Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

21 treffers met Meersen

 [Binnenland] : Meersen  1896
Kort bericht van de bijeenkomst op sjabbat in Meersen ter herinnering
aan de bouw van de synagoge drie-en-veertig jaar geleden.
Collectie > Joodse pers > 20041156

 [Binnenland] : Meersen  1908
De heer Isaac Hartog is herkozen tot voorzitter van de Isr. gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20064013

 [Binnenland] : Meersen  1895
De heer B. Blijdenstein uit Zaltbommel is benoemd tot voorlezer,
leraar en slachter in de joodse gemeente van Meersen.
Collectie > Joodse pers > 20039459

 [Binnenland] : Meersen  1898
De heer Van Blijdenstein is benoemd tot voorzanger, leraar en slachter in Groenlo.
Collectie > Joodse pers > 20045713

 [Binnenland] : Meersen  1901
Er is een commissie gevormd die de viering van het vijftigjarige
bestaan van de synagoge gaat voorbereiden.
Collectie > Joodse pers > 20049598

 [Binnenland] : Meersen  1908
Vermelding van de uitslag van de verkiezing voor het kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20062653

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
De heer Hertog wil graag dat er een eind komt aan de middeleeuwse toestanden die
er in de Isr. gemeente in Meersen bestaan doordat er onder andere geen nieuw ...
Collectie > Joodse pers > 20056630

 [Binnenland] : Smilde  1894
S. Koekoek heeft zijn eerste dienst verzorgd als
rabbijn en godsdienstleraar te Smilde.
Collectie > Joodse pers > 20039372

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
De voorzitter van de Isr. gemeente in Meersen laat zien wie schuld heeft
aan het feit dat er geen wettig kerkbestuur is gekozen.
Collectie > Joodse pers > 20056665

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
De heer B. van Blijdenstein is benoemd tot
godsdienstleraar in de Isr. gemeente in Emmen.
Collectie > Joodse pers > 20053113

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
De afgetreden penningmeester van de Isr. gemeente in Meersen geeft antwoord op
het ingezonden stuk van de voorzitter, de heer S. Wijngaard.
Collectie > Joodse pers > 20056701

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De heer van Rijs protesteert tegen een brief van de penningmeester van de Isr. gemeente
in Meersen in het vorige nummer. Hij was degene die had gesolliciteerd naar ...
Collectie > Joodse pers > 20050343

 [Binnenland] : Meersen  1897
De heer Sal. Wijngaard [Sz.] is herbenoemd als voorzitter
van de joodse gemeente in Meersen.
Collectie > Joodse pers > 20043790

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
De heer Hertog wil graag dat er een eind komt aan de middeleeuwse toestanden die
er in de Isr. gemeente in Meersen bestaan, onder andere omdat er geen wettig ...
Collectie > Joodse pers > 20056629

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
De briefschrijver gaat nader in op de ingezonden artikelen in het vorige nummer
betreffende een proces over een begraafplaats in Meersen en over een persoon die ...
Collectie > Joodse pers > 20051048

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De penningmeester van de Ned. Isr. Gemeente in Meersen legt uit waarom de heer van
R. bij zijn sollicitatie als leraar vijftig gulden minder salaris werd geboden ...
Collectie > Joodse pers > 20050284

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie tot de Algemeene Zaken van het...  1907
Derde deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20061669

 [Binnenland] : Meersen  1906
In verband met stemproblemen kon een van de voorlezers tijdens Kol Nidrei zijn werk
niet goed doen. In zijn plaats kwam de heer Elie Hertog de volgende dag lopend ...
Collectie > Joodse pers > 20060086

 [Ingezonden Stukken.] : Open brief aan den Heer M. Caan te Maastricht, afgevaardigde...  1906
De ambtenaar van de staatsspoorwegen uit Meersen vraagt zich af hoe het zit met
de nieuwe indeling van het gebied van de Isr. gemeenten. De redactie heeft het ...
Collectie > Joodse pers > 20060094

 [Binnenland] : Meersen  1904
De heer Elie Hertog is gekozen tot penningmeester van de Ned. Isr. gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20055364

 [Ingezonden Stukken] : [brief]  1897
De briefschrijver uit Meersen uit zijn verwondering over een begrafenis in Valkenburg
waarbij alles reeds zodanig geregeld was, dat er voor geloofsgenoten geen ...
Collectie > Joodse pers > 20043244

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl