Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

218 treffers met Muiderberg

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge [op 9 december]  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Nederl. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20039679

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Aanbeveling van de Gooische Stoomtram, in verband met de bedevaart naar Muiderberg.
Collectie > Joodse pers > 20023796

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Bericht van het overlijden van de heer BE van Embden, tot voor
kort bestuurslid van het Weldadigheidsfonds.
Collectie > Joodse pers > 20054319

 Verslag van den toestand der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam, van 1 Oct. 1905...  1907
Eerste deel van het jaarverslag van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge over het jaar 1905-1906.
Collectie > Joodse pers > 20061124

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Necrologie van SI Cohen Lob.
Collectie > Joodse pers > 20011904

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de jaarvergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20055263

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Verslag van de eenendertigste jaarvergadering van het
genootschap "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem".
Collectie > Joodse pers > 20059604

 [Binnenland] : Mevr. de Wed. Z.T. Tal-Rubens.  1902
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van mevrouw Rosette Tal-Rubens.
Collectie > Joodse pers > 20052281

 Kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge alhier. Zitting van Woensdag 22 December 1875.  1875
Verslag van de zitting van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20024784

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
De heer Z. van den Bergh heeft de opdracht gekregen tot het maken van reglementen
voor de vennootschap die de nieuwe begraafplaats in Muiderberg zal exploiteren ...
Collectie > Joodse pers > 20044365

 Verslag van den toestand der Ned. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam van 1 Oct. '96 tot 30...  1898
Tweede deel van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge in
de periode oktober 1896 tot en met september 1897.
Collectie > Joodse pers > 20045260

 De begraafplaats te Muiderberg.  1899
JH Rubens is ook in hoger beroep vrijgesproken van het onrechtmatig
weigeren van toegang tot de begraafplaats.
Collectie > Joodse pers > 20023920

 Naarr aanleiding van het artikel van den Heer W. Kattenburg.  1902
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een ingezonden stuk van de heer Willem
Kattenburg, waarin hij Haarlem als voorbeeld stelde voor Amsterdam inzake de ...
Collectie > Joodse pers > 20050433

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
De heer NS Swaap is herkozen tot lid van de gemeenteraad in Muiden en Muiderberg.
Collectie > Joodse pers > 20057532

 [Binnenland] : Prof. Dr. B.J. Stokvis.  
In memoriam de heer Barend Joseph Stokvis. Het tweede gedeelte van het artikel bestaat
uit hetgeen het Handelsblad over prof. dr. Stokvis heeft geschreven.
Collectie > Joodse pers > 20051866

 Verslag van den toestand der Nederl. Israel. hoofdsynagoge te Amsterdam. (Vervolg).  1878
Tweede deel van het aanhangsel bij het jaarverslag, uitgebracht door het
kerkbestuur aan de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20028118

 [Binnenland] : Meester Hirschel.  1907
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van meester Hirschel.
Collectie > Joodse pers > 20061674

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
Kerkenraadslid EA van Gelder is plotseling overleden.
Collectie > Joodse pers > 20032769

 Zitting van den Kerkeraad. : De eetquaestie.  1901
Derde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de laatst gehouden
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In dit artikel gaat het ...
Collectie > Joodse pers > 20049649

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer David Hamburger. Hij
was regent van het Centr. Isr. Weeshuis in Utrecht en heeft zich ook zeer ingezet ...
Collectie > Joodse pers > 20047993

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Àankondiging van een kerkenraadsvergadering waarin de behandeling van het nieuwe
financiële plan aan de orde zal worden gesteld. De lezers kunnen de eerste zeven ...
Collectie > Joodse pers > 20052662

 Verslag van den toestand der Nederlandsch Israelietisch Hoofdsynagoge te Amsterdam, van...  1899
Tweede deel van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20047435

 Zitting van den Kerkeraad. : De eetquaestie.  1901
Vijfde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de laatst gehouden
kerkenraadszitting van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. De schrijver gaat verder met ...
Collectie > Joodse pers > 20049731

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Bericht over de begrafenis van de heer H. Berensohn
die als talmoedgeleerde beroemd was.
Collectie > Joodse pers > 20055174

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Dinsdag 27 December 's...  
Vervolg van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20046765

1 2 3 4 5 6 7 8 9
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl