Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

19 treffers met Leer, W. van

 Verslag van de "Vereeniging voor Joodsche Letterkunde en Geschiedenis" te 's-Hage, over...  1897
Jaarverslag van de "Vereniging voor Joodse Letterkunde en Geschiedenis".
Collectie > Joodse pers > 20044335

 [Binnenland] : Arnhem  1900
Het echtpaar W. van Leer kreeg een zilveren bokaal van de regenten en regentessen
van het Isr. Oude Liedengesticht. Dit ter herinnering aan de inwijding van het ...
Collectie > Joodse pers > 20047717

 [Binnenland] : Doetinchem  1900
Aankondiging van een bijeenkomst van de afdeling Gelders Oosten van het "Algemeen
Isr. Verbond". Willem van Leer zal er spreken over de mogelijkheden het joodse ...
Collectie > Joodse pers > 20043316

 [Binnenland] : Meppel  1895
Beknopt verslag van de oprichtingsvergadering van een
nieuwe afdeling van het "Alg. Isr. Verbond".
Collectie > Joodse pers > 20041614

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Enkele gegevens uit het vierenvijftigste jaarverslag van de "Maatschappij
tot Nut der Israelieten in Nederland" afdeling Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20057595

 [Binnenlandse berichten (3)] : Arnhem  1906
Verslag van de viering van het tienjarig bestaan van de vereniging "Mekor Chajiem"./
De heer JM Wolff is gekozen tot voorzitter van de Isr. gemeenten en van het ...
Collectie > Joodse pers > 20000277

 [Binnenland] : Arnhem  1907
De heer en mevrouw W. van Leer hebben ontslag genomen als vader
en moeder van het Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis.
Collectie > Joodse pers > 20062297

 Jaarverslag Algem. Isr. Verbond 1899-1900. [Slot.]  1900
Laatste deel van een samenvatting van het jaarverslag van het Alg. Isr. Verbond.
Collectie > Joodse pers > 20047693

 [Binnenlandse berichten (3)] : Gouda  1882
Op 3 september werd een gedenksteen geplaatst op het graf van wijlen N. van Buuren. /
AG de Leeuw heeft de benoeming tot kerkenraadslid niet aangenomen. / De secretaris ...
Collectie > Joodse pers > 20030960

 Vergadering over het Godsdienst-Onderwijs.  1899
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de vergadering over
het godsdienstonderwijs, die was georganiseerd door de schoolcommissie uit Nijmegen ...
Collectie > Joodse pers > 20047322

 [Alliance Israelite Universelle. Jaarverslag 1898-1899.]  1899
Op de ledenvergadering van de Haagse afdeling van het "Alg. Isr.
Verbond" werd teruggeblikt op het afgelopen jaar.
Collectie > Joodse pers > 20047321

 [Binnenland] : Comité tot bevordering der belangen van het Israelitisch...  1899
Bericht over het "Comité tot bevordering der belangen van het
Israelitisch Godsdienstonderwijs in Nederland".
Collectie > Joodse pers > 20023594

 [Binnenland] : Zilveren huwelijksfeest van den heer W. van Leer en Echtgenoote [vader...  1905
Verslag van de viering van het zilveren huwelijksjubileum van de heer en mevrouw
W. van Leer, huisouders van het Oudeliedengesticht in Arnhem.
Collectie > Joodse pers > 20057369

 [Ingezonden Stukken.] : Aan den schrijver der Arnhemsche Bokjes !  1906
De briefschrijver is het niet eens met de schrijver van de "Arnhemsche Bokjes" en
vindt dat hij te veel kritiek levert op de kerkenraad. Hij wil de schrijver van ...
Collectie > Joodse pers > 20059593

 [Binnenlandse berichten (3)] : Arnhem  1895
In het Isr. Oudeliedentehuis in Arnhem werden diverse mensen in het zonnetje gezet:
Het echtpaar D. van Dam en H. Doof vierde het gouden huwelijksfeest / De huisouders ...
Collectie > Joodse pers > 20039051

 Opening van het nieuw aangekochte gebouw voor het Israelietisch Oudemannen- en...  1894
Verslag van de opening van het "Centr. Isr. Mannen- en
Vrouwenhuis voor Ned. en de Koloniën" te Gouda.
Collectie > Joodse pers > 20039409

 [Binnenland] : Utrecht  1892
In het Centraal Isr. weeshuis werd het zilveren huwelijksfeest van de
ouders van het tehuis, dhr. en mevr. Marchand, gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20036932

 [Binnenland] : Amersfoort  1877
De synagoge van Amersfoort bestaat honderdvijftig jaar. Een uitvoerig verslag.
Collectie > Joodse pers > 20000114

 Het jubilé van den weleerw. heer A. Ketellapper te Gouda, op Zondag 6 maart 1904.  1904
Verslag van de feestelijkheden rond het veertigjarige ambtsjubileum van de heer
A. Ketellapper. Zo'n driehonderd personen namen deel aan het eerbetoon. De redactie ...
Collectie > Joodse pers > 20001192

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl