Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

781 treffers met Leeuwarden

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1871
Uit het jaarversslag van de "hulpkas voor Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20019320

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1886
In een buitengewone ressortale vergadering stond de benoeming van een opperrabbijn
centraal. / AA Dwinger nam ontslag als kerkbestuurder en wordt herkozen als ...
Collectie > Joodse pers > 20034407

 [Binnenland] : Steenwijk  1907
Bericht van het overlijden en van de begrafenis
van mevrouw Amalia de Lange-van Gelder.
Collectie > Joodse pers > 20061532

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Vermelding van toegelaten godsdienstonderwijzers van de laagste en middelste rang.
Collectie > Joodse pers > 20043635

 [Binnenland] : Groningen  1907
De damesafdeling van de Joodse gymnastiekvereniging "Attila" heeft bij een
turnwedstrijd in Leeuwarden de eerste prijs gewonnen. De herenafdeling behaalde ...
Collectie > Joodse pers > 20061537

 Sir Moses Montefiore  1884
Uitgebreid verslag van de festiviteiten ter ere van Moses Montefiore's honderdste
verjaardag in Amsterdam, de mediene en de Verenigde Staten.
Collectie > Joodse pers > 20034979

 [Binnenlandse berichten (3)] : : Leeuwarden  1877
De begroting voor 1877 is vastgesteld. / Het godsdienstonderwijs kan zich in een
ruime belangstelling van verenigingen verheugen. / Door "Gemiloet Chasadiem" werd ...
Collectie > Joodse pers > 20026818

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de tweede algemene vergadering van vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20044871

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1871
Op 25 december werd het eerste huwelijksfeest dat werd georganiseerd
door vereniging "Hachnasat Kala" gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20019181

 Advertentiën : [Familieberichten]  
Namen voorkomend in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20045903

 [Binnenland] : 5de Opgave van ingekomen giften voor de Israël. Borst- en Longlijdenden.  1901
Opsomming van giften die zijn binnengekomen bij de opperrabbijnen
in de diverse plaatsen voor het sanatorium.
Collectie > Joodse pers > 20049634

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1904
Verslag van de jaarlijkse kleding-en schoeiselverstrekking door de vereniging "Weldoen
Zij Onze Leus"./ Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Ets Chajiem ...
Collectie > Joodse pers > 20054479

 [Binnenland] : Leeuwarden  1883
De reeds een jaar openstaande vacatures in de kerkenraad
zijn vervuld en IS Turksma is herkozen.
Collectie > Joodse pers > 20032804

 [Binnenland] : Godsd. Zangvereeniging [Avodat ha-Kodesj]  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de godsdienstige zangvereniging
"Avodat ha-Kodesj" waarbij tevens het tienjarig bestaan werd gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20061148

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Bericht over binnengekomen giften in de maanden oktober en november
bij het Centraal Isr. Weeshuis in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20048368

 [Binnenland] : Leeuwarden  1880
Na eerder uitstel vond de jaarlijkse algemene vergadering
van vereniging "Ohabe Thora" plaats.
Collectie > Joodse pers > 20031922

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1908
Verslag van de viering van de zeventigste verjaardag van oppervoorzanger S. Sitters./
Mejuffrouw N. Dwinger is geslaagd voor het examen boekhouden./ Kort verslag ...
Collectie > Joodse pers > 20064461

 De jodenpolitiek van eenige Nederlandsche steden in de 18e eeuw  1930
titel, De jodenpolitiek van eenige Nederlandsche steden in de 18e eeuw. auteur,
Silva Rosa, JS da. maker, Silva Rosa, JS da. bron, De Vrijdagavond, vol. 7(1930) ...
Collectie > Joodse pers > 20007647

 [Binnenland] : Veendam  1902
Mejuffrouw S. Polak is geslaagd voor de akte hoofdonderwijzeres en
mejuffrouw F. Polak is geslaagd voor de akte Engels.
Collectie > Joodse pers > 20051583

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1874
Het nieuw ontworpen kerkelijk reglement is bekendgemaakt.
De immatriculatie is afgeschaft.
Collectie > Joodse pers > 20022401

 [Binnenland] : Leeuwarden  1900
Vereniging "Jeugdig Steun" sloot de dans- en reciteercursussen
af met een optreden en een feestavond.
Collectie > Joodse pers > 20045542

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1871
Vermelding van de nieuwe samenstelling van het Ned. Isr. armbestuur te Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20019200

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1870
SI Cohen is benoemd tot leraar burger dag- en avondschool te Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20019068

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  
Verslag van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de overhandiging van
een parochet door de "Dusnusvereniging"aan de gemeente./ Verslag van de jaarvergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20056853

 [Binnenland] : Leeuwarden  1909
Verslag van de jaarvergadering van het "Alg. Isr. Verbond" afdeling Leeuwarden.
De heer L. Hertzberger heeft een lezing gehouden met als onderwerp : "De Alliance ...
Collectie > Joodse pers > 20064915

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl