Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

10 treffers met Leeuw, P. de

 [Binnenlandse berichten (4)] : Arnhem  1884
Berichten over de gemeente te Arnhem: schenkingen aan de gemeente,
restauratie van de synagoge en bouw van een mikwe.
Collectie > Joodse pers > 20034803

 [Binnenland] : Arnhem  1886
H. Frankfort vierde zijn vijfentwintigjarige ambtsjubileum als godsdienstonderwijzer.
Collectie > Joodse pers > 20033656

 [Binnenlandse berichten] : Arnhem  1866
Verslag van de activiteiten van leesvergadering "Nut en Beschaving".
Collectie > Joodse pers > 20014840

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1900
Verslag van een vergadering van honderd leden van de Haagse Ned. Isr. gemeente die,
in tegenstelling tot de wens van het kerkbestuur, de immatriculatie willen afschaffen ...
Collectie > Joodse pers > 20044690

 [Binnenland] : Arnhem  1886
Verslag van het achtste jaarfeest van vereniging "Hachnasat Kala".
Collectie > Joodse pers > 20033735

 [Binnenland] : Arnhem  1887
Verslag van de jaarvergadering van vereniging "Briet Avraham".
Collectie > Joodse pers > 20036283

 [Binnenlandse berichten] : Woerden  1866
Verschillende onlangs geschonken ceremoniele voorwerpen zijn ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20004312

 [Binnenlandse berichten (5)] : Rotterdam  1902
Bericht over de aanbesteding voor de levering van brood, vlees en steenkolen ten
behoeve van het Ned. Isr. Armbestuur en het Gesticht voor Isr. Oudelieden en Zieken ...
Collectie > Joodse pers > 20052105

 [Binnenland] : Benoemingen  
Benoemingen door de Permanente Commissie in diverse schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20031865

 [Binnenlandse berichten (2)] : Arnhem  1883
Uitgebreid verslag van het schoolfeest waarmee Poeriem werd gevierd. / Op 25 maart
zal de ressortale vergadering van Gelderland gehouden worden.
Collectie > Joodse pers > 20031550

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl