > 20044573

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl