Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

69 treffers met Middelharnis

 "Een krachtige organisatie".  1886
Artikel dat naar aanleiding van de "burgeroorlog" in de joodse gemeente te Middelharnis
ingaat op de vraag hoe ver de invloed van de Centrale Commissie op de gemeenten ...
Collectie > Joodse pers > 20033775

 [Binnenland] : Middelharnis  1900
Het aftredend lid, de heer B. Haagen, is herkozen en de heer M. de Haas
uit Sommelsdijk is gekozen als lid van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20047785

 [Binnenlandse berichten (2)]: Middelharnis  1897
Bericht van overlijden van twee gemeenteleden, de heer J. de Haas en de heer S.
Gazan [Sr.]. Mejuffrouw E. Haagens-Klein schonk de gemeente een torahuls ter ...
Collectie > Joodse pers > 20043989

 Centraal Israel. Weeshuis.  1881
Vermelding van giften, ingekomen voor het Centraal Isr. Weeshuis, in December 1880.
Collectie > Joodse pers > 20026570

 [Binnenland] : Middelharnis  1907
De heer M. de Haas uit Sommelsdijk heeft de godsdienstschool
een wandkaart van Palestina gegeven.
Collectie > Joodse pers > 20062366

 [Binnenlandse berichten] : Middelharnis  1874
De godsdienstige verenigingen in Middelharnis hebben
geschenken aan de gemeente aangeboden.
Collectie > Joodse pers > 20022399

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1895
De "Damesvereeniging" in Middelharnis heeft de reparatie van een torarol bekostigd.
Collectie > Joodse pers > 20041434

 [Binnenland] : Amsterdam  1877
Bericht over het verlof voor militairen met de komende Hoge Feestdagen.
Collectie > Joodse pers > 20027533

 [geen titel]  1898
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 34(1898), nr. 7, p. 3.
annotatie, Ingezonden brief. materiaal, bericht. trefwoorden, ...
Collectie > Joodse pers > 20003127

 [Binnenland] : Middelharnis  1906
Verslag van het jaarfeest van vereniging "Simgas Jisroel".
Collectie > Joodse pers > 20058573

 [Binnenland] : Middelharnis  1907
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Elazer Haagens.
Collectie > Joodse pers > 20060830

 [Binnenlandse berichten] : Waalwijk  1866
Op 2 Nov. is een nieuwe torarol ingewijd in Waalwijk.
Collectie > Joodse pers > 20004158

 [Binnenland] : Middelharnis  1907
Verslag van de begrafenis van mevrouw C. Slager-de Haas.
Collectie > Joodse pers > 20003128

 [Binnenland] : Gouda  1901
Bericht over twee geschenken die de heer LM Rood ter gelegenheid van
zijn vijfentwintigjarige ambtsjubileum mocht ontvangen.
Collectie > Joodse pers > 20049112

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De Isr. gemeenten Zierikzee, Middelburg, Middelharnis en Gorredijk willen het
fonds van "Briet Kodesj" steunen met een jaarlijkse bijdrage.
Collectie > Joodse pers > 20056260

 Jubileum van den eerw. Heer D. Slager  1934
titel, Jubileum van den eerw. Heer D. Slager. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol.
70(1934), nr. 23, p. 11. materiaal, bericht. trefwoorden, ...
Collectie > Joodse pers > 20003123

 [Binnenland] : Amsterdam  1877
Cijfers uit het verslag van het "Weldadigheidsfonds" tonen aan dat het
jaar 1876/1877 een jaar van achteruitgang is geweest.
Collectie > Joodse pers > 20027535

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1870
Verslag van de vergadering ter verkiezing van leden van de Centrale Commissie uit
het kiesdistrict Zuid-Holland en van de gewone ressortale vergadering.
Collectie > Joodse pers > 20018639

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
Benoemingen door de Permanente Commissie in de schoollbesturen van diverse gemeenten.
Collectie > Joodse pers > 20024975

 Benoemingen. [van leden van de schoolcommissies.]  
Vermelding van degenen die zijn benoemd tot van lid van een schoolcommissie.
Collectie > Joodse pers > 20023100

 [Binnenland] : Middelharnis  1906
Bericht over de herverkiezing van twee leden van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20059871

 [geen titel]  1919
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 55(1919), nr. 15, p. 6. materiaal,
bericht. trefwoorden, Middelharnis Slager, D. ambtsjubileum ...
Collectie > Joodse pers > 20003130

 [Binnenlandse berichten] : Middelharnis  1869
De vrouwenvereniging te Middelharnis heeft de gemeente diverse geschenken aangeboden.
Collectie > Joodse pers > 20017726

 [geen titel]  1938
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 54(1938), nr. 30,
p. 26. materiaal, bericht. trefwoorden, Middelharnis begrafenis Rood, M. kerkbestuur ...
Collectie > Joodse pers > 20003134

 [geen titel]  1897
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 33(1897), nr. 18, p. 5. materiaal,
bericht. trefwoorden, Middelharnis begrafenis Haas, J. de Gazan, .. ...
Collectie > Joodse pers > 20003125

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl