Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

92 treffers met Misjna

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van de achtenzeventigste algemene vergadering van het
theologisch genootschap "Tiferet Bachoeriem".
Collectie > Joodse pers > 20055972

 [Binnenland] : Arnhem  1903
Verslag van de viering van een sijoem en tevens van de
jaarvergadering van de vereniging "Chizoek Emoena".
Collectie > Joodse pers > 20052645

 [Binnenlandse berichten (2)]: Gouda  1900
Veslag van de negentiende jaarvergadering van de vereniging "Resjiet Chochma" en
haar afdeling "Hachnasat Orchiem"./ Uitslag van de verkiezing van twee bestuursleden ...
Collectie > Joodse pers > 20048258

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Aankondiging van de openbare les die de heer JD Wijnkoop zal geven als begin van
zijn onderwijs in de nieuwe hebreeuwse taal- en letterkunde aan de Universteit ...
Collectie > Joodse pers > 20048493

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
Beschrijving van de gewijzigde voorwaarden om toegelaten te worden tot de
voorbereidende en laagste klas van het Nederl. Isr. Seminarium.
Collectie > Joodse pers > 20039650

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Mededeling voor ouders betreffende het onderwijs aan het Beth Hamidrasj Ets Haim.
Collectie > Joodse pers > 20045790

 Begraven der Dooden. [hebr.]  1897
Tweede deel van een artikel dat beschrijft wat de bijbel
zegt over het begraven van de doden.
Collectie > Joodse pers > 20044393

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
De briefschrijver uit Enschede betreurt het feit dat in het verslag van de viering
van het veertigjarig jubileum van de synagoge, met geen woord gerept is over ...
Collectie > Joodse pers > 20057973

 Een stukje gemooro  1924
titel, Een stukje gemooro. auteur, Coppenhagen, Ph. maker, Coppenhagen, Ph. bron,
De Vrijdagavond, vol. 1(1924), nr. 47, p. dl.2, 322=323. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20005078

 Over en om het sjofarblazen : uit de Mischna  1928
titel, Over en om het sjofarblazen : uit de Mischna. auteur, Levie, A. maker, Levie,
A. bron, De Vrijdagavond, vol. 5(1928), nr. 23, p. dl.1, 354=357. ...
Collectie > Joodse pers > 20006783

 ["De Wetgeving".]  1897
Religieuze bezinning naar aanleiding van het Wekenfeest.
Collectie > Joodse pers > 20043341

 Vergadering over het Godsdienst-Onderwijs.  1899
Derde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de vergadering over
het godsdienstonderwijs, die was georganiseerd door de schoolcommissie uit Nijmegen ...
Collectie > Joodse pers > 20047347

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1884
De briefschrijver heeft een bijeenkomst van verenging "Davar
Mesjariem" bezocht en is er vol lof over.
Collectie > Joodse pers > 20035120

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Mededeling van het bestuur van "Bet Hamidrasj Ets Haim" dat er nog plaats is
voor enkele leerlingen om gratis godsdienstonderwijs te volgen.
Collectie > Joodse pers > 20049148

 [P. Sj'minie.]  1901
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte.
Collectie > Joodse pers > 20048998

 [Binnenland] : Meppel  1908
Verslag van "een welbesteede dag voor het Godsdienstleven" : opperrabbijn M. Monasch
heeft een openbare les gegeven, 's avonds heeft hij een voordracht voor de ...
Collectie > Joodse pers > 20062779

 [Binnenlandse berichten (2)]: Zwolle  1902
Zowel jongeren als ouderen volgen de lessen die opperrabbijn SJS Hirsch geeft met
grote interesse./ Bij de verkiezing van drie leden voor de grote kerkenraad zijn ...
Collectie > Joodse pers > 20051619

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de herdenking van het overlijden van rabbi Jesaja Kleerekoper en verslag
van de jaarlijkse algemene vergadering van de R. Jesaja Kleerekoper-stichting ...
Collectie > Joodse pers > 20044541

 [Binnenland] : "Achawah". Afdeeling Zuidelijke Provinciën.  1898
Verslag van een vergadering van "Achawah", afdeling Zuidelijke Provinciën.
Collectie > Joodse pers > 20045809

 [Binnenland] : Tipheereth Bagoerim.  1906
Verslag van de jaarvergadering van het theologisch genootschap "Tiferet Bachoeriem",
die plaatshad in het Gesticht voor Port. Gehuwde Oudelieden.
Collectie > Joodse pers > 20060172

 [Binnenland] : [Leeuwarden]  1903
Tekst van een circulaire die in Leeuwarden is verspreid waarin wordt opgeroepen
tot financiële ondersteuning voor de verbouwing van het Beth Hamidrasj. Er zal daartoe ...
Collectie > Joodse pers > 20002758

 [Binnenland] : Achawah.  
Verslag van de zevende algemene vergadering van "Achawah" die op dinsdag en woensdag
in Zwolle in de vergaderzaal van de Ned. Isr. Gemeente plaatshad.
Collectie > Joodse pers > 20047703

 [Buitenland] : Rusland  1907
Bericht uit Rusland naar aanleiding van een artikel in "Die Welt" over
de onrustbarende toestand van de Joden in Rusland.
Collectie > Joodse pers > 20062224

 Nieuwe levensteekenen van het oude Anti-Talmudisme. II.  1909
Tweede deel van een verslag van de lezing die opperrabbijn Wagenaar heeft gehouden
voor de "Vereniging voor Joodse Letterkunde en Geschiedenis" in Den Haag met ...
Collectie > Joodse pers > 20064863

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1866
OP 15 Juli vierde genootschap "Tiferet Bachoeriem"
het uitlezen van de Misjna, na 12 jaar.
Collectie > Joodse pers > 20011734

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl