Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

915 treffers met Ned Isr Kerkgenootschap

 "Een krachtige organisatie".  1886
Artikel dat naar aanleiding van de "burgeroorlog" in de joodse gemeente te Middelharnis
ingaat op de vraag hoe ver de invloed van de Centrale Commissie op de gemeenten ...
Collectie > Joodse pers > 20033775

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenland] : Osch  1897
De heer M. Meiler, lid van het bestuur van de Ned. Isr.
Godsdienstschool, heeft eervol ontslag gekregen.
Collectie > Joodse pers > 20042671

 [Binnenland] : Weldadigheidsvereen. Montefiore.  1905
Enkele gegevens uit het jaarverslag van de vereniging "Montefiore".
Collectie > Joodse pers > 20058282

 Sittard  1926
titel, Sittard. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 61(1926), nr. 34, p. 5. materiaal,
bericht. trefwoorden, Sittard Ned. Isr. Kerkgenootschap ...
Collectie > Joodse pers > 20003689

 Feiten.  1877
Derde deel van een ingezonden stuk in het "Weekblad voor Israelieten" dat wijst
op een aantal tekortkomingen in de werking van het rabbinaal collegie te Amsterdam ...
Collectie > Joodse pers > 20027621

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. hoofdsynagoge te Amsterdam.
Onder andere beslissing tot nieuwbouw vergaderzaal en vleeshal.
Collectie > Joodse pers > 20013158

 [Ingezonden stukken.] : [brief]  1895
Een lezer gaat in op het artikel van de hoofdredacteur met betrekking
tot benoemingen van leden voor de rabbinale commissie.
Collectie > Joodse pers > 20038909

 Het proces Naarden contra de P.C. : de Israelitische Gemeente te Naarden in het gelijk...  1934
titel, Het proces Naarden contra de PC : de Israelitische Gemeente te Naarden in
het gelijk gesteld. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 50(1934), nr. ...
Collectie > Joodse pers > 20003163

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Het eerste deel van het "Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van
Juni 1885 tot Juni 1886, aan de Centrale Commissie" behandelt: nieuwe gemeenten ...
Collectie > Joodse pers > 20034427

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
De Permanente Commissie heeft de Tweede Kamer om verduidelijking gevraagd inzake
het wetsvoorstel met betrekking tot besmettelijke ziekten.
Collectie > Joodse pers > 20019771

 Verslag van de handelingen der Permanente commissie, van Juni 1880 tot Juni 1881. :...  1881
Jaarverslag van de permanente commissie. Onder meer: brief aan de kerkenraad van
Nijmegen, brief uit Steenwijk en verlag van het fonds voor de Isr. bevolking te ...
Collectie > Joodse pers > 20027329

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1902
Verslag van de begrafenis van de heer Mozes Henriquez Pimentel.
Collectie > Joodse pers > 20001338

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Enkele gegevens uit het jaarverslag 1905-1906 van de Bond van
Isr. Godsdienstonderwijzers in Nederland "Achawah".
Collectie > Joodse pers > 20059766

 Kerkelijk Belang.  
Verslag van de jaarvergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang".
In deze vergadering werd gesproken over de rechtspositie van de onderwijzers van ...
Collectie > Joodse pers > 20060995

 "Achawa".  1903
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de laatste vergaderingen van "Achawa",
de Bond van Isr. Godsdienstonderwijzers in Nederland. De hoofdredacteur gaat ...
Collectie > Joodse pers > 20053711

 Benoeming der leden van de centrale commissie tot de algemeene zaken van het...  1876
De permanente commissie heeft een voorstel gedaan tot verandering van de manier
waarop leden van de centrale commissie gekozen worden. Door het voorstel zouden ...
Collectie > Joodse pers > 20026251

 [Binnenland] : Weldadigheidsfonds  1902
Verslag van de zesentwintigste jaarvergadering van het "
Weldadigheidsfonds" die plaatshad in "Huize Stranders".
Collectie > Joodse pers > 20051203

 Het Strooibiljet van het Bestuur der Slagersvereeniging "Eensgezindheid".  1906
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een strooibiljet dat slagersvereniging
"Eensgezindheid" heeft rondgestuurd betreffende de kandidaatstelling van Jules ...
Collectie > Joodse pers > 20059930

 [Binnenland] : Amsterdam  1877
Naar aanleiding van de rechtszaak inzake de Isr. gemeente te Gulpen, heeft de
permanente commissie besloten alle Ned. Isr. gemeenten in een verordening op te ...
Collectie > Joodse pers > 20026931

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1866
Bij koninklijk besluit zijn de zaken aangaande het Isr. kerkgenootschap
ondergebracht bij het ministerie van financien.
Collectie > Joodse pers > 20014280

 Benoemingen [door de Permanente Commissie]  1878
Benoemingen in diverse schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20028400

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1899 tot Juni 1900. [Slot...  1900
Tweede en laatste deel van het jaarverslag van
de Permanente Commissie over 1899-1900.
Collectie > Joodse pers > 20047889

 [Binnenland] : Amsterdam : Dwingt de noodzakelijkheid? [vervolg]  1895
De schrijver levert kritiek op de nieuwe verordening met betrekking
tot de kwestie dr. Lewenstein in Friesland.
Collectie > Joodse pers > 20038885

 [Binnenland.] : Amsterdam : Dwingt de noodzakelijkheid?  1895
De commentator is kritisch naar de Permanente Commissie inzake het instellen van
een rabbinaal college om de geldigheid van de diploma's van Dr. T. Lewenstein te ...
Collectie > Joodse pers > 20038825

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl