Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

52 treffers met Middelburg

 Huwelijkalbum  1906-08-02
Huwelijkalbum met foto, briefjes en telegrammen ter gelegenheid van het huwelijk
van Louis Weijl en Rachel Snuijf op 2 augustus 1906.
Collectie > Documenten > 00013204

 Ledenlijst  1914-1926
Contributieboekje van de vereniging "Bikoer Goulim", Middelburg, 1914-1926.
Collectie > Documenten > 00005237

 Briefkaart  1933-06-12
Briefkaart aan "Gamiloth Gasodiem" mbt opzegging lidmaatschap, 1933.
Collectie > Documenten > 00005252

 Brief  1900-02-18
Brief over toegezegd bedrag van 700 gulden voor
verbetering begraafplaats Middelburg, 1900.
Collectie > Documenten > 00005256

 Grootboek  1923-1940
Grootboek Ned. Isr. Gemeente Middelburg, 1923-1940.
Collectie > Documenten > 00002558

 Brief  1906-01
Brief met dankbetuiging aan de vereniging "Gamiloth Gasodiem", voor de geschenken
die de gemeente ontving bij het 200-jarig bestaan, 1906.
Collectie > Documenten > 00005241

 Rekening  1907
Rekening en verantwoording van de financien van de isr. gemeente (te Middelburg ?)
en staat van de rijkskweekschool te Middelburg, circa 1907.
Collectie > Documenten > 00005263

 Ontvangstbewijs  1900-1930
Ontvangstbewijzen (div.) en rekeningen mbt diverse
liefdadigheidsverenigingen, 1900-1930.
Collectie > Documenten > 00005260

 Uitnodiging  1994-11-29
Uitnodiging voor de herinwijding vd synagoge Middelburg, 1994.
Collectie > Documenten > 00006525

 Brief  1908-04-08
Brief aan mevrouw Van Beem-Dusseldorp mbt haar vertrek als
voorzitster van "Gamiloth Gasodiem", Middelburg, 1908.
Collectie > Documenten > 00005253

 Brief  1907-12-27
Brief aan het bestuur van vrouwenverenging "Gamiloth Gasodiem" met het
verzoek om een bijdrage aan de kas van de gemeente, 1907.
Collectie > Documenten > 00005242

 Brief  1908-04
Brief aan "Gamiloth Gasodiem" mbt ontslag als presidente
van de genoemde vereniging, 1908.
Collectie > Documenten > 00005247

 Rekening  1910
Rekeningoverzicht van de isr. gemeente te Middelburg, 1910.
Collectie > Documenten > 00005262

 Kasboek  1944-1949
Kasboek Ned. Isr. Gemeente Middelburg, 1944-1949.
Collectie > Documenten > 00002561

 Brief  1899-11-10
Brief aan "Gamiloth Gasodiem" mbt kerkeraadsvergadering over begraafplaats, 1899.
Collectie > Documenten > 00005245

 Journaal  1930-1940
Journaal Ned. Isr. Gemeente Middelburg, 1930-1940.
Collectie > Documenten > 00002560

 Postgirobiljet  
Chequeboek Ned. Isr. Gemeente Middelburg.
Collectie > Documenten > 00002562

 Proces-verbaal  1903-10-25
Proces-verbaal mbt de verkiezing van drie nieuwe kerkeraads- leden, 1903.
Collectie > Documenten > 00005258

 Kasboek  1880-1887
Schrift met uitgaven met de naam van Nathan Spier, 1880-1887.
Collectie > Documenten > 00005239

 Beschrijving der installatie van het Israelitisch Instituut te Middelburg  1818
Programma installatie van het Isr. Instituut te Middelburg, 1818.
Collectie > Documenten > 00002559

 Contributieboek  
Contributieboek Ned. Isr. Gemeente Middelburg.
Collectie > Documenten > 00002556

 Verzoek  1900 (ca.)
Verzoek aan de leden van het vrouwenbegraafgenootschap "Gamiloth Gasodiem"
om bijdrage voor verbetering begraafplaats, 1900.
Collectie > Documenten > 00005255

 Uittreksel  1849-12-16
Extract uit het verhandelde bij parnasijns der NIHS-Middelburg, 1849.
Collectie > Documenten > 00005235

 Instructie  1861-07
Instructie voor den voorzanger, godsdienstonderwijzer en beestensnijder, 1861.
Collectie > Documenten > 00005236

 Eigen Haard  1911-12-23
Periodiek "Eigen Haard" met artikel over FS van Nierop en een
artikel over joodse graven in Middelburg, 1911.
Collectie > Documenten > 00009107

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl