Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

50 treffers met Ned Isr Kerkgenootschap

 Koning Willem I en de totstandkoming van het Nederlands - Israelitisch Kerkgenootschap  1984
Koning Willem I en de totstandkoming van het Nederlands - Israelitisch Kerkgenootschap.
Collectie > Literatuur > 11501077

 Overzicht van de werkzaamheden van het Opperrabbinaat voor Nederland van mei 1945 tot...  1949 (5710)
Overzicht van de werkzaamheden van het Opperrabbinaat voor
Nederland van mei 1945 tot augustus 1949.
Collectie > Literatuur > 11503140

 Lijst van Joodse archieven berustende bij de Gemeentelijk Archiefdienst van Amsterdam  s.a.
Lijst van Joodse archieven berustende bij de Gemeentelijk Archiefdienst van Amsterdam.
Collectie > Literatuur > 11504861

 Herstel en verlies : de reconstructie van het Nederlands Israelietisch Kerkgenootschap  1995
Herstel en verlies : de reconstructie van het Nederlands Israelietisch Kerkgenootschap.
Collectie > Literatuur > 12006015

 Verordeningen voor het Nederlandsch-Israelietisch Kerkgenootschap : verzameling...  1909
Verordeningen voor het Nederlandsch-Israelietisch Kerkgenootschap : verzameling
uitgegeven op last der centrale commissie tot de algemene zaken van het Nederlandsch ...
Collectie > Literatuur > 11502049

 Archieven van het Opperconsistorie der Hollandsch-Hoogduitsche Israelietische gemeenten...  s.a.
Archieven van het Opperconsistorie der Hollandsch-Hoogduitsche Israelietische gemeenten
in het Koninkrijk Holland en de daarop gevolgde Fransche Consistories 1808 ...
Collectie > Literatuur > 11000429

 Weerklank van de sjofar : een bundel actuele beschouwingen  1967
Weerklank van de sjofar : een bundel actuele beschouwingen.
Collectie > Literatuur > 11505180

 Verordeningen voor het Israelitisch Kerkgenootschap, binnen het Koningrijk der...  1822
Verordeningen voor het Israelitisch Kerkgenootschap, binnen het Koningrijk
der Nederlanden : eerste deel, 1814-1821 [no. 1 t/m no. 50].
Collectie > Literatuur > 11504663

 Verslag van de handelingen der permanente commissie, van junij 1876 tot junij 1877  [1876/1879]
Verslag van de handelingen der permanente commissie, van junij 1876 tot junij 1877.
Collectie > Literatuur > 11507011

 Programma der Buitengewone Godsdienstoefening ter gelegenheid van de Troonsbestijging...  1898
Programma der Buitengewone Godsdienstoefening ter gelegenheid van de Troonsbestijging
van HM Koningin Wilhelmina, gehouden bij de Nederlandsch Israelietische Gemeenten ...
Collectie > Literatuur > 11500225

 Haggada  1971 (ca.)
Haggada.
Collectie > Literatuur > 11504327

 After the Shoah : continuity and change in the post-war Jewish community of the...  2002
After the Shoah : continuity and change in the post-
war Jewish community of the Netherlands.
Collectie > Literatuur > 12009486

 Verordeningen vor het Nederlands-Israelietisch Kerkgenootschap [1927-1938] ; [114-135;...  1927-1938
Verordeningen vor het Nederlands-Israelietisch
Kerkgenootschap [1927-1938] ; [114-135; 139].
Collectie > Literatuur > 11500178

 De geschiedenis van de Permanente Commissie tot Algemene Zaken van het Nederlands...  1985
De geschiedenis van de Permanente Commissie tot Algemene Zaken van het
Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap en haar betrekkingen tot de ressorten.
Collectie > Literatuur > 12000477

 Removing the yellow badge : the struggle for a Jewish community in the postwar...  1995
Removing the yellow badge : the struggle for a Jewish community
in the postwar Netherlands, 1944-1945.
Collectie > Literatuur > 12004355

 [Enquete 1932 Ned. Isr. Kerkgenootschap]  [1932]
[Enquete 1932 Ned. Isr. Kerkgenootschap].
Collectie > Literatuur > 11505731

 Verordeningen voor het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap : No. 75, verordening...  1911
Verordeningen voor het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap : No. 75, verordening
van den 25 juni 1911, houdende wijziging der verordening no. 64 van den 24 ...
Collectie > Literatuur > 11507012

 Handelingen der Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederlandsch...  1870-
Handelingen der Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederlandsch-
Israelietisch Kerkgenootschap [in hare vergadering van ...].
Collectie > Literatuur > 11502701

 Tefillot sjebe'al peh : gebed en traditie : Amsterdamse synagogale recitatieven en...  2002
Tefillot sjebe'al peh : gebed en traditie : Amsterdamse synagogale recitatieven
en gezangen voor Vrijdagavond en Sjabat-sjachariet.
Collectie > Literatuur > 12010063

 Organisatie en geschiedenis van het Israelitisch Kerkgenootschap tot ca. 1870 : school-...  1971
Organisatie en geschiedenis van het Israelitisch
Kerkgenootschap tot ca. 1870 : school- en armenwezen.
Collectie > Literatuur > 12000489

 Verordeningen voor het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap : [no. 8 t/m 40]  1872-1894
Verordeningen voor het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap : [no. 8 t/m 40].
Collectie > Literatuur > 11507013

 Wij blijven trouw aan ons jodendom  1932
Wij blijven trouw aan ons jodendom.
Collectie > Literatuur > 12016336

 De juridische status van het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap  2002
De juridische status van het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap.
Collectie > Literatuur > 12009561

 Verordeningen voor het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap : [no. 148 t/m 179]  1947-1964
Verordeningen voor het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap : [no. 148 t/m 179].
Collectie > Literatuur > 11507014

 Orde voor de bijzondere gebeden ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M....  1980
Orde voor de bijzondere gebeden ter gelegenheid van de troonsbestijging van HM Koningin
Beatrix in de synagogen van het Nederlands-Israelietisch Kerkgenootschap ...
Collectie > Literatuur > 11502090

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl