Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

263 treffers met Maastricht

 [Binnenland] : Maastricht  1907
Verslag van een feestelijke bijeenkomst van vrouwenvereniging "Chevrat Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20060916

 [Binnenland] : Maastricht  1883
Terwijl zes kanidaten als leden van "Bikoer Choulim" werden aangenomen is
G. Hellendal, de voorzitter van de kerkenraad, afgewezen.
Collectie > Joodse pers > 20033302

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
De heer Hertog uit Maastricht vraagt zich af waarom er bij de vergadering tot de
benoeming van een opperrabbijn voor het ressort Noord-Brabant-Limburg geen enkele ...
Collectie > Joodse pers > 20061392

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
De gebroeders van Stratum zijn toegelaten als chirurgijns-dentisten.
Collectie > Joodse pers > 20021780

 [In Memoriam] : Dr. L. Landsberg.  1904
Bericht van het overlijden van de heer L. Landsberg, opperrabbijn van
Limburg en waarnemend opperrabbijn van Noord-Brabant.
Collectie > Joodse pers > 20055495

 [Binnenlandse berichten] : Maastricht  1870
De achttienjarige student LF Weslij heeft met goed gevolg
een examen voor koloniaal ambtenaar afgelegd.
Collectie > Joodse pers > 20018641

 [Binnenland] : Maastricht  1907
Verslag van het bezoek van waarnemend opperrabbijn SJS Hirsch.
Collectie > Joodse pers > 20061506

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Circulaire van de "Ver. van Isr. Godsdienst-onderwijzers in Nederland"
waarin godsdienstleraren worden opgeroepen lid te worden.
Collectie > Joodse pers > 20013350

 [geen titel]  1927
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 63(1927), nr. 6, p. 3.
materiaal, bericht. trefwoorden, Maastricht ambtsjubileum Liver ...
Collectie > Joodse pers > 20002978

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1906
Verslag van de jaarvergadering van de Haagse afdeling van de "Alliance Israelite
Universelle". Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat velen zeer teleurgesteld ...
Collectie > Joodse pers > 20059194

 [Binnenland] : Maastricht  1903
De vereniging "Kunst en Genoegen" organiseert in december een
voordrachtenwedstrijd voor dames in de Grote Schouwburg.
Collectie > Joodse pers > 20053725

 [Binnenland] : Stadskanaal  1898
Verslag van het bezoek van opperrabbijn A. van Loen.
Collectie > Joodse pers > 20046776

 [Binnenland] : 5de Opgave van ingekomen giften voor de Israël. Borst- en Longlijdenden.  1901
Opsomming van giften die zijn binnengekomen bij de opperrabbijnen
in de diverse plaatsen voor het sanatorium.
Collectie > Joodse pers > 20049634

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1870
In Maastricht is een subcommissie voor het bijeen brengen van
gelden voor het centraal Isr. weeshuis opgericht.
Collectie > Joodse pers > 20012631

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1866
Ingezonden reactie op een brief over het godsdienstonderwijs in Maastricht.
Collectie > Joodse pers > 20014133

 [Binnenland] : Amsterdam  1877
Naar aanleiding van de rechtszaak inzake de Isr. gemeente te Gulpen, heeft de
permanente commissie besloten alle Ned. Isr. gemeenten in een verordening op te ...
Collectie > Joodse pers > 20026931

 [Binnenland] : Maastricht  1904
De heer HS Schepp en de heer L. Foyer zijn tot leden van de kerkenraad gekozen.
Collectie > Joodse pers > 20055248

 Zitting der Centrale Commissie tot de algemene zaken van het Ned. Isr. kerkgenootschap...  1878
Verslag van de zitting van de Centrale Commissie van 26 juni 1878.
Collectie > Joodse pers > 20028633

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
De heer Schepp komt met het nieuws dat de "boze geest" is verslagen en Maastricht
standplaats van de nieuwe opperrabbijn zal blijven. Hij geeft een beschrijving ...
Collectie > Joodse pers > 20058348

 [Binnenland] : Eindhoven  1906
Verslag van een vergadering van afgevaardigden van de ressorten Noord-Brabant en
Limburg waarbij werd besloten tot de combinatie van beide ressorten over te gaan ...
Collectie > Joodse pers > 20060301

 [Binnenland] : Meppel  1906
Verslag van een vergadering van het "Alg. Isr. Verbond" afdeling Meppel.
Collectie > Joodse pers > 20059572

 [Binnenland] : Maastricht  1909
De "Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen" is bereid Joodse
emigranten tegen gereduceerde prijzen te vervoeren.
Collectie > Joodse pers > 20065542

 [geen titel]  1915
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 31(1915), nr. 11,
p. 3. materiaal, bericht. trefwoorden, Maastricht in memoriam Hertog, Meijer Alph ...
Collectie > Joodse pers > 20002967

 [Binnenland] : Maastricht  1896
Vrouwenvereniging "Chevrat Nasjiem" wil geld bijeen brengen om nieuwe kleden voor
de synagoge aan te schaffen alsook gordijnen voor de raadzaal.
Collectie > Joodse pers > 20040869

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Tijdens een vergadering van het ressort Noord-Brabant is besloten een combinatie
aan te gaan met het ressort Limburg. Tevens zal Maastricht standplaats blijven ...
Collectie > Joodse pers > 20058394

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl