Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

915 treffers met Ned Isr Kerkgenootschap

 [Binnenland] : Israëls Blijheid.  1909
Verslag van de viering van de geboorte van prinses Juliana door de "Joodse Literaire
Club" te Amsterdam. Voorzitter, de heer JE Hillesum hield de feestrede met ...
Collectie > Joodse pers > 20065455

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Aankondiging van een kerkenraadsvergadering met aansluitend de ressortale vergadering
waarin een opvolger van de heer AC Wertheim als lid van de Centrale Commissie ...
Collectie > Joodse pers > 20045133

 Enkele opmerkingen  1895
Commentaar naar aanleiding van de vele vergaderingen in Amsterdam van de verschillende
organisaties in de voorgaande week, met name van de kerkenraadszitting van ...
Collectie > Joodse pers > 20039323

 Centr. Israel. Krankzinnigengesticht. [Vervolg]  1909
Tweede deel van het verslag van de opening en inwijding van het
"Centr. Isr. Krankzinnigengesticht" te Apeldoorn.
Collectie > Joodse pers > 20065533

 Algemeene Vergadering van "Achawah", Bond van Isr. Godsd. Onderwijzers in Nederl....  
Verslag van de tweede dag van de jaarvergadering van "Achawah". Dit verslag werd
de redactie toegestuurd door het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20051660

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
N. Davids Bzn. is benoemd tot plaatsvervangend lid
van de examencommissie voor besnijders.
Collectie > Joodse pers > 20046697

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
De Permanente Commissie kreeg een dankbetuiging van de koningin
voor de haar toegestuurde gelukwensen.
Collectie > Joodse pers > 20065472

 Nog eens het Opperrabbinaat te Amersfoort.  1904
Redactioneel commentaar naar aanleiding van het feit dat Amersfoort een waarnemend
opperrabbijn heeft aangesteld. De schrijver is van mening dat deze toestand niet ...
Collectie > Joodse pers > 20054745

 [Binnenland] : Amsterdam  1875
Aankondiging van de jaarlijkse vergadering van de centrale commissie.
Collectie > Joodse pers > 20023347

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
Jacob B. Citroen heeft zich bij het Ned. Isr. Kerkbestuur beklaagd
over het koorgezang in de Grote Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20028620

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1904
De briefschrijver uit Emmen reageert op de kritiek die H.-J. uit Hoogeveen
heeft. De redactie geeft aan dat de discussie gesloten is.
Collectie > Joodse pers > 20054688

 [Ingezonden stukken.] : [brief]  1895
Een lezer gaat in op het artikel van de hoofdredacteur met betrekking
tot benoemingen van leden voor de rabbinale commissie.
Collectie > Joodse pers > 20038909

 [Binnenlandse berichten (2)] : Middelburg  1883
Simon Boasson is benoemd tot makelaar. / De voltallige schoolcommissie heeft haar
ontslag ingediend naar aanleiding van een circulaire van de permanente commissie ...
Collectie > Joodse pers > 20033301

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De voorzitter en secretaris van de Permanente Commissie vragen de mening van
kerkenraden en kerkbesturen inzake een voorstel aan de Centrale Commissie tot ...
Collectie > Joodse pers > 20055084

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Het eerste deel van het "Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van
Juni 1885 tot Juni 1886, aan de Centrale Commissie" behandelt: nieuwe gemeenten ...
Collectie > Joodse pers > 20034427

 [Binnenland] : Vergadering der Centrale Commissie op Zondag 27 Juni e.k. des...  1909
Agenda, bestaande uit vijftien punten, voor de komende vergadering van de Centrale
Commissie. De redactie meldt de ontvangst van een reeks gedrukte stukken en ...
Collectie > Joodse pers > 20065642

 [Ingezonden Stukken.] : Intrekking bevoegdheid en Zionisten-waan.  1904
De briefschrijver legt verband tussen de intrekking van de bevoegdheid van
godsdienstonderwijzers en het zionisme. Hij waarschuwt voor zionistische onderwijzers ...
Collectie > Joodse pers > 20055654

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1899
Ten onrechte wordt "Gemielath Chazodim" door SJ Cohen
voorgesteld als een afgescheiden gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20023590

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
De Permanente Commissie heeft de Tweede Kamer om verduidelijking gevraagd inzake
het wetsvoorstel met betrekking tot besmettelijke ziekten.
Collectie > Joodse pers > 20019771

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Tekst van de brief die de Permanente Commissie aan koningin Wilhelmina heeft gestuurd
om haar te feliciteren met de geboorte van een dochter.
Collectie > Joodse pers > 20065409

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De heer LM Hes gaat nader in op de discussie rond de besnijdenissen. Hij is ten
allen tijde bereid in te springen voor een collega-besnijder die verhinderd is.
Collectie > Joodse pers > 20049410

 Dankbetuiging [aan de Permanente Commissie voor de Zaken van het NIK en het lid der...  1896
De heer S. Frankenhuis uit Hengelo spreekt zijn dank uit voor de hulp
in verband met valse beschuldigingen aan zijn adres.
Collectie > Joodse pers > 20041327

 Brievenbus.  1896
Uitleg aan Jus. waarom zijn artikel niet is geplaatst.
Collectie > Joodse pers > 20041058

 [Binnenland] : Amsterdam  1875
Oproep van de permanente commissie tot het houden van een collecte ten bate van
de godsdienstige benodigheden van de joden te Willemsoord en Veenhuizen.
Collectie > Joodse pers > 20023479

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl