Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

41 treffers met Leiden|Katwijk

 Verklaring  1895-06
Verklaring v/d Isr. Weezencorporatie Leiden mbt Sara de Jong, 1895.
Collectie > Documenten > 00003427

 Uittreksel  1895-01-19
Uittreksel uit het register van huwelijksakten mbt
HM de Jong en Naatje Sacksionie, 1895.
Collectie > Documenten > 00003428

 Condoleancebrief  1942-02-18
Condoleancebrief van de Joodsche Tuinbouw-, veeteelt- en zuivelbereidingvereeniging
aan Cornelia Visser-Wertheim naar aanleiding van het overlijden van haar man ...
Collectie > Documenten > 00011512

 Journal de L'Empire  1811-03-16
Twee exemplaren van "Journal de L'Empire", 1811, 1813.
Collectie > Documenten > 00003493

 Circulaire  1897-08
Circulaire om fondsen te werven voor de oprichting van een Centraal
Israëlietisch Kinder- en Doorgangshuis in Leiden, 1890.
Collectie > Documenten > 00009844

 Verklaring  1893
Verklaring van de voogd LH Sacksionie waarin hij toestemt met de opname van
Sara de Jong in het Centr. Isr. Weeshuis, Amsterdam, 1895.
Collectie > Documenten > 00002444

 Ontvangstbewijs  1921-05
Rekening en ontvangstbewijs van Gebr. Gerzon's Modemagazijnen, Leiden, 1921.
Collectie > Documenten > 00008906

 Uittreksel  1895-01-19
Uittreksel uit het register van geboorte mbt Sara de Jong, 1895.
Collectie > Documenten > 00003430

 Briefkaart  1940-05-12/18
Briefkaarten (3) van Jaap de Leeuw aan Jetje de Leeuw, 1940.
Collectie > Documenten > 00003466

 Examenbewijs  1878-01-14
Examenbewijs mathematica en fysica van Benjamin van der
Velde van de universiteit van Leiden, 1878.
Collectie > Documenten > 00009589

 Brief  1916-04-17
Brief met betrekking tot de studietijd van Benjamin Belmonte, 1916.
Collectie > Documenten > 00006978

 Brief  1867-06-10
Brief van de pedel van de universiteit van Leiden aan Benjamin
van der Velde over toelatingsexamen, 1867.
Collectie > Documenten > 00009563

 Statuten  1948
Statuten Centr. Isr. Wees- en Doorgangshuis, 1948.
Collectie > Documenten > 00002261

 Ontvangstbewijs  1925-12-24
Bevestiging van ontvangst voor gift aan Centr. Isr.
Wees- en Doorgangshuis in Leiden, 1925.
Collectie > Documenten > 00003477

 Aan de burgerij van Leiden  1941-01-23
Waarschuwing van de burgemeester van Leiden aan inwoners om zich van
sabotagehandelingen tegen de Duitse Weermacht te onthouden, januari 1941.
Collectie > Documenten > 00000511

 Examenbewijs  1877-06-10
Examenbewijs letteren en mathematica van Benjamin van der
Velde van de universiteit van Leiden, 1877.
Collectie > Documenten > 00009588

 Doctorsbul  1889-12-18
Doctorsbul van Lodewijk Ernst Visser (1871-1942) die op 18 december 1889 in Leiden
op theses is gepromoveert tot doctor in de rechten, 1889.
Collectie > Documenten > 00011796

 Mijnen vriend A.A. de Pinto, bij zijne promotie tot doctor in de regten.  1852-01-08
Gedicht van JA Fruin op de promotie van zijn vriend
AA de Pinto tot doctor in de rechten, 1852.
Collectie > Documenten > 00008588

 Ontvangstbewijs  1925-1929
Ontvangstbewijzen (3) van het Centr. Isr. Wees- en Doorgangshuis in
Leiden ten name van W. van Rossum du Chattel, 1925-1929.
Collectie > Documenten > 00008690

 Telegram  1943-03-18
Telegram van Jetje de Leeuw aan familie Swelheim-de Leeuw in Barneveld dat zij
per 17 maart uit het weeshuis in Leiden is vertrokken, 1943.
Collectie > Documenten > 00003449

 Inschrijvingsbewijs  1868-01-14
Inschrijvingsbewijs van de Universiteit Leiden ten
name van Benjamin van der Velde, 1868.
Collectie > Documenten > 00009565

 Uittreksel  1895-01-19
Uittreksel uit het register van overlijden, mbt Naatje Sacksionie, 1895.
Collectie > Documenten > 00003429

 Oorkonde  1939-01-15
Oorkonde uitgereikt aan Levi Levisson door het personeel van het Centr. Isr. Wees-
en Doorgangshuis bij zijn twintigjarig jubileum aldaar, 1939.
Collectie > Documenten > 00002263

 Dossier  1946-1949
Dossier met brieven gericht aan mw. An M. Flier met betrekking tot
de vermogensafhandeling van Tobie Groen, 1946-1949.
Collectie > Documenten > 00013683

 Statuten der vereeniging Centraal Israelietisch Wees- en Doorgangshuis Machseh...  1920
Statuten centr. Isr. wees- en doorgangshuis, 1920.
Collectie > Documenten > 00002260

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl