Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

551 treffers met Meppel

 [Binnenland] : Meppel  1882
JS Hillesum heeft in zijn ressorten opgeroepen tot het oprichten van comités tot
hulp aan de vervolgde Russische joden. In Meppel is reeds een comité opgericht.
Collectie > Joodse pers > 20030453

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Benoemingen vanwege de Hoofdcommissie tot zaken der Isralaelieten.
Collectie > Joodse pers > 20015518

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenland] : Meppel  1895
Verslag van twee kerkenraadsvergaderingen van de joodse gemeente Meppel.
Collectie > Joodse pers > 20039330

 [Binnenland] : Meppel  1909
Mejuffrouw F. van Esso uit Kampen is door de gemeenteraad benoemd
als onderwijzeres aan de school in de Vledderstraat.
Collectie > Joodse pers > 20064753

 [Ingezonden stukken] : [brieven]  1877
Twee brieven spreken het door schrijver van ingezonden stuk in nr. 27 tegen, en
ook elders blijkt er wel degelijk geld te zijn ingezameld voor "Pekidiem en Amarkaliem ...
Collectie > Joodse pers > 20026881

 [Binnenland] : Smilde  1876
Rabbijn-inspecteur JS Hillesum van Meppel bracht een bezoek aan de gemeente in Smilde.
Collectie > Joodse pers > 20026478

 [Binnenland] : Meppel  1902
De heer M. de Hes is herkozen als wethouder.
Collectie > Joodse pers > 20051712

 [Binnenland] : Meppel  1895
Bericht van overlijden en begrafenis van de heer Jozef L. Wolff uit Hoogeveen.
Collectie > Joodse pers > 20039517

 [Binnenland] : Meppel  1881
Overlijdensbericht van stadsvroedvrouw Anne Kannegieter, die bij zestienhonderd
geboorten assisteerde waarbij niet één kind of kraamvrouw stierf.
Collectie > Joodse pers > 20028207

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1866
Opperrabbijn Hillesum heeft AD Delaville benoemd tot morenoe.
Collectie > Joodse pers > 20011760

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Er is een commissie opgericht die voor een huldeblijk gaat zorgen voor de
heer M. Monasch in verband met zijn vertrek naar Meppel.
Collectie > Joodse pers > 20058150

 [Binnenland] : Meppel  1894
Beknopt verslag van de algemene vergadering van verenging "Gemiloet Chasadiem".
Collectie > Joodse pers > 20038560

 [Binnenlandse berichten] : Meppel  1865
De nieuwe synagoge is in gebruik genomen en de opperrabbijn heeft er reeds enige
preken gegeven. / Een niet-joods meisje is in ondertrouw gegaan met een joodse ...
Collectie > Joodse pers > 20013830

 [Binnenland] : Meppel  1904
Bericht over de benoemingen in het bestuur van de vereniging
"Chevrat Nasjiem Gemiloet Chasadiem".
Collectie > Joodse pers > 20055070

 Opperrabbinaat Drenthe-Amersfoort.  1905
In de gecombineerde vergadering van de ressorten Drenthe-Amersfoort is de heer M.
Monasch gekozen tot opperrabbijn. / Men zond hem een telegram./ Enkele artikelen ...
Collectie > Joodse pers > 20057671

 In memoriam J. Limburg  1898
titel, In memoriam J. Limburg. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 14(1898),
nr. 14, p. 5. materiaal, bericht. trefwoorden, godsdienstleraar ...
Collectie > Joodse pers > 20011267

 [Binnenland] : Meppel  1905
De heer M. de Hes is gekozen tot voorzitter van het college van commissarissen
voor de aanleg en exploitatie van de tramweg Meppel-Balkbrug.
Collectie > Joodse pers > 20056936

 [Binnenlandse berichten] : Steenwijk  1895
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarige bestaan van de synagoge in Steenwijk.
Collectie > Joodse pers > 20038886

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
De firma Lobstein & Van Esso uit Meppel heeft op de internationale bakkerij-
tentoonstelling in Amsterdam de gouden medaille gewonnen voor het melange voor ...
Collectie > Joodse pers > 20059645

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
Het Isr. armbestuur te Meppel heeft uit voorzorg de arme gezinnen aldaar bezocht
om te zien welke hygienische behoeften er bestonden in verband met de dreigende ...
Collectie > Joodse pers > 20032821

 [Binnenland] : Meppel  1904
Verslag van een vergadering van de ressortale commissie
inzake de vacature voor een opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20055374

 [Binnenlandse berichten (2)] : Meppel  1907
Verslag van een openbare kerkenraadsvergadering./ In het begin van 1908 zal de
vereniging "Gemiloet Chasadiem" vijfenzeventig jaar bestaan.
Collectie > Joodse pers > 20062459

 [Binnenlandse berichten (2)] : Meppel  1907
De heren IL Polak en LM van Esso zijn herkozen als bestuursleden van de vereniging
"Gemiloet Chasadiem"./ Onder de benoemden van chatan tora en chatan beresjiet ...
Collectie > Joodse pers > 20062058

 [Binnenland] : Meppel  1908
Verslag van een vergadering van de afdeling Friesland-Drenthe van "Achawah". Tijdens
deze vergadering is besloten dat de afdelingen van de drie noordelijke provincies ...
Collectie > Joodse pers > 20062651

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl