Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

46 treffers met Muiderpoort en Omstreken (MEO)

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Ter gelegenheid van de opening van de godsdienstschool in Muiderpoort
schonk iemand tien gulden voor het spaarfonds.
Collectie > Joodse pers > 20052107

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Tekst van twee voordrachten van het kerkbestuur die in de kerkenraadsvergadering
van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge zijn behandeld : voordracht tot benoeming van ...
Collectie > Joodse pers > 20065452

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Preadvies van het kerkbestuur inzake de brief van onderwijzer, de heer
L. Cohen, waarin hij verzoekt om salarisverhoging.
Collectie > Joodse pers > 20060490

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de jaarvergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20055263

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Ook dit jaar heeft een commissie voor de bewoners van Muiderpoort en Omstreken een
feestelijke bijeenkomst georganiseerd. De opbrengst van deze avond kwam ten goede ...
Collectie > Joodse pers > 20062265

 Zitting van den Kerkeraad op 7 Juli.  1907
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20061692

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Enkele gegevens uit het verslag van de handelingen van de Commissie van Toezicht
over de drie Ned. Isr. Godsd. Scholen van de eerste, tweede en derde klas over ...
Collectie > Joodse pers > 20053931

 [Binnenland] : "Achawah"  1902
Oproep om de voorbereidingen voor de aanstaande schoolfeesten ter
gelegenheid van Chanoeka financieel te ondersteunen.
Collectie > Joodse pers > 20052347

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Maandag 10 Mei 1909, des...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20065462

 Vergadering van den Kerkeraad der N.I. Hoofdsynagoge van Dinsdagavond 26 September 1905.  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Het voorstel
tot salarisverhoging voor de godsdienstonderwijzers van de Armenschool is aangenomen ...
Collectie > Joodse pers > 20057946

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Verslag van de viering van het jaarfeest van de verenging "Ezrat Nasjiem" in
Muiderpoort en Omstreken. Het doel van deze vereniging is om de synagoge in de ...
Collectie > Joodse pers > 20064567

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Eerste jaarverslag van de Ned. Isr. Godsdienstschool die zich bevindt in de Tweede
Van Swindenstraat en die op twee november 1902 werd geopend.
Collectie > Joodse pers > 20054303

 Program van beginselen en werkprogram van Mr. Hen. VI.  1907
Zesde en laatste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van het program
van beginselen en werkprogram dat de heer Hen heeft samengesteld. De hoofdredacteur ...
Collectie > Joodse pers > 20062347

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Verslag van de laatste leeroefening die de heer M. Monasch heeft gehouden
voor de vereniging voor torastudie "Jiras Hasjeim".
Collectie > Joodse pers > 20058388

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Beschrijving van de winnende etalages van diverse winkels bij een etalage-wedstrijd
in het Van Lennepkwartier en in het Muiderpoort-kwartier. De heer L. Heimans ...
Collectie > Joodse pers > 20064496

 [Binnenland] : Een nieuwe gemeentelijke Godsdienstschool.  
Verslag van de feestelijke opening van de godsdienstschool in de Jordaanbuurt. De
school is gevestigd in de Openbare Lagere School letter G. op de Prinsengracht ...
Collectie > Joodse pers > 20062302

 [Binnenland] : Achawah.  1906
Verslag van een vergadering van "Achawah" afdeling Noord-Holland. Men besprak
voornamelijk salariskwesties onder andere van tijdelijke onderwijskrachten en verder ...
Collectie > Joodse pers > 20060359

 [Binnenland] : Een Ned. Isr. Godsdienstschool in M.E.O.  1902
Verslag van de officiële opening van de Ned. Isr.
Godsdienstschool voor Muiderpoort en Omstreken.
Collectie > Joodse pers > 20052083

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Verslag van een vergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20053336

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge, op Maandag 23 december...  
Verslag van het vervolg van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge
waarbij de begroting werd besproken. Veel aandacht werd besteed aan de brieven ...
Collectie > Joodse pers > 20062531

 [Binnenland] : "Achawah"- Afdeeling Noord-Holland.  1902
Verslag van een vergadering van "Achawah" afdeling Noord-Holland waarbij werd gesproken
over wat gedaan moet worden tegen het lesgeven door onbevoegden. Als tweede ...
Collectie > Joodse pers > 20052274

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Verslag van de jaarvergadering van de godsdienstige vereniging "Bene Berith
Bebeth Jacob" [synagoge voor Muiderpoort en omstreken].
Collectie > Joodse pers > 20052574

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge, op Woensdag 10 Dec....  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20060547

 [Binnenland] : Voordracht des kerkbestuurs tot oprichting eener godsdienstschool in...  1907
Tekst van het voorstel dat het kerkbestuur aan de kerkenraad doet inzake
de oprichting van een godsdienstschool in De Pijp.
Collectie > Joodse pers > 20062442

 [Binnenland] : Achawah.  1902
Verslag van de eerste huishoudelijke vergadering van dit
jaar van "Achawah" afdeling Noord-Holland.
Collectie > Joodse pers > 20051875

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl