Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

64 treffers met Lemmer|Tacozijl

 [Binnenland] : Lemmer  1906
Zeer kort bericht over het schoolfeest dat ter
gelegenheid van Chanoeka was georganiseerd.
Collectie > Joodse pers > 20060544

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Bericht over binnengekomen giften voor diverse doelen.
Collectie > Joodse pers > 20054055

 [Binnenlandse berichten] : Lemmer  1872
Men bracht B. Zeehandelaar een serenade, ter ere van zijn zevenentachtigste verjaardag.
Collectie > Joodse pers > 20020119

 [Binnenlandse berichten] : Lemmer  1871
Twee niet-leden hebben giften aan de joodse gemeente te Lemmer gedaan.
Collectie > Joodse pers > 20019478

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Vermelding van de geslaagde godsdienstonderwijzers.
Collectie > Joodse pers > 20024594

 [Binnenland] : Lemmer  1902
Verslag van een bezoek van opperrabbijn SA Rudelsheim. Het doel van zijn bezoek
was om te bespreken wat er gedaan kan worden om aan de toestand van verval van de ...
Collectie > Joodse pers > 20051864

 [Binnenlandse berichten] : Lemmer  1869
B. Berenstein heeft het godsdienstonderwijs te Lemmer geinspecteerd.
Collectie > Joodse pers > 20017657

 [Binnenland] : Lemmer  1906
Bericht over de oprichting van de vereniging "Tov we-Chesed".
Collectie > Joodse pers > 20002907

 [Binnenland] : Lemmer  1903
De gemeenteraad van Lemmer heeft besloten de aanvraag van het kerkbestuur te honoreren
om een driemaandelijkse collecte te houden ten behoeve van een nieuwe begraafplaats ...
Collectie > Joodse pers > 20053616

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
Benoemingen in de schoolbesturen van diverse gemeenten.
Collectie > Joodse pers > 20024937

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
Gegevens uit het "Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje
voor 1867" betreffende diverse synagoge-gebouwen.
Collectie > Joodse pers > 20015705

 Verslag van de handelingen der permanente commissie, van Juni 1892 tot Juni 1893.  1893
Jaarverslag van de permanente commissie, oa met vermelding van
de in dat jaar toegelaten godsdienstonderwijzers.
Collectie > Joodse pers > 20037703

 [Binnenlandse berichten (2)]: Sneek  1901
Verslag van de overhandiging van een geschenk aan de opperrabbijn van het ressort
Friesland, de heer SA Rudelsheim, ter gelegenheid van zijn huwelijk./ Ook de ...
Collectie > Joodse pers > 20048772

 [Binnenland] : Noord-en Zuidbroek  1903
De heer A. Kahen uit Lemmer is benoemd tot voorzanger, rabbijn en slachter.
Collectie > Joodse pers > 20003259

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Bericht over binnengekomen giften voor diverse doelen.
Collectie > Joodse pers > 20054164

 Verslag van de handelingen der Permanente commissie, van Juni 1880 tot Juni 1881.  
Jaarverslag van de permanente commissie. Onder meer: nieuw gestichte gemeenten,
overwegingen met betrekking tot subsidiën, benoeming schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20026679

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Bericht over binnengekomen giften voor diverse doelen.
Collectie > Joodse pers > 20054102

 [Binnenlandse berichten (2)] : Lemmer  1871
Lof voor dhr. Italie, godsdienstleraar te Lemmer. / De vrouwenvereniging
heeft een voorhang aan de gemeente geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20019859

 [Binnenland] : Lemmer  1907
De heer Ph.C. Arons, die als kerkenraadslid was herkozen, heeft bedankt.
In zijn plaats is de heer D. de Jong gekozen.
Collectie > Joodse pers > 20060779

 [Binnenland] : Lemmer  1900
Opperrabbijn SA Rudelsheim en SJ van Messel [jr.], lid van de Centrale Commissie
en voorzitter van de ressortale raad van Friesland, bezochten Lemmer om te bespreken ...
Collectie > Joodse pers > 20048127

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Benoemingen bij de diverse Ned. Isr. schoolcommissies.
Collectie > Joodse pers > 20021180

 [Binnenlandse berichten] : Lemmer  1870
In Lemmer is een vergadering van alle gemeenteleden belegd om
geld voor een nieuwe torarol bijeen te brengen.
Collectie > Joodse pers > 20019065

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
De heer S. van der Hal uit Lemmer is benoemd tot koster in Harlingen.
Collectie > Joodse pers > 20057888

 [Binnenland] : Lemmer  1903
Opperrabbijn SA Rudelsheim heeft ervoor gezorgd dat het godsdienstonderwijs in Lemmer
weer nieuw leven werd ingeblazen. Jarenlang waren de synagoge en de godsdienstschool ...
Collectie > Joodse pers > 20002902

 [Binnenland] : Lemmer  1906
Verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20060242

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl