Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

311 treffers met Nijkerk

 Feestelijke herdenking van het 125-jarig bestaan van de synagoge te Nijkerk  1926
titel, Feestelijke herdenking van het 125-jarig bestaan van de synagoge te Nijkerk.
bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 62(1926), nr. 2, p. 11. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20003182

 [Binnenland] : Nijkerk  1900
AC Mesrits is gekozen tot bestuurslid van een religieuze vereniging.
Collectie > Joodse pers > 20043918

 [Binnenland] : Nijkerk  1902
Verslag van het bezoek van opperrabbijn L. Wagenaar.
Collectie > Joodse pers > 20050720

 Zestigjarig bestaan van het Isr. oude mannen- en vrouwenhuis.  1893
Verslag van het zestigjarig jubileum van het Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis.
Collectie > Joodse pers > 20038216

 Burgerlijke Stand [ .. ]  1898
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
gemeente te Amsterdam van donderdag 19 mei tot donderdag 26 mei 1898.
Collectie > Joodse pers > 20045442

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
Mr. SE Nijkerk liet een legaat van f. 5.000 na aan het Ned. Isr. Seminarium.
Collectie > Joodse pers > 20025594

 [Ingezonden stukken] : [brieven]  1877
Twee brieven spreken het door schrijver van ingezonden stuk in nr. 27 tegen, en
ook elders blijkt er wel degelijk geld te zijn ingezameld voor "Pekidiem en Amarkaliem ...
Collectie > Joodse pers > 20026881

 [Binnenland] : Amsterdam.  1895
Mededeling waar je goedkope lampen, branders en dergelijke kunt kopen.
Collectie > Joodse pers > 20038794

 [Verslag van het Ned. Isr. Jongens-Weeshuis]  1894
Jaarverslag van het "Ned. Isr. Jongensweeshuis".
Collectie > Joodse pers > 20038371

 Kunstnieuws. : [Het gouden feest der Liedertafel "Oefening baart Kunst"]  
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan
van zangvereniging "Oefening baart Kunst".
Collectie > Joodse pers > 20056254

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Aankondiging van de opening van de vijfde volksgaarkeuken door de "Maatschappij
voor Volksgaarkeukens". Deze zal onder rabbinaal toezicht staan.
Collectie > Joodse pers > 20053095

 [Binnenland] : De Weldadigheid  1903
Verslag van de jaarvergadering van vereniging "De Weldadigheid".
Collectie > Joodse pers > 20052626

 [Binnenland] : 's-Hage  1902
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Simon Jacob Weijl.
Collectie > Joodse pers > 20051508

 [Binnenland] : Nijkerk  1908
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer IL Cohen.
Collectie > Joodse pers > 20003174

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1875
Hoofdpunten uit het jaarverslag van het Ned. Isr. armbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20023147

 Verslag van het verhandelde ter zitting van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge...  1865
titel, Verslag van het verhandelde ter zitting van den Kerkeraad der Ned. Isr.
Hoofdsynagoge te Amsterdam, gehouden op maandag den 27 november 1865. ...
Collectie > Joodse pers > 20011607

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Berichten uit de vergadering van de Nederlandse afdeling
van de "Alliance Israelite Universelle".
Collectie > Joodse pers > 20012102

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Nederl. Israel....  1876
Verslag van de vergadering van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20025717

 [Verslag der Kerkeraadszitting van Maandag 28 November]  
Verslag van een kerkenraadsvergadering.
Collectie > Joodse pers > 20046497

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Mevrouw Nijkerk heeft een parochet aan de gemeente geschonken waarmee zij heeft
voldaan aan de wil van wijlen haar echtgenoot, de heer MG Nijkerk.
Collectie > Joodse pers > 20051037

 [Binnenlandse berichten] : Nijkerk  1869
Isaac Spanjer en zijn zoon hebben de gemeente te Nijkerk synagogale objecten geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20017388

 Verslag van het verhandelde ter zitting van den kerkeraad der Nederl. isr....  1866
Verslag van de kerkeraadsvergadering van de Ned.
Isr. hoodsynagoge op 28 December 1865.
Collectie > Joodse pers > 20013847

 [Binnenland] : Nijkerk  1879
De gemeente wijdde een nieuwe wetsrol, alsmede een nieuwe toramantel, in.
Collectie > Joodse pers > 20029991

 Hulp voor Minvermogende weezen.  1903
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Hulp voor Minvermogende Wezen".
Collectie > Joodse pers > 20053137

 [Binnenland] : Nijkerk  1907
Kort bericht over het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20061631

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl