Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

48 treffers met Leerdam

 [Binnenland] : Amsterdam  1877
Bericht over het verlof voor militairen met de komende Hoge Feestdagen.
Collectie > Joodse pers > 20027533

 [Binnenland] : Leerdam  1907
De vrouwenvereniging "Tiferet Nasjiem" en de mannenvereniging "Menorat
ha-Ma'or" hebben de gemeente een kachel voor de synagoge gegeven.
Collectie > Joodse pers > 20060705

 Sluiting der sjoel te Leerdam  1935
titel, Sluiting der sjoel te Leerdam. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 71(1935),
nr. 31, p. 10. materiaal, bericht. trefwoorden, Leerdam ...
Collectie > Joodse pers > 20002712

 [Binnenland] : Leerdam  1909
De kinderen van de godsdienstschool vierden het Chanoeka-feest./ De vrouwenvereniging
heeft de jaarvergadering gehouden./ De heer A. Nieuwendijk [sr.], in de wandelgangen ...
Collectie > Joodse pers > 20064639

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1898 tot Juni 1899.  1899
Samenvatting van het jaarverslag van de Permanente Commissie over 1898-99.
Collectie > Joodse pers > 20023627

 [Binnenland] : Brielle  1898
Bericht van overlijden en van de begrafenis van de heer
J. Cohen, penningmeester van de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20045165

 [Binnenland] : Leerdam  1905
Kort verslag van de afscheidsrede die de heer S. Bekkers heeft gehouden.
Collectie > Joodse pers > 20058222

 Verslag van de handelingen der permanente commissie, van juni 1871- juni 1872,...  1872
Samenvatting van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20020597

 [Binnenland] : Amsterdam  1877
Cijfers uit het verslag van het "Weldadigheidsfonds" tonen aan dat het
jaar 1876/1877 een jaar van achteruitgang is geweest.
Collectie > Joodse pers > 20027535

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1870
Verslag van de vergadering ter verkiezing van leden van de Centrale Commissie uit
het kiesdistrict Zuid-Holland en van de gewone ressortale vergadering.
Collectie > Joodse pers > 20018639

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De heer D. Krammer uit Coevorden schrijft dat de heer MJ Vos de eerste was die ervoor
zorgde dat er aandacht kwam voor het feit dat besnijdenissen te laat plaatshebben ...
Collectie > Joodse pers > 20050249

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leerdam  1906
Aäron van Gelder heeft namens zijn broers en zuster de gemeente religieuze
gebruiksvoorwerpen overhandigd ter herinnering aan hun moeder./ Verslag van het ...
Collectie > Joodse pers > 20058549

 [Binnenland] : Leerdam  1903
Verslag van het schoolfeest ter gelegenheid van Chanoeka.
Collectie > Joodse pers > 20052423

 [Binnenland] : Leerdam  1903
Verslag van het concert dat het "Instrumentaal Ensemble" uit Rotterdam heeft gegeven.
Collectie > Joodse pers > 20053018

 [Binnenland] : Leerdam  1903
Bericht over de oprichting van een vrouwenvereniging onder de naam "Ateret Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20002713

 [Binnenland] : Leerdam  1907
In Leerdam is een nieuwe godsdienstschool gebouwd en deze zal op zondag worden ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20061345

 50-jarig bestaan der Synagoge en Inwijding eener nieuwe Wetsrol te Leerdam.  
Verslag van de viering van het vijftigjarig bestaan van de synagoge en van de inwijding
van een nieuwe torarol in Leerdam./ Tijdens een vergadering werd besloten ...
Collectie > Joodse pers > 20002714

 [Binnenland] : Chanoekah-feestjes.  1907
Samenvattend verslag van de Chanoekafeesten die in verschillende plaatsen zijn gehouden.
De redactie legt uit dat zij niet alle binnengekomen verslagen in hun geheel ...
Collectie > Joodse pers > 20062487

 [geen titel]  1913
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 49(1913), nr. 26, p. 3. materiaal,
bericht. trefwoorden, Leerdam Leeuwen, N. van voorzanger ...
Collectie > Joodse pers > 20002717

 [Binnenland] : Leerdam  1909
De heren H. van Gelder en L. van Straten zijn herbenoemd
tot leden van het schoolbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20065699

 Hongersnood in het Heilige Land.  1871
Vermelding van de bij de Pekidiem en Amarkeliem binnengekomen giften.
Collectie > Joodse pers > 20019204

 [Binnenland] : Rotterdam  1905
Verslag van een zitting van de brede kerkenraad. Omdat er te weinig leden aanwezig
waren, kon de eigenlijke vergadering niet doorgaan. Wel werden er enkele zaken ...
Collectie > Joodse pers > 20057477

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1874 tot Juni 1875,...  1875
Vervolg van de samenvatting van het jaarverslag van de Permanente Commissie waarin
de verstrekking van schoolboeken, benoeming van schoolbesturen en benoemingen ...
Collectie > Joodse pers > 20024324

 [Binnenland] : Leerdam  1901
In Leerdam had een besnijdenis plaats waarbij de heer LM Hes als besnijder fungeerde.
Tijdens de maaltijd hield hij een pleidooi voor het door hem opgerichte fonds ...
Collectie > Joodse pers > 20050214

 [Binnenland] : Gorinchem  1905
Vermelding van giften die zijn binnengekomen voor de Russische Joden
bij de afdeling Gorinchem van het "Alg. Isr. Verbond".
Collectie > Joodse pers > 20058422

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl