Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

781 treffers met Leeuwarden

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1908
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer M. Turksma./ Verslag
van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Achoezat Olam".
Collectie > Joodse pers > 20002763

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
S. Senior Coronel is benoemd tot erelid van het "Nederlandsch Onderwijzers-genootschap".
Collectie > Joodse pers > 20021514

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1871
Uit het jaarversslag van de "hulpkas voor Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20019320

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1868
In Leeuwarden is een afdeling van het "Algemeen Isr. Verbond" opgericht.
Collectie > Joodse pers > 20016188

 [Binnenland] : Steenwijk  1907
Bericht van het overlijden en van de begrafenis
van mevrouw Amalia de Lange-van Gelder.
Collectie > Joodse pers > 20061532

 Uit de geschiedenis van het voormalige hof Goozen te Leeuwarden  1936
titel, Uit de geschiedenis van het voormalige hof Goozen te Leeuwarden. bron, Nieuw
Isr. Weekblad, vol. 72(1936), nr. 33, p. 16. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20002724

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Vermelding van toegelaten godsdienstonderwijzers van de laagste en middelste rang.
Collectie > Joodse pers > 20043635

 [Binnenland] : Groningen  1907
De damesafdeling van de Joodse gymnastiekvereniging "Attila" heeft bij een
turnwedstrijd in Leeuwarden de eerste prijs gewonnen. De herenafdeling behaalde ...
Collectie > Joodse pers > 20061537

 [Binnenland] : Leeuwarden  1895
Mejuffrouw V. Turksma is geslaagd voor onderwijzeres [LO].
Collectie > Joodse pers > 20039331

 Sir Moses Montefiore  1884
Uitgebreid verslag van de festiviteiten ter ere van Moses Montefiore's honderdste
verjaardag in Amsterdam, de mediene en de Verenigde Staten.
Collectie > Joodse pers > 20034979

 [Binnenlandse berichten (3)] : : Leeuwarden  1877
De begroting voor 1877 is vastgesteld. / Het godsdienstonderwijs kan zich in een
ruime belangstelling van verenigingen verheugen. / Door "Gemiloet Chasadiem" werd ...
Collectie > Joodse pers > 20026818

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1871
Op 25 december werd het eerste huwelijksfeest dat werd georganiseerd
door vereniging "Hachnasat Kala" gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20019181

 Advertentiën : [Familieberichten]  
Namen voorkomend in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20045903

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1904
Verslag van de jaarlijkse kleding-en schoeiselverstrekking door de vereniging "Weldoen
Zij Onze Leus"./ Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Ets Chajiem ...
Collectie > Joodse pers > 20054479

 [geen titel]  1926
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 41(1926), nr.
43, p. 19. materiaal, bericht. trefwoorden, Leeuwarden Cohen ...
Collectie > Joodse pers > 20002797

 [Binnenland] : Godsd. Zangvereeniging [Avodat ha-Kodesj]  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de godsdienstige zangvereniging
"Avodat ha-Kodesj" waarbij tevens het tienjarig bestaan werd gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20061148

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1868
Izak Jakob de Vries is benoemd tot lid-penningmeester
van de Isr. schoolcommissie te Leeuwrden.
Collectie > Joodse pers > 20016402

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1872
Nieuws over het godsdienstonderwijs te Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20020909

 De jodenpolitiek van eenige Nederlandsche steden in de 18e eeuw  1930
titel, De jodenpolitiek van eenige Nederlandsche steden in de 18e eeuw. auteur,
Silva Rosa, JS da. maker, Silva Rosa, JS da. bron, De Vrijdagavond, vol. 7(1930) ...
Collectie > Joodse pers > 20007647

 [Binnenland] : Veendam  1902
Mejuffrouw S. Polak is geslaagd voor de akte hoofdonderwijzeres en
mejuffrouw F. Polak is geslaagd voor de akte Engels.
Collectie > Joodse pers > 20051583

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1874
Het nieuw ontworpen kerkelijk reglement is bekendgemaakt.
De immatriculatie is afgeschaft.
Collectie > Joodse pers > 20022401

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1871
Vermelding van de nieuwe samenstelling van het Ned. Isr. armbestuur te Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20019200

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1872
A. Frijda is herbenoemd als lid van de Centrale Commissie. / Het conflict tussen
kerkenraad en schoolcommissie is bijgelegd. / De schoolcommissie is gerechtigd ...
Collectie > Joodse pers > 20020188

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1870
SI Cohen is benoemd tot leraar burger dag- en avondschool te Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20019068

 De jongemeisjes-vereniging "Toelet Nosjiem" te Leeuwarden  1911
titel, De jongemeisjes-vereniging "Toelet Nosjiem" te Leeuwarden. bron, Nieuw
Isr. Weekblad, vol. 46(1911), nr. 32, p. 6. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20002764

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl