Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

43 treffers met Ned Isr Kerkgenootschap

 Circulaire  1898-06
Circulaire mbt indeling Ned.Isr. Gemeenten, 1898.
Collectie > Documenten > 00005393

 Uitnodiging  1958-07-16
Uitnodiging, programma en twee toegangsbewijzen voor de bijzondere dienst in de
Portugese Synagoge in Amsterdam tgv het bezoek van de predsident van Israel, 1958
Collectie > Documenten > 00009917

 Circulaire  1942-04-22
Circulaire van de Permanente Commissie tot Algemene Zaken van het NIK
over subsidie aan het kerkbestuur van het NIK, 1942.
Collectie > Documenten > 00010318

 Brief  1883-12-22
Brief van NIK aan de curatoren v/h Ned. Isr. Seminarium, 1883.
Collectie > Documenten > 00003423

 Brief  1883-03-12
Brief van het Ned. Isr. Kerkgenootschap mbt beurzen, 1883.
Collectie > Documenten > 00003419

 Diploma  1937-10-21
Akte van toelating als Ned. Isr. godsdiensthoofdonderwijzer
ten name van Eliazer van der Hoeden, 1937.
Collectie > Documenten > 00004094

 Uitnodiging  1993-06-30
Uitnodiging voor bijeenkomst met premier J. Rabin, 1993.
Collectie > Documenten > 00006511

 Verklaring  1935-04-12
Verklaring van het kerkbestuur van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge over de kerkelijke
huwelijksinzegening van Benjamin Lessing en Rozet Jas op 7 april 1935.
Collectie > Documenten > 00014390

 Voordracht  1948-03-15
Voordracht mbt coordinatie Joods Maatschappelijk Werk van A. Buechenbacher, 1948.
Collectie > Documenten > 00002700

 Dossier  1973-1984
Dossier met drukwerk van verschillende joodse gemeenschappen
in na-oorlogs Nederland, ca. 1973-1984.
Collectie > Documenten > 00013464

 Brief  1940-09-18
Brief van Nederlandsch-Israelietische Kerkgenootschap betreffende
benoeming Louis Ph. Polak, september 1940.
Collectie > Documenten > 00000202

 Programma  1965-09-15
Programma tgv 150-jarig bestaan NIK, 1965.
Collectie > Documenten > 00004523

 Verkiezing voor den Kerkeraad  1897-10-22
Brochure verkiezing voor de kerkeraad, 1897.
Collectie > Documenten > 00002708

 Brief  1938-06-17
Voorstel van de bond van godsdienstonderwijzers Achawah voor kleine wijzigingen
in het reglement van het NIK, waar het het godsdienstonderwijs betreft, 1938.
Collectie > Documenten > 00002142

 Programma  1954-07-11
Programma van de buitengewone dienst in de synagoge van Utrecht tgv
de installatie van E. Berlinger als rabbijn, 1954.
Collectie > Documenten > 00009907

 Dossier  1941-1942
Dossier met correspondentie betreffende de opheffing van de Coordinatie
Commissie, en de overgang nar de Joodse Raad, 1941-1942.
Collectie > Documenten > 00003186

 Boekenlegger  1980
Boekenlegger van Jad Achat met nieuwjaarswens, 1980.
Collectie > Documenten > 00009021

 Mededeling  1945-07-31
Mededeling dat Hartog Beem belast is met de zorg voor joodse
eigendommen in de provincie Friesland, juli 1945.
Collectie > Documenten > 00003943

 Besnijdersdiploma  1899-04-30
Besnijdersdiploma van Simon Bacharach, 1899.
Collectie > Documenten > 00003245

 Benoeming  1882-07-24
Benoeming van Benjamin van der Velde als lid van de Algemeene Commissie van
Examinatoren aan de Ned. Isr. Godsdienstscholen in Amsterdam, 1882.
Collectie > Documenten > 00009605

 Brief  1959-05-10
Brief aan de Permanente Commissie mbt op te richten instituut
voor Ned.-joodse geschiedenis, 1959.
Collectie > Documenten > 00005728

 Archief  
Correspondentie van de joodse gemeente Middelburg, 1945-1949 + financiën 1937-1939.
Collectie > Documenten > 00012188

 Jaarrekening  1958-1966
Jaarrekeningen van het NIK over de jaren 1956-1966.
Collectie > Documenten > 00009344

 Loeach  1976
Loach voor het jaar 5737 (1976-1977).
Collectie > Documenten > 00009548

 Archivalia  1941-02-09
Fotocopieen van diverse archiefstukken mbt de joodse gemeenten
te Alphen a/d Rijn en Amsterdam, 1939-1941.
Collectie > Documenten > 00004490

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl