Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

33 treffers met Lith

 [Binnenlandse berichten] : Lith  1869
Israel de Winter schonk de gemeente een besamiem-bus.
Collectie > Joodse pers > 20017238

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenland] : Lith  1898
Ter nagedachtenis aan haar dochtertje Lea, die op dertienjarige leeftijd
stierf, schonk de weduwe van Straten de synagoge een klok.
Collectie > Joodse pers > 20045525

 Vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap die plaatshad in de vergaderzaal aan ...
Collectie > Joodse pers > 20065733

 [Binnenlandse berichten] : Lith  1872
Bericht over een gebedsdienst te Lith.
Collectie > Joodse pers > 20013175

 [Binnenlandse berichten] : Oss  1867
Opperrabbijn I. Lehmans heeft de joodse gemeenten te Oss en Lith bezocht.
Collectie > Joodse pers > 20015758

 Zitting der Centrale Commissie op Zondag 27 Juni. V.  1909
Vijfde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding
van de jaarvergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065927

 [Binnenland] : Lith  1901
Bericht van de verhuizing van de familie M. Boers.
Collectie > Joodse pers > 20049115

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1866
Verontwaardigde reactie op een eerder bericht. Hulpvoorzanger S. de Winter uit Lith
kan niet in Geffen beroepen zijn aangezien daar geen joodse gemeente is maar ...
Collectie > Joodse pers > 20014352

 [Binnenlandse berichten] : Lith (Noord-Braband)  1871
Op 17 maart werd een nieuwe torarol ingewijd in Lith.
Collectie > Joodse pers > 20019365

 [Binnenland] : Lith  1897
Kort verslag van een feestelijk bal in het huis van Israel
de Winter ter gelegenheid van Simchat Tora.
Collectie > Joodse pers > 20044089

 [Binnenland] : Den Bosch  1897
Verslag van een bijeenkomst om de belangen van het Centr. Isr.
Wees-en Doorgangshuis in Leiden meer bekendheid te geven.
Collectie > Joodse pers > 20043496

 [Binnenland] : Lith  1902
Aankondiging van de viering van het vijftigjarige bestaan van de synagoge. Tevens
zal het oudste lid van de gemeente, de heer J. van Meer, op die dag zijn negentigste ...
Collectie > Joodse pers > 20051713

 [Binnenlandse berichten] : Lith  1866
De onlangs opgerichte vereniging "Tiferet Bachoeriem"
bloeit en er is een bestuur gevormd.
Collectie > Joodse pers > 20013991

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
Uitslag van de verschillende examens met betrekking tot het godsdienstonderwijs.
Collectie > Joodse pers > 20020642

 [geen titel]  1898
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 33(1898), nr. 45, p. 5. materiaal,
bericht. trefwoorden, Lith Gemiloet Chasadiem vereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20002910

 [Binnenlandse berichten] : Lith  1874
Vermelding van benoemingen met betrekking tot een feestcommissie.
Collectie > Joodse pers > 20022093

 [Binnenlandse berichten] : Lith  1870
Dhr. Bromet hield een mooie droosje.
Collectie > Joodse pers > 20018268

 [Binnenland] : Lith  1902
Kort bericht over de viering van het vijftigjarige bestaan van de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20002913

 [Binnenlandse berichten] : Lith  1866
S. de Winter heeft afgelopen zaterdag B. Frank als voorzanger vervangen.Tijdens
de feestdagen echter zal hij in Geffen hulpvoorzanger zijn.
Collectie > Joodse pers > 20014325

 Kennisgeving. [van de Permanente Commissie.]  1872
Vermelding van degenen die zijn toegelaten tot de
diverse rangen van godsdienstonderwijzer.
Collectie > Joodse pers > 20020721

 [Binnenlandse berichten] : Lith  1866
LJ Levisson heeft een zilveren beker aan de joodse gemeente te Lith geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20014262

 [Binnenland] : Lith  1900
In Lith werd het vijfentwintigjarig jubileum van voorzanger M. Boers gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20044760

 [Binnenland] : Lith  1907
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van het oudste
lid van de Isr. gemeente, de heer J. van Meer.
Collectie > Joodse pers > 20060737

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Vermelding van de personen die zijn geaccepteerd als
godsdienstonderwijzers van de laagste rang.
Collectie > Joodse pers > 20012245

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl