Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

17 treffers met Mosch, .. du

 [Binnenlandse berichten] : Arnhem  1869
Bij het huwelijk van L. de Hartog en mej. R. Gompen spraken
oa de opperrabbijnen van Nijmegen en Keulen.
Collectie > Joodse pers > 20015424

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
Verslag van de eerste voorstelling van (jeugd)
toneelvereniging "Vreugde en Broederschap".
Collectie > Joodse pers > 20029328

 Kerkeraadszitting.  1893
Enige opmerkingen over het functioneren van de kerkenraad in
Amsterdam, waar net een bestuurscrises is doorstaan.
Collectie > Joodse pers > 20037237

 Verslag der zitting van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge te Amsterdam,...  1881
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. hoofdsynagoge te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20026607

 [Binnenlandse berichten] : Utrecht  1874
Verslag van een vergadering van de commissie van toezicht voor het Centr. Isr. Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20022135

 [25-jarig bestaan van het Centraal Israël. Weeshuis te Utrecht.]  
Uitgebreid verslag van de viering van het vijfentwintigjarige bestaan
van het Centraal Israëlietisch Weeshuis in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20041104

 [Binnenlandse berichten] : Utrecht  1874
In Utrecht werd het vijfentwintigjarig bestaan van het synagogegebouw
en het ambtsjubileum van A. Sternheim gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20003928

 Zitting van den Kerkeraad der Nederl.-Israel. Hoofdsynagoge, op Woensdag 27 April 1887,...  1887
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. hoofdsynagoge te Amsterdam
waarin gediscussieerd wordt over de subsidie van het Ned. Isr. seminarium.
Collectie > Joodse pers > 20036443

 Algemeene Vergadering van de Nederl. Afdeeling van het Algemeen Israel. Verbond  1875
Verslag van het tweede deel van de algemene vergadering van de
"Nederl. Afdeeling van het Algemeen Israel. Verbond".
Collectie > Joodse pers > 20024658

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
Verslag van een vergadering van de Ned. Isr. kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20028317

 [Binnenland] : Utrecht  1875
Verslag van de installatie van de heer Jacob Hoofien als rabbijn te Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20003930

 Zitting van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge alhier, op Donderdag 10...  1881
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. hoofdsynagoge te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20026319

 Vergadering van den Kerkeraad op Woensdag 21 December, 's avonds ten 7-1/2 ure. : (Slot...  1892
Verslag van een kerkenraadsvergadering. Uitgebreide
bespreking van de begroting voor 1893.
Collectie > Joodse pers > 20037136

 Kunstnieuws. : [Bond van Israël. Militairen "Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland".]  1902
Verslag van een feestelijke avond ten bate van de kas van de Bond van Isr.
Militairen "Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland".
Collectie > Joodse pers > 20050431

 Zitting van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge alhier, op Woensdag 24...  1881
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. hoofdsynagoge te Amsterdam.
Onder meer discussie over de taak van de gemeente in de (financiele) ondersteuning ...
Collectie > Joodse pers > 20026363

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Vermelding van benoemingen tot ridder in de orde van de Nederlandse
Leeuw, tot officier in de orde van Oranje Nassau.
Collectie > Joodse pers > 20053781

 Vergadering van den Kerkeraad op Woensdag 21 December, 's avonds ten 7-1/2 ure.  1892
Verslag van een kerkenraadsvergadering. Onder meer besproken: restauratie van de
Lange Houtstraat synaogoge is meer dan nodig; het zou mooi zijn als de verwarming ...
Collectie > Joodse pers > 20037133

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl