Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

26 treffers met Medemblik

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De voorzitter en secretaris van de Permanente Commissie vragen de mening van
kerkenraden en kerkbesturen inzake een voorstel aan de Centrale Commissie tot ...
Collectie > Joodse pers > 20055084

 Vergadering der Centrale Commissie [...] gehouden op Donderdag 24 Juni [1886].  1886
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20034416

 Een aangelegenheid, welke nog ernstig besproken dient te worden.  1886
Pleidooi om naast de inrichting voor behoeftige joodse "krankzinnigen" ook een
tehuis voor welgestelde joodse "krankzinnigen" op te richten.
Collectie > Joodse pers > 20034387

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Verslag van de activiteiten van de "Vereeniging tot
bevordering der belangen van het jodendom" .
Collectie > Joodse pers > 20023980

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1900 tot Juni 1901. [Slot...  1901
Derde en laatste deel van een samenvatting van het jaarverslag van de
Permanente Commissie van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049651

 Jaarlijksche Vergadering der Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr...  
Verslag van de jaarvergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het
Ned. Isr. Kerkgenootschap. Dit verslag is geschreven door een journalist van ...
Collectie > Joodse pers > 20059580

 Centr. Isr. Krankzinnigengesticht.  
Verslag van de eerste steenlegging van het Centraal Israelietisch Krankzinnigengesticht
op negentien november. De inrichting zal aan de Zutphense straatweg te Apeldoorn ...
Collectie > Joodse pers > 20062313

 [Binnenland] : Amsterdam  
Enkele gegevens uit het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20043576

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Verslag van een algemene vergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20045470

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het N.I....  1909
Tweede deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie waarin het gaat over
de schoolsubsidies en de zorg voor Joodse psychiatrische patiënten in het ...
Collectie > Joodse pers > 20065836

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van de vergadering van de afgevaardigden van het district Noord-Holland
tijdens welke er twee leden voor de Centrale Commissie werden gekozen, te weten ...
Collectie > Joodse pers > 20042995

 [Binnenland] : Medemblik  1882
ID Blok is gekozen tot lid van het kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20002992

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Tekst van het rapport van de raadscommissie inzake de uitbreiding
van de bevoegdheid van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20055176

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1886
Verslag van een tweetal kerkenraadsvergaderingen van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20033837

 Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20061545

 [Binnenland] : Medemblik  1909
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer E. Koster.
Collectie > Joodse pers > 20064883

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Godsdienstleraar de heer Ch. van Witsen heeft ervoor gezorgd dat Joodse patiënten
in het rijkskrankzinnigengesticht in Medemblik het Chanoeka-feest konden vieren ...
Collectie > Joodse pers > 20064631

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1908
De heer Vomberg gaat in op de opmerkingen die de redactie onder zijn ingezonden
stuk heeft geplaatst inzake de "Vereniging ter Behartiging van Belangen van Joodse ...
Collectie > Joodse pers > 20063810

 Verslag van de handelingen der permanente commissie, van juni 1871- juni 1872,...  1872
Samenvatting van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20020582

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Tweede deel en slot van het jaarverslag van de Permanente Commissie
over de periode juni 1907 tot juni 1908.
Collectie > Joodse pers > 20063726

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Gedeputeerde Staten van Gelderland gaat ermee akkoord "krankzinnigen" in inrichtingen
in haar provincie die niet zijn ingericht voor Israelietische bewoners, op ...
Collectie > Joodse pers > 20033956

 Centrale Commissie. [Vervolg van het eerste blad.]  
Vervolg van het verslag van de jaarvergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20063561

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  
Derde deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie. In dit deel gaat het
om de onbeheerde Isr. begraafplaatsen in het hele land en om de Ned. Isr. Gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20065874

 "Een algemeen belang".  1886
De vraag wordt of de verpleging van "krankzinnigen" wel of niet een zaak van algemeen
belang is en daarmee tot de bemoeiingen van de Centrale Commissie behoort.
Collectie > Joodse pers > 20034564

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge en
van de districtsvergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20045183

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl