Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

9 treffers met Metz, B. de

 [Binnenland] : Het Diamantwerkers Weezenfonds  1902
Verslag van de jaarvergadering van het "Diamantwerkers Wezenfonds".
Collectie > Joodse pers > 20050692

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Verslag van de vijfde algemene vergadering van de vereniging "Weldadigheid".
Collectie > Joodse pers > 20031871

 Opheldering  1884
Philip Elte verweert zich tegen beschuldigingen aan zijn adres in het "Weekblad
voor Israelieten", over zijn bemoeienis met het oprichten van een weduwenpensioenfonds ...
Collectie > Joodse pers > 20035103

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Enkele gegevens uit het jaarverslag van "Het Diamantwerkers Wezenfonds".
Collectie > Joodse pers > 20051118

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Vermelding van degenen die zijn toegelaten als godsdienstonderwijzers van verschillende
rangen. Ook is aan de heer A. Frank de graad van darsjan toegekend.
Collectie > Joodse pers > 20047722

 [Binnenland] : Het Diamantwerkers Weezenfonds  1901
Verslag van de algemene jaarvergadering van het "Diamantwerkers Wezenfonds".
Collectie > Joodse pers > 20048732

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van het "Diamantwerkers Weezenfonds".
Collectie > Joodse pers > 20031957

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Bericht over binnengekomen extra giften bij het
"Weldadigheidsfonds" in de maand januari.
Collectie > Joodse pers > 20044574

 [Binnenland] : Amsterdam  1879
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van twee liefdadigheidsverenigingen:
"de Liefdadigheid" en een niet bij name genoemde vereniging.
Collectie > Joodse pers > 20029400

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl