Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

781 treffers met Leeuwarden

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1908
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer M. Turksma./ Verslag
van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Achoezat Olam".
Collectie > Joodse pers > 20002763

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
S. Senior Coronel is benoemd tot erelid van het "Nederlandsch Onderwijzers-genootschap".
Collectie > Joodse pers > 20021514

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1868
In Leeuwarden is een afdeling van het "Algemeen Isr. Verbond" opgericht.
Collectie > Joodse pers > 20016188

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1886
In een buitengewone ressortale vergadering stond de benoeming van een opperrabbijn
centraal. / AA Dwinger nam ontslag als kerkbestuurder en wordt herkozen als ...
Collectie > Joodse pers > 20034407

 Uit de geschiedenis van het voormalige hof Goozen te Leeuwarden  1936
titel, Uit de geschiedenis van het voormalige hof Goozen te Leeuwarden. bron, Nieuw
Isr. Weekblad, vol. 72(1936), nr. 33, p. 16. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20002724

 [Binnenland] : Leeuwarden  1895
Mejuffrouw V. Turksma is geslaagd voor onderwijzeres [LO].
Collectie > Joodse pers > 20039331

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de tweede algemene vergadering van vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20044871

 [Binnenland] : Leeuwarden  1883
De reeds een jaar openstaande vacatures in de kerkenraad
zijn vervuld en IS Turksma is herkozen.
Collectie > Joodse pers > 20032804

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Bericht over binnengekomen giften in de maanden oktober en november
bij het Centraal Isr. Weeshuis in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20048368

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1868
Izak Jakob de Vries is benoemd tot lid-penningmeester
van de Isr. schoolcommissie te Leeuwrden.
Collectie > Joodse pers > 20016402

 [Binnenlandse berichten] : Leeuwarden  1872
Nieuws over het godsdienstonderwijs te Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20020909

 [Binnenland] : Leeuwarden  1880
Na eerder uitstel vond de jaarlijkse algemene vergadering
van vereniging "Ohabe Thora" plaats.
Collectie > Joodse pers > 20031922

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1908
Verslag van de viering van de zeventigste verjaardag van oppervoorzanger S. Sitters./
Mejuffrouw N. Dwinger is geslaagd voor het examen boekhouden./ Kort verslag ...
Collectie > Joodse pers > 20064461

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1867
A. Frijda is gekozen tot lid van de kerkeraad maar heeft deze functie geweigerd. /
HT van Gelder is benoemd tot lid van het armbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20014931

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1872
A. Frijda is herbenoemd als lid van de Centrale Commissie. / Het conflict tussen
kerkenraad en schoolcommissie is bijgelegd. / De schoolcommissie is gerechtigd ...
Collectie > Joodse pers > 20020188

 Praktikale beschouwingen van de Psalmen. : III. de achtste psalm.  1867
Uitleg en commentaar bij de achtste psalm.
Collectie > Joodse pers > 20015310

 De jongemeisjes-vereniging "Toelet Nosjiem" te Leeuwarden  1911
titel, De jongemeisjes-vereniging "Toelet Nosjiem" te Leeuwarden. bron, Nieuw
Isr. Weekblad, vol. 46(1911), nr. 32, p. 6. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20002764

 Brief uit Leeuwarden  1933
titel, Brief uit Leeuwarden. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 68(1933), nr. 36,
p. 3. materiaal, bericht. trefwoorden, Leeuwarden opperrabbijn ...
Collectie > Joodse pers > 20002835

 [geen titel]  1924
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 40(1924), nr. 41,
p. 6. materiaal, bericht. trefwoorden, Leeuwarden opperrabbijn ...
Collectie > Joodse pers > 20002795

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  
Verslag van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de overhandiging van
een parochet door de "Dusnusvereniging"aan de gemeente./ Verslag van de jaarvergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20056853

 [Binnenland] : Leeuwarden  1909
Verslag van de jaarvergadering van het "Alg. Isr. Verbond" afdeling Leeuwarden.
De heer L. Hertzberger heeft een lezing gehouden met als onderwerp : "De Alliance ...
Collectie > Joodse pers > 20064915

 [Binnenland] : Leeuwarden  1905
De heren NJ van der Woude en JS Joles zijn gekozen tot leden van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20057478

 [Binnenland] : Leeuwarden  1908
Kort bericht over een vergadering van de vereniging "Gemiloet Chasadiem".
Collectie > Joodse pers > 20062693

 Brief uit Leeuwarden  1924
titel, Brief uit Leeuwarden. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 60(1924), nr. 17, p.
9. annotatie, Ingezonden brief. Zie ook : NIW 19 september 1924, p. 9. ...
Collectie > Joodse pers > 20002791

 Dreigend ambtenaren ontslag bij de Isr. gem. te Leeuwarden  1929
titel, Dreigend ambtenaren ontslag bij de Isr. gem. te Leeuwarden. bron, Nieuw
Isr. Weekblad, vol. 64(1929), nr. 52, p. 5. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20002818

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl