Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

39 treffers met Messel, S.J. van

 Vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap die plaatshad in de vergaderzaal aan ...
Collectie > Joodse pers > 20065733

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1880
Er is een nieuwe schoolcommissie benoemd. / De heer
Sitters zal een proefdienst houden.
Collectie > Joodse pers > 20032523

 Vergadering van de Centrale Commissie op Zondag 9 Nov.  1902
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van
het Ned. Isr. Kerkgenootschap. Het centrale punt van de besprekingen was de ...
Collectie > Joodse pers > 20052114

 Jaarlijksche Vergadering der Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr...  
Verslag van de jaarvergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het
Ned. Isr. Kerkgenootschap. Dit verslag is geschreven door een journalist van ...
Collectie > Joodse pers > 20059580

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1885
Vermelding van benoemingen met betrekkiung tot het bestuur van de Leeuwarder synagoge. /
Er is eindelijk een vereniging opgericht om het Centraal Isr. weeshuis ...
Collectie > Joodse pers > 20035480

 Vergadering der Centrale Commissie tot de algemeene zaken van het Ned. Isr....  1900
Verslag van de vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20046716

 Zitting der Centrale Commissie op Zondag 27 Juni. IV.  1909
Vierde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding
van de jaarvergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065892

 Centrale Commissie. [Vervolg van het Derde Blad.]  
Tweede deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065735

 Zitting der Centr. Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederlandsch Israel....  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot
de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049414

 Centrale Commissie. : Vergadering, gehouden op Dinsdag 28 Juni 1904, des namiddags ten...  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20055450

 Zitting der Centrale Commissie tot de algemeene zaken van het Nederl. Israel....  1895
De zitting behandelt voornamelijk de kwestie Dr. T. Lewenstein, waar het erom gaat
of hij de functie van opperrabbijn van Friesland zou mogen bekleden.
Collectie > Joodse pers > 20038635

 Centrale Commissie. V.  1908
Vijfde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding
van de jaarvergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20063739

 De Zitting der Centrale Commissie  1900
Vervolg van een beschouwing over de vergadering van de Centrale Commissie. Behalve
over de kwestie van de ad interim-rabbinaten werd ook gesproken over de examens ...
Collectie > Joodse pers > 20046795

 Zitting van den Kerkeraad.  1901
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de laatst gehouden
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20049612

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1882
Beknopt verslag van een kerkenraadsvergadering te Leeuwarden. / Het armbestuur zal
komend jaar uit drie in plaats van vijf personen bestaan. / A. Duparc is gekozen ...
Collectie > Joodse pers > 20031278

 [Binnenlandse berichten (7)] : Leeuwarden  1880
JW Cohen is benoemd tot lid van het armbestuur. / De begroting voor de Ned. Isr.
gemeente is vastgesteld. / De slachtprijzen zijn enigszins verhoogd. / De ...
Collectie > Joodse pers > 20025396

 Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20061545

 Zitting der Centr. Commissie.  1902
Derde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een vergadering van
de Centrale Commissie. In dit artikel gaat het over het salaris van ...
Collectie > Joodse pers > 20051524

 [Binnenland] : Leeuwarden  1887
Verslag van de jaarvergadering van "Het Israel. Weezenfonds". / Verslag
van de jaarvergadering van de "Hulpkas voor Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20036286

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
Iemand uit Sneek geeft nadere uitleg betreffende de huwelijksinzegening waarover
het NIW in het vorige nummer onder de titel "Een opheldering" heeft geschreven.
Collectie > Joodse pers > 20049539

 Jaarlijksche Vergadering der Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederl....  
Verslag van de jaarvergadering van de Centrale Commissie. Het verslag is samengesteld
door de redactie van het "Centraal Blad voor Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20051381

 Zitting der Centr. Commissie.  1901
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een vergadering van de Centrale
Commissie tot de Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049477

 [Binnenland] : Een Opheldering.  1901
Redactioneel commentaar naar aanleiding van twee punten die in de laatste vergadering
van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap ...
Collectie > Joodse pers > 20049517

 [Binnenland] : Centrale Commissie.  1902
Aankondiging van een vergadering van de Centrale Commissie. Er staan veertien punten
op de agenda. Verder wordt besproken hoe er door de kerkelijke besturen gereageerd ...
Collectie > Joodse pers > 20051317

 [Binnenland] : Bolsward  1907
In een ledenvergadering van de Ned. Isr. Gemeente in Bolsward met de opperrabbijn
van Friesland en de heer SJ van Messel [jr.], lid van de Centrale Commissie, is ...
Collectie > Joodse pers > 20062116

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl