Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

133 treffers met Leek

 [Binnenland] : Leek  1908
Kort bericht over het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20063684

 [Binnenland] : Leek  1901
Het resultaat van de restauratie van de synagoge mag er zijn.
Collectie > Joodse pers > 20049864

 [Binnenlandse berichten (4)] : Groningen  1884
De aftredende leden van de kerkenraad zijn herkozen. / De honderdste verjaardaf
van M. Montefiore werd gevierd. / H. Schaap is benoemd tot lid van het bestuur van ...
Collectie > Joodse pers > 20034992

 [Binnenland] : Groningen  1886
Uitslag van de de verkiezing van drie leden voor de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20035913

 Honderdjarig bestaan en inwijding der nieuwe synagoge te Leek op zondag 5 maart 1911  1911
titel, Honderdjarig bestaan en inwijding der nieuwe synagoge te Leek op zondag 5
maart 1911. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 26(1911), nr. 52, p. 2. ...
Collectie > Joodse pers > 20002701

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1874
Verslag van de viering van het veertigjarig jubileum van "Bikoer Choliem". /
Uitslag van de verkiezing van twee leden van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20021960

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Bericht over giften die zijn binnengekomen voor diverse doelen.
Collectie > Joodse pers > 20060470

 [geen titel]  1920
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 55(1920), nr. 49, p. 3. materiaal,
bericht. trefwoorden, Hilversum voorzanger godsdienstleraar ...
Collectie > Joodse pers > 20002455

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1882
A. Drilsma heeft definitief bedankt voor het lidmaatschap van het kerkbestuur. Sinds
1850 heeft dhr. Drilsma vele functies in de gemeente bekleed. De aftredende ...
Collectie > Joodse pers > 20031213

 [Binnenland] : Groningen  1880
Verslag van de gewone jaarlijkse vergadering van "Bikkur Golim".
Collectie > Joodse pers > 20031852

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1883
Vermelding van een aantal wijzigingen in het kerkbestuur. / CP Norden is benoemd
tot lid van de Isr. schoolcommissie. / Verslag van de jaarlijse bijeenkomst van ...
Collectie > Joodse pers > 20031297

 [Binnenlandse berichten (2)] : De Leek  1906
Verslag van de viering van een Simchat Torafeest, dat was georganiseerd door de
vereniging "Le-Chavod oele-Tiferet"./ De heren J. van Tijn en A. From hebben gefungeerd ...
Collectie > Joodse pers > 20060180

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Bericht over binnengekomen giften voor enkele gezinnen en voor de bejaarden in Leek.
Collectie > Joodse pers > 20047249

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1882
Verslag van de jaarlijkse godsdienstige en huizhoudelijke bijeenkomst van het
begrafenisgenootschap. / Verslag van de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van ...
Collectie > Joodse pers > 20031257

 [Binnenland] : Hoogezand-Sappemeer  1908
De vrouwenvereniging "Lechavod Oeletiferet" heeft de Isr.
gemeente een wit zijden parochet gegeven.
Collectie > Joodse pers > 20064076

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leek  1908
Verslag van de jaarvergadering van de vrouwenvereniging./ Verslag van het jaarfeest
van de vereniging "Davar Tov"; dit feest was uitgesteld in verband met een sterfgeval ...
Collectie > Joodse pers > 20062701

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1877
Damesvereniging "Hulp in lijden" hield haar jaarlijkse feestelijke bijeenkomst. /
Verslag van de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van vereniging "Ets Gaïm".
Collectie > Joodse pers > 20026900

 [Binnenlandse berichten] : Groningen  1872
Uitslag van de kerkenraadsverkiezingen.
Collectie > Joodse pers > 20020801

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1884
Verenigingsnieuws uit Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20033361

 [Binnenland] : Leek  1905
Tijdens de dagen van Pesach was de voorzanger ziek. Maar de heren H. Aptroot, Sander
Israëls en Meier Levij waren waardige vervangers./ Er is een vereniging opgericht ...
Collectie > Joodse pers > 20057223

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1867
De schoolcommissie te Groningen is met twee leden uitgebreid. / SL van Dam heeft
een wetsrolmantel geschonken aan vereniging "Bikkur Golim". / H. van Hessen is ...
Collectie > Joodse pers > 20015021

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1886
Twee berichten betreffende de verkiezing van drie kerkenraadsleden.
Collectie > Joodse pers > 20034150

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1895
Drie aftredende bestuursleden van de vereniging "Bikkoer Choliem Kabraniem"
zijn herkozen./ De heer S. Joosten is bevorderd tot arts.
Collectie > Joodse pers > 20039703

 [Binnenland] : Leek  1905
Verslag van een feestavond van de vereniging "Lechavod Oeletiferet"./
De heer S. Aptroot is herkozen als lid van de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20058147

 [Binnenland] : Leek  1909
Kort verslag van een bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20065829

1 2 3 4 5 6
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl