Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

132 treffers met Maarssen

 [Binnenland] : Amsterdam  1882
Lof voor de diensten met medewerking van "Zions Zang".
Collectie > Joodse pers > 20030326

 Advertentiën : [Familieberichten]  
Namen voorkomend in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20046174

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van de achtenzeventigste algemene vergadering van het
theologisch genootschap "Tiferet Bachoeriem".
Collectie > Joodse pers > 20055972

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
De heer van Maarssen corrigeert enkele opmerkingen uit
de artikelenserie "Het Verweerschrift".
Collectie > Joodse pers > 20045821

 [Binnenland] : Amsterdam  1893
Vermelding van de (her)benoemde kerkvoogden bij de diverse synagogen in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20037942

 [Overzicht van de extra bijdragen aan het "Weldadigheidsfonds" in de maanden april en...  1879
Overzicht van de extra bijdragen aan het "
Weldadigheidsfonds" in de maanden april en mei 1879.
Collectie > Joodse pers > 20029812

 [Vergadering van den Kerkeraad der Nederlandsch Israëlietische Hoofdsynagoge op...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20045687

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
Vermelding van de donaties aan het "Weldadigheidsfonds" in Januari 1881.
Collectie > Joodse pers > 20026023

 Burgerlijke Stand [ .. ]  1898
Opgave van huwelijken, bevallingen en sterfgevallen in de Port. Isr. en Ned. Isr.
gemeente te Amsterdam van donderdag 5 mei tot donderdag 12 mei 1898.
Collectie > Joodse pers > 20045383

 Centraal Israel. Weeshuis.  1881
Vermelding van giften, ingekomen voor het Centraal Isr. weeshuis in Augustus 1881.
Collectie > Joodse pers > 20028281

 Weldadigheidsfonds  1885
Vermelding van schenkingen aan het "Weldadigheidsfonds"
in november en december 1884.
Collectie > Joodse pers > 20035252

 Advertentiën. [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20045355

 Advertentiën. : [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20045384

 Advertentiën. : [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20045873

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Verslag van de jaarvergadering van het genootschap "Tot Nut
van Minvermogende Ongehuwde Ned. Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20045145

 Boekbespreking : I. Maarssen  1930
titel, Boekbespreking : I. Maarssen. auteur, Silva Rosa, JS da. maker, Silva Rosa,
JS da. bron, De Vrijdagavond, vol. 7(1930), nr. 41, p. dl.2, 235. materiaal, ...
Collectie > Joodse pers > 20007937

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Bericht over binnengekomen giften bij de vereniging "Hulp voor
Minvermogende Wezen" in de periode juli tot en met december.
Collectie > Joodse pers > 20046979

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  1903
Aankondiging van het vijfentwintigjarige jubileum van het echtpaar AJ Kiek als vader
en moeder van het Isr. Weeshuis./ Vermelding van aanvangstijden van de ochtenddienst ...
Collectie > Joodse pers > 20054048

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
De familie van Tijn dringt er in een brief aan de Centrale Commissie op aan dat
er maatregelen worden genomen om te verhinderen dat mensen, die er helemaal geen ...
Collectie > Joodse pers > 20053425

 [Binnenland] : Maarsen  1900
Een woord van dank aan enkele heren voor de manier waarop ze tijdens
de feestdagen hun functie hebben uitgeoefend.
Collectie > Joodse pers > 20047926

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
De heer WC Bendien vierde zijn veertigjarige ambtsjubileum als voorzanger van de
Tweede Synagoge en bijna gelijktijdig zijn veertigjarige huwelijksjubileum.
Collectie > Joodse pers > 20025044

 [Binnenland] : Amsterdam  1893
Verslag van een godsdienstoefening, met medewerking van vereniging
"Zions Zang", voor vier behoeftige weduwen.
Collectie > Joodse pers > 20038186

 Schets van de geschiedenis der joden te Maarssen en Maarsseveen  1915
titel, Schets van de geschiedenis der joden te Maarssen en Maarsseveen. auteur,
Zwarts, Jac. maker, Zwarts, Jac. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 50(1915), nr. ...
Collectie > Joodse pers > 20002944

 Voor het Centraal Israelietisch Weeshuis is in Juli 1880 ingekomen.  1880
Vermelding van giften ingekomen voor het Centr.
Isr. weeshuis in juli en augustus 1880.
Collectie > Joodse pers > 20025355

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Kort bericht over de eerste vergadering van bewoners van de Jodenbreestraat
ter voorbereiding van het aanstaande bezoek van de koningin.
Collectie > Joodse pers > 20048543

1 2 3 4 5 6
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl