Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

781 treffers met Leeuwarden

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
S. Senior Coronel is benoemd tot erelid van het "Nederlandsch Onderwijzers-genootschap".
Collectie > Joodse pers > 20021514

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1871
Uit het jaarversslag van de "hulpkas voor Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20019320

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1868
In Leeuwarden is een afdeling van het "Algemeen Isr. Verbond" opgericht.
Collectie > Joodse pers > 20016188

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1886
In een buitengewone ressortale vergadering stond de benoeming van een opperrabbijn
centraal. / AA Dwinger nam ontslag als kerkbestuurder en wordt herkozen als ...
Collectie > Joodse pers > 20034407

 [Binnenland] : Groningen  1907
De damesafdeling van de Joodse gymnastiekvereniging "Attila" heeft bij een
turnwedstrijd in Leeuwarden de eerste prijs gewonnen. De herenafdeling behaalde ...
Collectie > Joodse pers > 20061537

 [Binnenland] : Leeuwarden  1895
Mejuffrouw V. Turksma is geslaagd voor onderwijzeres [LO].
Collectie > Joodse pers > 20039331

 [Binnenlandse berichten (3)] : : Leeuwarden  1877
De begroting voor 1877 is vastgesteld. / Het godsdienstonderwijs kan zich in een
ruime belangstelling van verenigingen verheugen. / Door "Gemiloet Chasadiem" werd ...
Collectie > Joodse pers > 20026818

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de tweede algemene vergadering van vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20044871

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1871
Op 25 december werd het eerste huwelijksfeest dat werd georganiseerd
door vereniging "Hachnasat Kala" gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20019181

 [Binnenland] : 5de Opgave van ingekomen giften voor de Israël. Borst- en Longlijdenden.  1901
Opsomming van giften die zijn binnengekomen bij de opperrabbijnen
in de diverse plaatsen voor het sanatorium.
Collectie > Joodse pers > 20049634

 [Binnenland] : Leeuwarden  1883
De reeds een jaar openstaande vacatures in de kerkenraad
zijn vervuld en IS Turksma is herkozen.
Collectie > Joodse pers > 20032804

 [Binnenland] : Godsd. Zangvereeniging [Avodat ha-Kodesj]  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de godsdienstige zangvereniging
"Avodat ha-Kodesj" waarbij tevens het tienjarig bestaan werd gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20061148

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Bericht over binnengekomen giften in de maanden oktober en november
bij het Centraal Isr. Weeshuis in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20048368

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1868
Izak Jakob de Vries is benoemd tot lid-penningmeester
van de Isr. schoolcommissie te Leeuwrden.
Collectie > Joodse pers > 20016402

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1872
Nieuws over het godsdienstonderwijs te Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20020909

 [Binnenland] : Leeuwarden  1880
Na eerder uitstel vond de jaarlijkse algemene vergadering
van vereniging "Ohabe Thora" plaats.
Collectie > Joodse pers > 20031922

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1908
Verslag van de viering van de zeventigste verjaardag van oppervoorzanger S. Sitters./
Mejuffrouw N. Dwinger is geslaagd voor het examen boekhouden./ Kort verslag ...
Collectie > Joodse pers > 20064461

 [Binnenland] : Veendam  1902
Mejuffrouw S. Polak is geslaagd voor de akte hoofdonderwijzeres en
mejuffrouw F. Polak is geslaagd voor de akte Engels.
Collectie > Joodse pers > 20051583

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1867
A. Frijda is gekozen tot lid van de kerkeraad maar heeft deze functie geweigerd. /
HT van Gelder is benoemd tot lid van het armbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20014931

 [Binnenland] : Leeuwarden  1900
Vereniging "Jeugdig Steun" sloot de dans- en reciteercursussen
af met een optreden en een feestavond.
Collectie > Joodse pers > 20045542

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1871
Vermelding van de nieuwe samenstelling van het Ned. Isr. armbestuur te Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20019200

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1872
A. Frijda is herbenoemd als lid van de Centrale Commissie. / Het conflict tussen
kerkenraad en schoolcommissie is bijgelegd. / De schoolcommissie is gerechtigd ...
Collectie > Joodse pers > 20020188

 Praktikale beschouwingen van de Psalmen. : III. de achtste psalm.  1867
Uitleg en commentaar bij de achtste psalm.
Collectie > Joodse pers > 20015310

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1870
SI Cohen is benoemd tot leraar burger dag- en avondschool te Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20019068

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  
Verslag van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de overhandiging van
een parochet door de "Dusnusvereniging"aan de gemeente./ Verslag van de jaarvergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20056853

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl